En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 9: Från Död till Liv, Del 2

___________________________________________________________________________

Förra gången studerade vi, hur Jesu återkomst skall ske. Under det här mötet kommer vi att se på en annan storslagen händelse, som inträffar vid Kristi andra ankomst.

Första Tessalonikerbrevet 4:13Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.”

Paulus använder uttrycket ”insomnat”, när han talar om de döda, alldeles som Kristus gör. Vad profetiorna säger om de döda, är ett ämne för en annan föreläsning, men Paulus säger att de som dött kommer att uppstå för att erhålla nya kroppar.

Apostlarna visste, att de skulle dö långt före Jesu återkomst (se Andra Tessalonikerbrevet 2:1-4, till exempel), men ändå var den andra ankomsten deras välsignade hopp och det, som man såg fram emot – varför då? Åh, det var på grund av uppståndelsen! De skulle återuppstå! De skulle få verkliga kroppar igen! De skulle bli verkliga människor igen!

Första Korintierbrevet 15:51Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Johannesevangeliet 6:40Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.’”

De dödas uppståndelse är en entydig och otvetydig lära i Bibeln – den utgör en oupplöslig enhet med den andra ankomsten. Vilken som helst motsägande lära på den här punkten är en förvrängning av Bibeln – man har feltolkat något – ty Bibeln undervisar tydligt om en uppståndelse.

Skulle vi dö före Jesu återkomst och befinnas vara sanna Kristi efterföljare, kommer vi att få uppstå ”på den yttersta dagen” – ”vid den sista basunens ljud”. Detta var apostlarnas salighetshopp.

Den, som är 35-40 år gammal, har redan levt halva sitt liv, om vederbörande inte dör i en olycka eller till följd av sjukdom, innan han eller hon blivit gammal. Livet är för kort! Man börjar att leva och så börjar man att dö. Jag vet inte hur det är med Er, men det verkar som om ju längre jag lever, desto snabbare går livet.

En dag dör vi. Vad sker så i framtiden? Äsch, många målar verkligen upp en strålande framtid – att sitta på ett osynligt moln någonstans och spela ohörbar musik med osynliga fingrar på en osynlig harpa. Så sjunger man ohörbara sånger med hjälp av osynliga stämband och lyssnar med osynliga öron. Visst blir man upprymd vid blotta tanken! Och så undrar man, varför ungdomen inte bryr sig om religionen och är tämligen likgiltig när det gäller himmelen. Jag skulle reagera på samma sätt. Men detta är icke det eviga liv, som Jesus kom för att ge oss. Han kom för att ge oss något verkligt! Något gripbart!

Johannesevangeliet 10:10Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Jesus kom för att vi skall ha liv i överflöd – inte liv i ”underflöd”. Han kom inte för att ta ifrån oss vår lycka och glädje, utan för att ge oss lycka och glädje.

Inga Andevarelser

Jag känner inte till Din inställning, min vän, men jag gillar verkliga saker. Jag gillar verklig mat. Jag gillar verkliga vänner. Jag gillar att vada i verkliga vattendrag, att simma i verkligt vatten, och att fjällvandra med verkliga ben i verkliga berg. Jag gillar det verkliga, och det gör även Gud. Följ med mig i tankarna på nytt till världens begynnelse – hela vägen till skapelsen.

Första Moseboken 1:12Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott.

Vilket slags träd skapade Gud? Han gjorde verkliga träd. Ja, dagens träd kommer från fröna åt de träd, som Gud skapade i begynnelsen, frånsett att synden kommit emellan och gjort dem sjukliga och kortlivade. Men de träd, som Gud danade, var verkliga. Och vad säger Han om det? ”Gud såg att det var gott.

Gud gjorde änglarna till andar, men människorna skapade Han gripbara, påtagliga. Han gjorde verkliga träd åt oss, verkliga blommor, verkligt vatten och verkliga vänner. Han gjorde oss till verkliga personer med verkliga armar, ögon, öron, ben och fingrar – och det är så Han vill ha oss.

Hur betygsatte Gud skapelsen av Sin verkliga värld?

Första Moseboken 1:31 Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

”Gud såg på allt... det var mycket gott.” Det gillar jag. Gud gillar det påtagliga. Han skapade det påtagliga. Han ville ha det så. Gud var Skaparen, och Han danade verkliga ting. Jesus kom för att återställa det verkliga, eviga livet åt oss, som Gud ville att vi skulle ha från första början.

Vad Bibeln kallar för himmelen, är en verklig plats:

Jesaja 65:17Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det... 21 De skall bygga hus och få bo i dem, plantera vingårdar och få äta deras frukt... 25 Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft skall vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall de göra något ont eller skadligt, säger HERREN.

Tänk Er! Att bygga hus! Och varför inte? Talade inte Jesus om boningar? Men vi själva skall få bygga! ”Plantera trädgårdar och träd samt vingårdar och få äta deras frukt” {delvis ur den engelska Bibeln King James Version}. Och vad för slags träd skall vi plantera? – Det slag, som Gud skapade; det slag vi har på Jorden nu, men fria från trädsjukdomar.

Låter det för otroligt, för att vara sant? Detta är orsaken till, att lärjungarna såg fram emot uppståndelsen och den andra ankomsten. Vi kommer att vara verkliga människor i himmelen.

Första Tessalonikerbrevet 4:16Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Trösta varandra med dessa Ord

Bibeln säger, att vi skall trösta varandra med dessa ord. Paulus säger, att det är så här vi skall trösta dem, som har förlorat nära och kära – dem, som förlorat en mor, en make, en son, eller en vän... Det finns ett hopp. Ni kommer att få träffas igen.

Hebréerbrevet 2:14Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Detta är det hopp, som befriar ”alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.” Ja, det är verkligen sant. På en föreläsningsserie som denna i Pennsylvania, USA, kom det en dam, som senare berättade om sin erfarenhet. Hennes hjärta var nedtyngt av sorg. Hon hade förlorat sin nyfödde fyra år tidigare och sörjde honom ännu. Hon tog det hela hårdare än de flesta, ja, så hårt, att hon fick nervsammanbrott och måste undergå psykiatrisk behandling i två år. Hon var en vacker kvinna, sjuksköterska, och hade ett underbart hem. Men hennes liv handlade bara om det lilla barnet. Fruktan för döden och vad, som hänt barnet, hade så när förstört hennes liv. Skiljsmässan, som ägde rum då barnet dog, krossade hennes inre.

Då personen från Steps to Life och hon studerade ämnet Kristi återkomst och uppståndelsen, blev hon som en ny människa, hoppet föddes på nytt. Hon förstod att hon skulle få se sitt lilla barn igen – och att gossen skulle vara verklig! Om Du skulle råka den här damen i dag, skulle Du inse hur hon förändrats, hur hon vunnit fullständig frid och lycka – bara genom att känna till denna sanning. Sanningen om den andra ankomsten och uppståndelsen uträttade något, som psykiatrikerna misslyckats med under två år. Nu tar vi och ser närmare på de dödas uppståndelse.

Hur var Jesus efter Sin Uppståndelse?

Första Korintierbrevet 15:12Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? ... 20 Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.

Jesus var förstlingen av dem, som kommer att återuppstå vid Hans återkomst. Hur uppstod då Jesus till nytt liv?

Lukasevangeliet 24:36Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: ’Frid vare med er.’ 37 Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. 38 Men han sade till dem: ’Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? 39 Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.’... 42 Då räckte de honom en bit stekt fisk, 43 som han tog och åt inför deras ögon.

Jesus sade: ”Rör vid mig – jag är ingen ande!” Därpå åt han mat med dem. Vad sade Jesus att vi skall göra i himmelen?

Matteusevangeliet 26:29Jag säger er: Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min Faders rike.’”

Vi kommer också att äta mat. Bibelns lära är för klar och tydlig för att missförstås, vänner – i himmelen kommer vi att vara verkliga människor.

Den värdefulla Skatten

Under Sin tid på Jorden var Jesus högeligen impopulär. Det innebar en stor uppoffring, att vara Hans efterföljare. Det innebar ett kors, att följa Kristus. Matteusevangeliet 16:24:Jesus sade till sina lärjungar: ’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Men Jesus sade: ”Den, som bryr sig mera om detta liv än att följa mig, kommer att förlora det eviga livet och vad kan en människa ge i gengäld för det?”

Matteusevangeliet 16:25Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

En del blir upptagna av detta livs kortvariga nöjen, och verkar bara inte kunna rätt uppskatta de eviga värdena. Andra uppfattar, genom tron, en glimt av evighetens storhet, varpå hela deras inställning förändras. Jesus berättade en liknelse, för att åskådliggöra denna poäng.

Matteusevangeliet 13:44Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.

Innan det fanns några banker, måste människorna finna på ett säkert sätt att förvara sina värdesaker på. Ofta grävde man ned dem i en åker. Man gick ut på natten, då ingen var vaken, och valde ut ett gömställe. Man lade den precisa platsen på minnet – andra trädet från söder och tio steg åt höger. Det hände att värdeföremålens ägare plötsligt dog, utan att någon annan visste var de låg begravda. Då kunde de ligga kvar i jorden i 500 till 1 000 år.

I den här liknelsen håller en arrendator på att plöja en åker. Plötsligt slår han emot en stor sten med plogen. Andra arrendatorer torde ha slagit emot samma stenbumling varje år i åratal förut, och bara fortsatt plöja, fast mindre djupt. Men vår bonde var noggrannare – varför slå emot den nästa år igen? Alltså började han att gräva, för att avlägsna hindret.

Men titta! – Det var en skattkista! Då han öppnat den, upptäckte han att den var full av ädelstenar! Han beundrade den en liten stund, sedan grävde han snabbt ned den för att ingen annan skulle se skattkistan. Här var en väldig förmögenhet – den kunde göra honom rik. Men hur skulle han tillförsäkra sig rikedomen?

Om han helt enkelt skulle ta med sig den hem, skulle folk undra hur han blivit så rik helt plötsligt. Snart skulle sanningen komma fram och han skulle befinnas vara en tjuv, ty skatten tillhörde ju åkerns ägare – trots att den legat där i århundraden.

”Kära Du”, sade han då han kommit hem, ”jag har tröttnat på att vara arrendator, nu köper jag åkern.”

”Med vad då?”, frågade hustrun. ”Vi har inga pengar.”

”Tänk inte på det”, sade bonden, ”jag kommer nog på ett sätt.” Han vågade inte berätta för henne, i fall hon skulle föra det vidare till en väninna och saken bli allmänt känd, för då skulle priset bli skyhögt.

Det första han gjorde, var att annonsera ut sin plog och sina oxar. Alla trodde, att han blivit tokig – hur skulle man klara sig på en gård utan plog och oxar? Nå, strunt i det – han måste helt sonika ha fått det här med att bli jordägare på hjärnan. Ingen kunde förstå det hela, för de hade inte sett skatten.

Ändå hade han inte tillräckligt mycket pengar. ”Kära hustru”, sade han, ”vi får lov att sälja huset, jag har nämligen inte nog med pengar.” Hon protesterade: ”Detta är vansinne, John – vi gör inte rätt mot barnen; och Du minns väl, hur det var förra gången vi bodde hos svärmor. Det var ett elände.”

”Oroa Dig inte”, sade John. ”Jag måste bli jordägare – det går inte att vara arrendator hela livet.” Men väl hemmet var sålt, fattades det ändå medel. Härnäst avyttrades garderobens innehåll och allt annat av värde.

Vad står det i texten? ”Han sålde det mesta av det han ägde”? Nej, det står: ”han sålde allt vad han ägde.” Allt krävs för att köpa det eviga livets åker. Det krävs en fullständig omvändelse och det är inte mera populärt i dag, än på Jesu tid!

Var John en dumbom? I grannarnas ögon, ja, men snart var han en fabulöst rik jordägare – multimillionär! Han hade sett skatten!

Likadant är det med sanningen om Jesu återkomst och de dödas uppståndelse. Den krockar med somligas åsikter om världens slut. Men de ivriga forskare i profetiorna, som gräver på djupet för att själva se vad Bibeln säger, finner en skatt som är värd allting. Och när man sett en skymt av skatten, kan inget hindra en från att lägga beslag på den.

Många lägger ned åratals studier på en världslig karriär, som på sin höjd räcker i 30 eller 40 år. Men, min vän, denna världs skatter är värdelösa jämförda med himmelens skatter. Om vi så hade den svagaste förnimmelse av den skatten, skulle det inte gå en dag utan att vi skulle be och studera Bibeln, ty Gud har lovat att alla, som verkligen är uppriktiga, kommer att finna skatten – och ändå är det så få, som bryr sig.

Matteusevangeliet 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Jeremia 29:13Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jeremia skrev: ”Fjärran ifrån uppenbarade sig HERREN för mig: ’Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig(Jeremia 31:3). För Sin stora kärleks skull kom Han till vår värld och uthärdade straffet för våra synder och möjliggjorde för oss att uppstå och ges odödliga kroppar på den yttersta dagen (Johannesevangeliet 6:40). Frågan, som var och en av oss måste besvara, är: Tänker jag reagera på Hans kärlek? Gud behöver inte våra timliga tillgångar för att uträtta Sitt verk, det enda Han egentligen vill ha, är Ditt hjärta. Om Du älskar Honom, kommer Han att förbereda Dig på ett vidunderligt möte, som kommer att äga rum väldigt snart.

Nästa gång skall vi gå igenom en av Bibelns mest spännande profetior – den 70. årsveckan och uppryckandet. Den här profetian hjälper Dig att se, vad som sker runt om i den religiösa världen, men som ytterst få kristna förstår i dag.