En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 50: De två Ödena

___________________________________________________________________________

Bibeln är entydig: Varenda en av oss kommer att möta det ena eller det andra ödet. Vi skall läsa ett fåtal texter om den saken, fastän det är gott om dem i Bibeln. Vi inskränker oss till två, den första är från Gamla Testamentet.

Jesaja 3:10Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de äta. 11 Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, han skall vedergällas efter sina gärningar.” {King James Version använder i vers 10 flertal, pluralis, om rättfärdiga personer: ”… gå dem väl, ty sina gärningars frukt skall de äta.” Övers. anm.}

Således är den Gud vi tjänar moralisk och rättfärdig. Han säger: Just Du kommer att ta emot och skörda frukterna samt erfara följderna av det slags liv, som Du lever i denna värld. Vi skall dessutom se, vad Jesus hade att säga om den saken. Jesus tog bladet från munnen vid flera tillfällen härvidlag.

Matteusevangeliet 13:41Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Det här var ett av huvudämnena, som Jesus predikade om. Såsom framgår av Bergspredikan och av den här liknelsen i Matteusevangeliet 13, lärde Han ut, att vi alla hamnar på antingen det ena eller det andra stället. Vi hamnar alla vid vår slutdestination, och denna beror på de val, som vi träffar här.

Om Du är rättfärdig, hamnar Du i ett rike. Du hamnar i ett rike, där Du kommer att få leva för evigt. Det riket brukar kallas för ”himmelriket”. Bibeln beskriver det på många ställen. I Uppenbarelseboken 2:7 kallas himmelriket för ”paradiset”. Vad är paradiset för något? Vad är himmelriket? Vad för slags ställe talar vi om?

Först och främst står det skrivet i Uppenbarelseboken 2:11, att döden inte förekommer i det himmelska paradiset. Du slipper att rädas döden, om Du hamnar i himmelriket. Du kommer då till en plats, där det inte förekommer någon död och där ingen är sjuk.

Jesaja 33:24Och ingen av invånarna skall säga: ’Jag är sjuk.’”

Du behöver alltså inte oroa Dig för död eller sjukdom där.

Men himmelriket är heller ingen plats, där invånarna sitter och har det tråkigt. Paradiset är inte bara en plats, där det inte förekommer några sjukdomar eller besvikelser, men där det finns desto mera mat. Guds paradis utmärks av salighet. Där finner man välbehag och tillfredsställelse. Lägg märke till psalmistens ord om de rättfärdigas lön.

Psaltaren 16:11Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Psaltaren 84:12Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet.” {Den engelska motsvarigheten till ”fullkomlighet” här är ”uprightly”, det vill säga uppriktigt, ärligt, rättrådigt. Se Modern Engelsk-svensk Ordbok. Prisma. Druckhaus Köthen, DDR, 1975. Övers. anm.}

Himmelriket är en plats. Paradiset är en plats utan död, sorg, besvikelser, men med mycken mat. Guds paradis uppvisar salighet, det bjuder på det största välbehag.

Jesaja 35:10HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

I paradiset kommer saker och ting, som vi är vana vid här, att ställas på huvudet. Som Du vet, knuffas ofta de saktmodiga och de milda undan i den här världen. Dock sade Jesus, att den tid kommer, när de ödmjuka får ärva Jorden (se Matteusevangeliet 5:5). De kommer att styra över dem, som förtryckt och dödat dem i det här livet. Det kan Du läsa om i Uppenbarelseboken 2:26. Den, som segrar, kommer att ges makt, står det, över folken. Med folken avses de onda.

Uppenbarelseboken 3:5Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.

Av Jesu uttalande här förstår vi, att man kan ha sitt namn inskrivet i Livets Bok och sedan få det struket ur den. Hur är det möjligt? Läs Hesekiel 18. Upphör en omvänd person med sin rättfärdighet och återvänder till ett liv i synd, stryks hans eller hennes namn i Livets Bok. I Andra Moseboken 32 sade Gud till Mose, att Han skulle komma att stryka obotfärdiga före detta troendes namn ur Livets Bok.

Detta kräver ingående eftertanke och självrannsakan, ty i Uppenbarelseboken 20 heter det klart och tydligt, att Ditt namn måste stå i Guds bok, om Du skall kunna få evigt liv. För att Ditt namn skall behållas i den boken och inte suddas ut, måste Du bli en segrare.

Vid det här laget vet Du, vad Du som kristen måste besegra. Du måste besegra det, som Bibeln kallar för världen, köttet och Djävulen. Segrarna tilldelas varsin vit dräkt. Den vita dräkten står för Jesu Kristi rättfärdighet, Hans fläckfria karaktär. Sedan kommer Du att få sitta ned med Kristus på Hans tron.

Du kommer att få ett rike. Jesus sade åt Sina anhängare, att de skulle vara vid gott mod.

Lukasevangeliet 12:32Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Här tilltalade Han Sin ”lilla flock”. Den bestod av det lilla mindretalet av världens befolkning.

Nu skall vi läsa ett par intressanta texter om det framtida livet. Den första texten är ur Uppenbarelseboken.

Uppenbarelseboken 21:1Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ’Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.’”

Vilken vidunderligt härlig beskrivning av det framtida liv, där vi skall slippa smärta, sorg, gråt, sorgetåg, tecken på dödens skördar, liemannens verksamhet! Himmelriket är en plats, där Jordens vedermödor lyser med sin frånvaro. Där kommer vi inte att behöva oroa oss för dem längre. I stället kommer vår hälsa att återställas en gång för alla.

I Jesaja 35 beskrev Jesaja detta framtida liv, och han talade om den tid, när de blindas ögon skall öppnas. De kommer att kunna se. Den stummes tunga, som inte kunnat bidra till några ord, kommer att jubla. De kommer att sjunga. Den lame kommer att hoppa och skutta som en hjort. Den döve kommer att kunna höra. Just Du kommer att bli återställd till fullkomlig hälsa. På denna fulländade plats kommer Du att få njuta den eviga salighetens fröjder.

Våld skall inte förekomma i paradiset. Våld är ett av denna världs värsta gissel. Vi lever i en våldsam värld, där våldet hela tiden stegras. Våldet stegras, eftersom ondskan tilltar. Emellertid kommer den tid, när det inte blir ytterligare våld.

Jesaja 60:18Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång.

På den tiden skall Guds folk, såsom det står nedskrivet i Jesaja 32, äga trygga boningar på en lugn plats, och de skall jubla i den oändliga fredens rike. Det här måste vi helt enkelt bli redo för! Kom ihåg att kravet, som står att läsa överallt i Bibeln, är att Du är en av de rättfärdiga. Dina synder måste vara förlåtna genom Kristi blod och Du måste ta emot den Helige Ande samt lära Dig, att vandra i enlighet med Guds vilja.

Du förstår, ovan där finns det inga sjukhus, fängelser, eller tukthus. De, som lever laglöst, kommer inte dit. Du vill förstås möta detta öde och det kan Du också göra, om Du bara beslutar Dig för det. Är Du villig? Gå då precis som Du är till Jesus och säg: ”Herre, jag vill inte fortsätta att leva, som jag gör nu. Jag vill bli av med synden. Jag är dödstrött på synden, eftersom jag ser, vad den ställer till med. Därför vill jag lägga av med den. Jag ångrar mina synder av hela mitt hjärta. Jag vill ta emot den Helige Ande och lära mig, hur jag skall vandra enligt Din lag och Ditt styre.”

Detta är ett öde. Emellertid tydliggör Bibeln, att den övervägande delen av världens befolkning inte kommer att fatta det här beslutet. De kommer att möta ett annat öde. Vi slår nu upp en text om den saken.

Utifrån Bibelns profetior vet vi, att det stora flertalet av Jordens invånare inte kommer att få ta emot de rättfärdigas belöning, som vi nyss läst om i Bibeln. Vi vet, att den stora majoriteten kommer att dömas till evig död, på grund av att de valt, att följa sina orättfärdiga, syndiga, onda begär.

Det här förhållandet framstår kristallklart i Jesu lära, ja, i hela Nya Testamentet. Lyssna, exempelvis, på följande verser från Skriften.

Matteusevangeliet 7:13Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

I Matteusevangeliet 7 framhäver Jesus, att en väldig skara bekännande kristna skall träda fram inför Honom och säga:

Matteusevangeliet 7:22Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?” Då säger Han: ”23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Observera kravet och förutsättningen för frälsning: Är just Du trogen mot Guds styre? Lyder Du Hans lagar? Eller rättar Du Dig efter Dina egna, syndiga, lagtrotsande begär? I Matteusevangeliet 7:13-14 underströk Jesus, att det stora flertalet skulle komma att vandra på syndens breda väg. Nå, förstår de då inte, att de är förlorade? Tyvärr gör de flesta det inte i dag.

Millioner lever i synd, men de tror ändå att de skall bli frälsta. Hur kan de resonera så galet? Jo, man menar, att den dagliga syndabekännelsen räcker. Käre vän, det går inte att bli frälst bara genom att dagligen bekänna sina synder. Bibelns entydiga lära i Uppenbarelseboken, liksom i epistlarna och profeterna, är att man måste segra över synden. Man måste upphöra med synden.

Jesus sade: Vägen till livet är smal och trång. Det går inte att göra hur som helst. I dag önskar de flesta en religion, som låter dem leva likt Djävulen och likväl komma till himmelen. Men, mina vänner, detta fungerar icke. Bibeln lovar absolut inte, att så skulle kunna ske. Alltså förutsade Jesus, att nästan hela världen skulle komma att jämra sig vid Hans återkomst, eftersom de inte skulle komma att vara redo.

Matteusevangeliet 24:30Då skall Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Här står det skrivet, att Jordens folk skall jämra sig vid Kristi återkomst. Varför då? Jo, för att de inte är redo att möta Honom. Samma sak står skriven i början på Uppenbarelseboken.

Uppenbarelseboken 1:7Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Det stora, stora flertalet av världens invånare kommer således inte att möta ett öde, som innebär evigt liv och himmelriket, helighet och lycka. Nej, de kommer att möta ett öde, som innebär evig undergång. Det skrev Paulus om i Andra Tessalonikerbrevet 1.

Så här kommer man att säga vid Jesu återkomst.

Uppenbarelseboken 6:14Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. 15 Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, 16 och de sade till bergen och klipporna: ’Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 Ty deras vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå?’”

Det stora flertalet – ja, här står det skrivet alla slavar och fria – gömde sig och ropade till bergen och klipporna, att de skulle falla över dem och döda dem, så att de skulle slippa att möta Jesus Kristus. Hans återkomst är nämligen lika med Hans stora vredes dag. Nå, varför är alla dessa människor oförberedda? När nu evangeliet har förkunnats för världen i omkring 2 000 år, sedan Jesus kom för första gången, känner människor överallt till en bok, som kallas för Bibeln. Något ur innehållet känner de till. Det kan givetvis hända, att de inte är särskilt väl insatta i innehållet, eftersom de kanske saknar sitt eget exemplar, eller inte är läskunniga.

Men hur kan det komma sig, att evangeliet förkunnas i två tusen års tid i världen och folk känner till det, men ändå är de oförberedda vid Jesu återkomst? Orsaken är denna. Här kommer poängen. Orsaken är, enligt Uppenbarelseboken, att världens människor kommer att bedras av Anti-Krist. De kommer att tro sig tillbedja Kristus och följa Honom, när de i själva verket överträder Guds lag och, på så sätt, bevisar sig vara otrogna undersåtar.

Uppenbarelseboken 12:9Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Uppenbarelseboken 13:8Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 3 … Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det”. Med vilddjuret förstås och menas den antikristna makten.

Uppenbarelseboken 13:14Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.

Hör här: Det skall förekomma stora tecken och under, som vilseleder folk. Bibeln förutskickade detta för nästan två tusen år sedan. Och visst är det förunderligt, att vi lever i en tid, när folk vägrar att lyssna till förkunnelsen av Guds Ord, de vägrar att lyssna till evangeliet. De vägrar att rätta sig efter Bibelns lära. De vägrar att handla enligt den i Bibeln utfärdade lagen.

Samma människor tror sig ha bevittnat något märkvärdigt, om de ser eller hör något slags under eller tecken eller mirakel. Detta är precis det, som Uppenbarelseboken sade skulle ske. Det sista släktet skulle komma att vilseledas genom falska under och tecken.

Du förstår, i dag är det många, även kristna, som tror att allting övernaturligt kommer från Gud. Bibeln lär ut raka motsatsen. Bibeln lär särskilt ut i Uppenbarelseboken, att i den yttersta tiden skall djävlar åstadkomma mirakel.

Uppenbarelseboken 16:13Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor.” Det här är inga änglar från himmelen, det här är orena andar. Dessa är Satans änglar. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken (det vill säga mirakel), och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.

Hur kan det komma sig, att världen kommer att bli bedragen? Hur kan det komma sig, att världsledarna och hela världen kommer att bli bedragna av onda andar? Jo, för att de onda andarna kommer att utföra mirakel. Det är förbluffande att betrakta dagens värld och upptäcka, att millioner människor klotet runt tror, bara det görs ett tecken eller sker ett underverk.

Någonting övernaturligt inträffar, alltså låter man sig överbevisas. Men enligt Bibeln skulle djävlarna komma att utföra tecken och under i den yttersta tiden. Vänner, det går inte att förlita sig till tecken och under, såvida inte de stämmer överens med Guds Ord. Det väsentliga är: Stämmer det övernaturliga, mirakelverkande väsendets undervisning överens med Guds Ord?

Ja, om den inte gör det, löper Ni stor risk att bli bedragna, utan att ens ana det. Håll i minnet, att när en person blir bedragen, märker vederbörande det inte genast. Man må tro sig känna till Bibelns sanning, men egentligen gör man det inte. Hela världen kommer att bli bedragen genom dessa mirakel.

Uppenbarelseboken 18:23 ”{} Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda.

Vi lever under den tid, när alla folk håller på att bli vilseledda. Hur blir de vilseledda? De blir vilseledda genom mirakel. De tror, att de här underverken sker genom de himmelska änglarnas försorg. Emellertid sker de genom de djävulska änglarnas försorg. Kom ihåg Skriftens entydiga ord. I Uppenbarelseboken 12:7, 9 läser vi, att Djävulen har änglar under sig.

Av Uppenbarelseboken 16:12-14 framgår det klart och tydligt, att Djävulens änglar kan åstadkomma tecken. De kan åstadkomma underverk. Genom dessa underverk håller det stora flertalet av världens invånare på att bli vilseledda. Varför? Inte för att de måste bli vilseledda. De skulle kunna läsa Guds Ord och välja, att följa dess vägvisning.

Men om man inte följer den bokens ord, om man inte jämför miraklen med den bokens ord, då blir man vilseledd. Och hur kommer de att bli vilseledda? Vilket hemligt vapen har demonerna, de onda andarna, som de vilseleder folk med?

Uppenbarelseboken 19:20Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken [här har vi miraklen] inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.

Lägg nu märke till, att människorna blir vilseledda av de onda andarna, som utför mirakel; och att människorna tror dem vara himmelska änglar. De tror sig stå i kontakt med änglar från himmelen, men de står i kontakt med onda andar. Och vad sker med de människor, som blir vilseledda? De tillber och lyder Anti-Krist. De tror sig tillbedja Kristus, men de tillber onda, fallna änglar.

Förvisso godtar de villigt övernaturliga yttringar, men de kommer inte från Gud. Följden blir, att de tar emot Anti-Krists märke, vilddjurets märke. Slutligen drabbas de av Guds vrede och går evigt förlorade. Vi lever i den tid, när dessa verser i Skriften redan håller på att gå i uppfyllelse.

I den Tredje Ängelns Budskap (Uppenbarelseboken 14:9-12) syns tydligt skillnaden. De, som tar emot vilddjurets märke, drabbas av Guds vrede. De, som inte tar emot vilddjurets märke, håller Guds bud.

Min vän, vad tänker Du bygga Din religiösa erfarenhet på? Tänker Du låta mirakel vara avgörande, eller skall Guds Ord få styra Dina beslut på trons område? Ditt val härvidlag kommer att avgöra Ditt eviga öde.

Hur kommer det att gå för Dig den dagen, min vän? Är mirakel i sig tillräcklig vägledning? Låter Du syn- och hörselintryck väga tyngst? Eller utgörs Din ledstjärna av innehållet i Guds Ord? Kom ihåg Jesu ord: Skriften kan inte kullkastas {se Matteusevangeliet 24:35}. Hur kommer det att gå för Dig den dagen? Ditt eget beslut avgör.