En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 5: Så känner man igen en ond Ande

___________________________________________________________________________

Hur provar vi andarna? Med känslor och hur vi mår? Om detta räckte, skulle ingen bli lurad. Men i själva verket säger Bibeln, att nästan hela världen kommer att luras av onda andar. Bibeln anger aldrig ”känslor” som ett prov, men det är det enda prov de flesta använder i dag.

Uppenbarelseboken 13:13Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.

Andra Tessalonikerbrevet 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under”.

Andra Korintierbrevet 11:13Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Skulle Du låta Dig bedraga, om Djävulen trädde fram till Dig och sade: ”Hej, jag är Djävulen och jag har kommit för att bedra Dig”? Givetvis icke. Därför maskerar sig Djävulen i religionens kappa. Han är en bedragare – mästaren på området.

Han kan komma i form av falsk religion, eller, vilket är ändå försåtligare, i form av en död anhörig. Ja, detta är ett säkert bevis för att en ande är ond. Närhelst en ande framträder som en död anhörig, rör det sig alltid om en ond ande. Alltid!

Job 7:9Som ett moln löses upp och är borta, så kommer inte heller den tillbaka som farit ner i dödsriket. 10 Aldrig mer vänder han tillbaka till sitt hus, hans plats vet inte längre av honom.

Vad som sker med de döda, behandlar vi en annan gång. Men detta vet vi: Gud har lovat, att Han aldrig skall låta någon död person återkomma för att besöka oss. När vi dryftar tillståndet i döden, kommer vi att se orsaken till detta löfte. Då kommer vi också att erfara, varför Gud har rest en vägg mellan de döda och oss levande. Följande är ett skäl till att Han gjort detta svalg mellan de döda och de levande: Vi människor skulle annars icke kunna skilja mellan en äkta död anhörig, som besöker oss i form av en ande, och en ond ande utgivande sig för att vara den döde anhörige. Därför har Gud undanröjt hotet för oss, genom att upprätta en ogenomtränglig barriär mellan de döda och de levande. På så vis kan vi vara säkra på, att det rör sig om en bedragare och inte vår anhörige, närhelst någon uppträder med samma skepnad som en avliden.

Herr Williams

En vän till mig, pastor Williams, som tjänstgjort i Idaho, berättade för mig en fängslande historia om sina farföräldrar. Hans farfar, herr Williams, greps av guldruschfebern i California 1849. Han ville dock inte ta med sig sin vackra unga hustru och pojke till det vilda området, förrän han funnit en hel del guld och ordnat med ett hem åt sin familj.

I likhet med andra guldletare, hittade han ingen rikedom så där omgående. Emellertid arbetade han hårt och satte ut gränspålarna åt sitt tilltänkta hem. Han skulle just bli klar för att resa hem och hämta familjen då han, samtidigt med många andra i området, fick nervfeber. Man flyttade honom, jämte tillhörigheterna, till en primitiv byggnad tjänstgörande som sjukhus och lade honom på samma sal som en annan med samma sjukdom. Det hände sig, att båda männen, herr Williams och hans rumskamrat, blev allvarligt sjuka samma natt. Båda började att yra och herr Williams’ rumskamrat dog. Nästa morgon flyttade man på rumskamraten och skickade hans tillhörigheter hem till hans familj med ett meddelande om, att han dött. Men nu blev det så olyckligt, att sköterskan tog fel persons tillhörigheter. Herr Williams var fortfarande medvetslös, och hon visste inte vad någondera hette, förutom det hon kunde läsa sig till på deras saker. Alltså skrev hon en lapp till fru Williams om, att hennes make dött under natten, och bifogade den med hans personliga tillhörigheter.

Samma kväll överraskades fru Williams, hemma på Östkusten, av att hennes man steg innanför dörren. Han sade till henne, att han nyss dött och hade kommit för att träffa henne och meddela henne om sitt dödsfall. ”Inom några dagar”, sade han, ”får Du mina saker och ett meddelande om, att jag dött.” Därpå grät de bitterligen.

Det här var förstås inte herr Williams, för han levde ju ännu, utan en ond ande visste om vad som hänt och kände till exakt, hur han skulle göra för att se ut och låta som hennes make. Anden visste också om något annat, nämligen att en viss man på orten, herr Clayburn, i hemlighet beundrade fru Williams.

Alltså sade den onde ande, som antagit makens gestalt: ”Herr Clayburn kommer hit och friar till Dig, när man fått veta att jag har avlidit. Jag vill att Du svarar ja på hans frieri eftersom jag älskar Dig, och jag vill att Du och pojken skall finna en försörjare.”

Jodå, nog hände allting såsom anden sagt alltid, men fru Williams kunde bara inte förmå sig själv att anta den andre mannens frieri. Hon älskade honom inte. Så anden, som imiterade hennes make, återkom och vädjade till henne att gifta sig med mannen. ”Jag älskar Dig”, sade han, ”och vet att han kommer att ta hand om Dig.” Då gick hon med på det och gifte sig.

Under tiden frisknade den verklige herr Williams till och häpnade storligen över, att hans saker skickats hem. Då han kände sig tillräckligt kry, skrev han hem. Den andre mannen, som äktat fru Williams, hämtade brevet och hoppade till då han uppdagade, att hennes forne make fortfarande var i livet. Han rev sönder brevet och bestämde, att de måste flytta. Herr Williams kunde inte begripa, varför han inte fick något svar från sin fru. Han skrev till henne, men månader gick utan något svar. Slutligen packade han och for hem. Han fann sitt gamla hem övergivet, och frågade sig fram till hustruns nya adress. Hon öppnade dörren med ett nytt spädbarn i famnen. Den nye maken hade visat sig vara alkoholist och hustrumisshandlare. Deras tillvaro hade blivit en tragedi tack vare en ond andes förmåga att imitera hennes man, och för att de inte kände till Bibelns ord om att Gud strängeligen förbjuder alla att tala med en ande utgivande sig för att vara någon, som dött. Den här upplevelsen är ingen isolerad företeelse.

De förställer sig

Gud har låtit skriva varningar i Bibeln för vårt skydd. En av de saker Han sagt till oss, är att vi aldrig skall kommunicera med någon död, ty i själva verket rör det sig om en ond ande härmande den döde.

Tredje Moseboken 19:31Vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orena genom dem. Jag är HERREN, er Gud.

Av förbarmande till oss, har Gud upprättat en ogenomtränglig barriär mellan de döda och de levande. En kvinna, vars make dött, behöver inte oroa sig för att den tidigare mannen ständigt skall bevittna händelserna i hennes nya gifte. Anser Ni inte att Gud gjorde rätt i, att upprätta denna spärr?

Predikaren 9:6Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen.

Gud har inte endast i barmhärtighet upprättat en spärr mellan de döda och de levande, utan Han har strängeligen förbjudit oss att försöka att kommunicera med de döda, ty annars kontaktar vi onda, förklädda andar.

Tredje Moseboken 20:27När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall den personen straffas med döden. Han bär på blodskuld och skall stenas.

Femte Moseboken 18:10Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Galaterbrevet 5:19Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

I Strid med Gud

Dessa ockulta yttringar har aldrig ingått i Guds religion. De har däremot alltid ingått i hedniska religioner, såsom den i Babylon (Danielsboken 2:1-3). Men stod dessa ockulta ledare i samband med Gud?

Danielsboken 2:11Det som konungen begär är alltför svårt, och det finns ingen som kan meddela konungen det, ingen utom gudarna. Men de bor inte bland de dödliga.’”

De erkände själva, att de saknade kontakt med Gud. Dessa Satans tjänare försökte senare att mörda Daniel och hans judiska vänner (Danielsboken kapitel 3 och 5). Enligt profetian, kommer världen omedelbart före Jesu andra ankomst på nytt att vara berusad av det ockulta – ja, i sådan hög utsträckning, att Gud kallar det hela för ett nutida Babylon.

Uppenbarelseboken 18:1Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2 Och han ropade med stark röst och sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.’ 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Även vår tids ockulta ledare kommer att strida mot Guds folk, såsom man gjorde mot Daniel och hans tre hebréiska vänner. Detta kommer att leda till Harmagedonkriget. När Jesus kommer, vänner, får inte de som befattat sig med det ockulta följa med till himmelen.

Uppenbarelseboken 22:15:Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.

Min vän, det ockulta är inget att leka med. Det är inget att mixtra med. Jesus har sagt, att vi skall hålla oss borta från det. Vi kämpar i en strid, som innefattar det övernaturliga.

Efésierbrevet 6:12Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Vi har en Tillflyktsort

Ja, i dag dränks vi av det övernaturliga. Ensamma är vi maktlösa mot Djävulen; men Gud är mycket starkare än Satan, och Han har lovat att komma till undsättning åt alla, som kallar på Honom.

Min vän, har Du tagit emot Kristus i dag? Det finns ingen medelväg i den här frågan. Antingen blir vi påverkade och utnyttjade av Satan, eller är vi trygga genom Jesu Kristi beskydd.

Lukasevangeliet 10:19Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Jesus längtar så efter, att få frigöra oss från Satans makt. Det var genom Sin offerdöd på korset, som Kristus förtjänade rätten att utplåna Djävulen och hela hans verk.

Hebréerbrevet 2:14Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen”.

Första Johannesbrevet 3:8Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Är det Din önskan, att vara trogen mot Kristus så att Han kan befria Dig från Satans makt i Ditt liv?

Det är på grund av den ockulta läran från dessa andar, som mänskligheten raskt håller på att förberedas för att tillbe Anti-Krist. Gud har varnat hela världen i Sitt Ord: Vi kan icke och får icke försöka att kontakta de döda. Men tvärt emot vad Gud har sagt, försöker sig folk på detta ändå. Det har alltid varit farligt för oss att öppet trotsa Guds uttryckliga vilja. Dock är det just detta, som millioner män och kvinnor gör världen över i dag. De kommunicerar med andar och särskilt ”de dödas andar”, och säkert är att de blir bedragna. I Uppenbarelseboken 12:9 heter det, att Djävulen kommer att vilseföra hela världen. Ett av hans tillvägagångssätt är ockulta eller spiritistiska yttringar. Folk tror sig vara i kontakt med ”de dödas andar”, när de i själva verket är i kontakt med onda andar, som bedrar dem angående nu- och framtiden.

Redan förekommer det fler och fler redogörelser från hela världen om samtal med ”de dödas andar”. Snart kommer Ni att få höra talas om skepnader föreställande apostlarna. Man kommer att mena, att dessa visat sig offentligt. Innan allt är över, kommer Ni att få höra att Kristus återvänt till denna värld och milliarder människor kommer att tillbe denne Kristus, men det är Anti-Krist, inte den verklige Frälsaren.

Min vän, Ditt enda skydd mot dagens ockultism är att överlämna Ditt liv till Kristus, att underordna Dig Honom och ställa Dig under Hans styre och välde. Jesus sade till dem, som valde att följa och lyda Honom: ”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.Lukasevangeliet 10:19. Hela Din framtid beror på, huruvida Du lovat Herren Jesus att tjäna och lyda Honom. Endast Han kan skydda Dig från att bli bedragen av Anti-Krists försåtliga makt, som skall komma att drabba världen.