En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 41: De två Församlingarna vid Historiens Slut

___________________________________________________________________________

Ett av Bibelns underbaraste ämnen är Skriftens lära om församlingen, Guds folk. Enligt Bibelns profetior, kommer det dock att finnas två stycken stora församlingar i världen vid historiens slut. Båda församlingarna kommer att tro sig vara Kristi brud, att de är den sanna församlingen. Vi måste ta reda på exakt, vad Bibelns profetior lär angående, vem och vad som är församlingen och hur man blir medlem av Guds sanna församling.

Då sammanställaren av dessa föreläsningar studerat det här ämnet i sin Bibel, har han lärt sig en del saker och ting om den sanna församlingen. Dessa vill han förmedla till oss. Bibelns lära om den sanna församlingen är nämligen glasklar. Detsamma gäller, hur man blir medlem därav. Till att börja med skall vi slå upp Första Korintierbrevet 12. I fall någon i rummet inte följt Herrens anvisning för, hur man blir en del av Kristi brud, står det här, hur man gör. Om just Du vill få vara med på Lammets bröllopsmåltid, om just Du vill överleva Harmagedon, om just Du vill bli förenad med Herren och bli en ande med Honom, då går Du tillväga enligt följande.

Första Korintierbrevet 12:13I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Observera, att vi döps av den Helige Ande. Dopet i vatten är en bild på dopet i den Helige Ande. Aposteln Paulus säger, att vi döps av Anden in i en kropp. Om Du läser återstoden av kapitlet, ser Du, vilken kropp han menar. Han menar församlingen, Kristi kropp. Han säger, att vi blir döpta av en Ande in i en kropp, för att tillhöra den. Ingen är redo, att bli en del av Kristi kropp, förrän vederbörande går att döpa i den Helige Ande. Om man följer Bibelns instruktioner vid dopet i vatten, blir man samtidigt döpt av den Helige Ande. Det var detta, som Paulus lärde ut på Pingstdagen. Det är så, som man blir medlem.

Nu övergår vi till, att betrakta några av Bibelns begreppsbestämningar {definitioner} på, vad församlingen är.

Första Timoteusbrevet 3:15Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Lägg märke till, att församlingen är sanningens pelare och grundval. I Nya Testamentet kommer Du att finna, att närhelst dess författare begreppsbestämmer församlingen, definierar de församlingen i andliga termer. Denna sanning får inte förbises. En församling eller kyrka är inte bara en massa tegelstenar och murbruk, eller en byggnad. Församlingen eller kyrkan är Kristi hemlighetsfulla kropp, människorna som är förenade med Herren och en ande med Honom. Detta är församlingen.

Har Du tänkt ingående på det förut? På apostlarnas tid, ja, under varje period i världshistorien, har det funnits en särskild sanning för den tiden. Bibeln talar om sanningen för vår tid, eller den nuvarande eller närvarande sanningen på engelska.

Andra Petrusbrevet 1:12Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger.” {King James Version väljer uttrycket ”befästa i den nuvarande sanningen.” Äger vi den nuvarande sanningen, närvarar den i oss. Därmed är den sanningen för vår tid och för oss, som lever för närvarande! Övers. anm.}

Det finns en sanning, som är aktuell – en sanning för vår tid, som vi skall äga. För att ingå i Guds församling, måste vi vara befästa i den nuvarande och påtagligt närvarande sanningen. Vi går på djupet med det påståendet. Fanns det en aktuell, närvarande sanning på Noas tid? Javisst! Men sanningen för Noas tid var inte densamma som sanningen för vår tid. På Noas tid var den nuvarande sanningen, att det skulle komma en syndaflod och för att bli räddad undan floden, måste man gå in i arken. Förekom det en närvarande, aktuell sanning i Jesu dagar? Javisst! Jesus berättade för lärjungarna om Jerusalems förestående ödeläggelse (Lukasevangeliet 21; Matteusevangeliet 24). Den dåvarande sanningen var, att Jesus av Nasaret, denne ödmjuke, fromme och saktmodige man, var Guds Son. Detta utgjorde sanningen, som människorna skulle äga och bli befästa i på Jesu tid, och för att bli medlem av församlingen på Jesu tid, måste man erkänna den då aktuella sanningen. Den dåvarande sanningen i Jesu och apostlarnas dagar var, att Jesus var Messias, Han var Guds Son.

Apostlagärningarna 8:36När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: ’Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? 37 Filippus sade till honom: ’Om du tror av hela ditt hjärta, kan det ske.’ Hovmannen svarade: ’Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.’”

På den tiden kunde man bli dödad, för att man erkände Jesus som Guds Son. Likväl måste man tro på sanningen för den tiden, för att bli medlem av församlingen på Jesu och lärjungarnas tid.

Under våra Föreläsningar om Framtiden har vi studerat, vad Bibelns profetior säger. Vet Du, utifrån Bibeln, vad sanningen för vår tid är? Käre vän, om Du vill bli en del av Kristi brud, om Du vill ingå i Kristi församling (församlingen är sanningens pelare och grundval), om Du tänker bli förenad med Jesus och vara en ande med Honom, måste Du känna till den nuvarande sanningen, erkänna den och tro på den. Det går inte att gifta sig med någon och sedan leva på varsitt ställe. Herren går åt ett håll och då kan inte Du och jag gå åt ett annat, men ändå vara förenade med Honom. Vi måste vidgå {erkänna}, tro på och lyda sanningen för vår tid.

Guds brud, Kristi hustru, de som är förenade med Honom, som är en ande med Honom, förväntas förkunna den aktuella sanningen. Vad är den nu aktuella sanningen? Det har vi studerat under dessa föreläsningar. Alltså kan vi se på några saker, som utgör den nu aktuella sanningen.

Uppenbarelseboken 14:6Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 7 Han sade med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.’”

Det eviga evangeliet är fortfarande en aktuell sanning i dag. Och evangeliet består av två delar. Det går inte att bli frälst med bara halva evangeliet. I Johannesevangeliet 8:11 fördes den på bar gärning tagna äktenskapsbryterskan fram till Jesus. Frälsaren sade till henne: ”’Inte heller jag dömer dig.” Detta är första halvan av evangeliet: Förlåtelse. Just Du kan få alla Dina synder förlåtna, hur än svåra de varit.

Därefter sade Jesus till henne: ”Gå, och synda inte mer!’” Detta är andra halvan av evangeliet. Käre vän, när Du kommer till Jesus, blir Du först förlåten för Ditt förflutna, för alla överträdelser mot Guds Tio Bud, som Du må ha begått. Sedan skänker Han Dig Sin Helige Ande. Av Anden får Du kraft till, att inte synda mer. Om Du brukat misshandla Din fru, behöver Du inte slå henne mer. Om Du använt droger, behöver Du inte fortsätta med dem. Oavsett huvudvärk, min vän, säger Jesus samtidigt med förlåtelsen: ”Gå, och synda inte mer!” Det här är evangelium, sanningen för i dag: Du frigörs från syndens gamla, gnagande skuldkänslor och från syndens makt nu och framgent. Ingen kyrka kan ingå i Kristi brud, om den inte lever enligt hela evangeliet.

Stunden för Guds dom har kommit. Det är också en närvarande sanning för vår tid. Domen över de döda inleddes år 1844. Vi vet inte, när domen över de levande inleds, eller när Jesus kommer tillbaka. Vi känner dock till, att vi nu lever i den yttersta tiden och har levat under tiden för Guds dom i mer, än 160 år.

Uppenbarelseboken 14:8Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’”

Den tredje sanningen för vår tid är, att Babylon är fallet. Det framgår klart och tydligt, att Babylon är en kvinna. Det står skrivet, att hon gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Då Guds folk på Gamla Testamentets tid övergav Honom och började att överträda det andra budet {se Andra Moseboken 20:4-6}, sade Gud: ”Ni har begått äktenskapsbrott mot mig.” I Babylon ingår varje församling och kyrkosamfund, som lär folk att de skall överträda Guds lag. Detta är den närvarande sanningen: Att Babylon är fallet.

Uppenbarelseboken 14:9En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med hög röst: ’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.

Detta är den fjärde, aktuella sanningen i dag. Guds sanna folk, Kristi brud i dag, gästerna på Hans bröllopsfest, som är förenade med Kristus, förväntas tillkännage vem och vad, som är vilddjuret och vilddjurets märke. Om vi verkligen älskar våra medmänniskor, kommer vi inte att bara låta dem ta emot vilddjurets märke och drabbas av Guds vrede, utan att vi åtminstone varnar dem för det. Vår tid är sliskigt sentimental {känslosam}. Vi har glömt, vad kärlek verkligen är. Vi blandar ihop kärlek och sentimentalitet. När så någon berättar om vilddjurets märke och hur man undviker det, får förkunnaren höra: ”Det där var allt hårda ord!” Tja, min vän, om någon älskar Dig, vad skall den personen annat kunna säga? Om vi inte lär folk, hur de undgår vilddjurets märke, älskar vi dem inte. Kan vi stillatigande stå och se på, medan hela världen blir vilseledd och lär sig, att bryta mot Guds lag och tillbedja vilddjuret, så att de tar emot vilddjurets märke? Om vi älskar dem, kommer vi inte att handla så ansvarslöst. Varje predikant, som känner till Guds Ords sanning och verkligen älskar nästan, kommer att förklara för sina medmänniskor, hur de undviker vilddjurets märke. Varningen mot vilddjurets märke är den starkaste varningen i hela Bibeln. Därför förväntas Guds folk att kalla människorna ut ur Babylon.

Uppenbarelseboken 18:2Och han ropade med stark röst och sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.’ 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Rösten i vers 4 kommer från himmelen. Låt mig fråga Dig: Om jag tillhör Herren, om jag ingår i Kristi brud, om jag är förenad med Herren, om jag utgör en ande med Honom, kommer jag då att säga detsamma som himmelen säger? Ja, det kommer jag att göra. Jag kommer att uppmana folk till, att lämna Babylon, så att de inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Min vän, Guds sanna folk kommer att tro på alla Bibelns sanningar.

Andra Petrusbrevet 3:4och frågar: ’Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit sedan världens begynnelse.’”

I vår tid, som präglas av evolutionen {utvecklingsläran}, sänder Gud ett budskap till hela världen. Budskapet går ut på, att vi skall tillbedja Skaparen, Den som gjorde himmel och Jord. Sista delen av Uppenbarelseboken 14:7 är ett citat ur det fjärde budordet {jämför Andra Moseboken 20:8-11}. I den yttersta tiden kommer Guds folk att lära människorna, att de skall tillbedja Skaparen. Guds folk kommer att lära människorna, att de skall hålla alla de tio buden, innefattande Sabbatsbudet, alltså det fjärde budordet.

Om alla helighållit Sabbatsdagen, enligt det fjärde budets ordalydelse, skulle det aldrig ha förekommit någon ateist. När man tänker på och minns Sabbatsdagen, då kommer man ihåg Skaparen. När man tillber och lyder Honom, då bor Han i ens hjärta och innerst inne vet man, att Gud inte bara finns, utan att man själv är Hans barn: Han fördömde ju synden i köttet, för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss. Då bor även Guds Ande i en. Anden vittnar tillsammans med vår ande om, att vi är Guds barn. Se Romarbrevet 8:3-16.

Ett annat särdrag hos Guds kyrka, Guds brud, är att församlingen är fylld av den Helige Ande. Den lärdomen går som en röd tråd igenom hela Nya Testamentet. Saknar vi Anden, står vi utanför Guds församling.

Guds församling kommer att förkunna de här aktuella sanningarna för hela världen med hög röst – Uppenbarelseboken 14:7. Med andra ord är Guds församling i de sista dagarna en världsomspännande rörelse.

Blicka själv på listan över aktuella sanningar för i dag och ställ Dig några frågor. Vilken grupp människor förkunnar dessa saker? Vilken grupp människor lär världen, att stunden för Guds dom har kommit och att tillbedja Skaparen, genom att helighålla det fjärde budet? Vilka är det, som säger att Babylon är fallet och som visar, vad det innebär? Vilka varnar folk för, att tillbedja vilddjuret och ta emot dess märke? Med hjälp av den här listan kan Du besvara frågan själv. Men för att ingen skall behöva missta sig det lilla minsta, gör Gud allting kristallklart och säger, att om man vill veta, vilka Hans folk är vid världshistoriens ridåfall, skall man hålla utkik efter två ting.

Uppenbarelseboken 12:17I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Vi studerade det här kapitlet tidigare och såg, att det här talas om en ren kvinna, Guds folk, under alla tider. Draken är Satan och kvinnan är församlingen. Rör det här sig om en ren församling, eller en äktenskapsbrytande kyrka? Det rör sig om en ren kvinna, hon är iförd ljuset, klädd i Solen. Och draken gick åstad, för att kriga mot återstoden av hennes avkomma. I en del översättningar heter det ”med kvarlevan av hennes säd.” Vad är resten eller återstoden eller kvarlevan av hennes barn eller avkomma? Kvarlevan är de övriga, eller de återstående. De är allt, som är kvar, eller de sista. De lyder Guds bud och håller fast vid eller äger Jesu Kristi vittnesbörd.

Uppenbarelseboken 19:10Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.’”

Vi har förut lärt oss, att Jesu Kristi vittnesbörd är detsamma som profetians ande.

Där har vi det! Herren säger, att om man vill hitta Guds folk i den yttersta tiden, utmärks dessa av två särdrag. Om man finner människor, som besitter dessa två utmärkande drag, har man funnit Guds folk.

Draken står för Satan, kvinnan representerar församlingen och de övriga av hennes barn, kvarlevan av hennes avkomma, resten av de troende, är de sanna kristna, som återstår. Jesu vittnesbörd är lika med profetians ande. Så här skulle det stå i Uppenbarelseboken 12:17, i fall man skulle skriva om versen och sätta in betydelsen av symbolerna vi nämnde:

I sitt raseri mot församlingen gick draken bort för att strida mot den sista församlingen, som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd, eller profetians ande.

Den sista församlingen har två kännetecken. Medlemmarna lyder Guds bud. Kan en församling lyda Guds bud, om man bryter mot något? Nej, en sådan församling är ingen laglydig församling, den är en lagöverträdande församling. Håll detta budskap från Bibeln i minnet: Om Du respekterar hela lagen i övrigt, men överträder ett bud, har Du brutit mot alla tio (Jakobsbrevet 2:10). Alltså måste den sista församlingen helighålla Sabbaten. Medlemmarna måste lyda det fjärde budet lika väl som de andra nio. Medlemmarna kan inte tillbedja avgudar, eller lära ut brott mot något av budorden. Trohet mot buden är således ett särdrag.

Det andra kännetecknet är, att den sista församlingen har profetians ande. Vid vårt förra möte hade vi inte tid till, att gå igenom alla krav på en sann profet. Det förekommer flera krav på en profet i Bibeln, än vi kunde studera då. Nu tänker jag visa Er ytterligare ett krav.

Fjärde Moseboken 12:6 ”’Hör nu mina ord. Om det finns en HERRENS profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn, och talar med honom i en dröm.

Om en person är profet, måste vederbörande få syner och drömmar. Står det så i Bibeln? Jo, det står så i Bibeln. Nu skall vi noga gå igenom Bibelns beskrivning av det, som händer med en profet, som får en syn. Detta måste alltså hända med den, som har profetians gåva. En syn är något övernaturligt. Vi slår upp Danielsboken. Den har vi redan studerat en del, men det finns en text där, som vi inte har läst ännu.

Danielsboken 10:7Jag, Daniel, var den ende som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men stor förskräckelse föll över dem, så att de flydde och gömde sig. … 17 Och hur skulle en sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har inte någon kraft kvar i mig och förmår inte längre att andas.’”

Dessa verser beskriver en profets upplevelse under en syn. Under en syn andas inte en profet. Sammanställaren vid Steps to Life bevistade för en del år sedan ett möte, varvid han presenterades för en person, som sades vara profet. Sammanställaren sade: ”Låt oss gå igenom kraven. Ett av kraven är, att en Herrens profet måste få syner. Under dessa syner andas inte profeten. Om det beviset saknas, då går det inte att tro att vederbörande är en profet. Det går bara inte.”

Varför är faktumet, att en person inte andas så viktigt, för att avgöra, huruvida vederbörande är en profet? Har Du försökt att hålla andan någon gång? Som förstaårsstudent vid college gick sammanställaren en kurs i simning. Läraren ville, att eleverna skulle se, hur länge de kunde hålla andan. Eleverna fick, bland annat, simma under vattnet. I en simbassäng fuskar man inte. Man drar väldigt djupt efter andan, dyker under ytan och får tiden tagen. Sammanställaren lyckades hålla andan i 1 minut och 50 sekunder. Professionella dykare kan hålla andan i 3½ minuter. Ytterst få personer kan hålla andan i 3 minuter utan övning.

Som ung man hade sammanställaren hört talas om, att det på 1800-talet funnits en kvinna vid namn Ellen White, som var profet. Han beslöt sig för, att inte tro på detta, förrän han utrett saken själv. Han begär fortfarande inte, att andra skall tro på det hela, förrän även de själva haft tillfälle att undersöka påståendet. Under sitt efterforskande upptäckte han flera intressanta detaljer. En av dem återges i följande korta berättelse. År 1857 höll man ett möte, av samma slag som vår Föreläsning om Framtiden här i kväll. Under mötet fick Ellen White en syn. Det var allmänt känt ibland amerikanska kristna på den tiden, att under sina syner andades hon inte. I publiken satt det en ung man, som bara inte kunde tro på det. Då Ellen White fick synen, frågade mötesledaren, huruvida någon ville kontrollera hennes reaktioner. Den skeptiske, unge mannen sade: ”Ja, det vill jag göra.” Han bestämde sig för, att utröna äktheten hos fenomenet. Alltså trädde han fram och gjorde så här: Med ena handens fingrar knep han ihop hennes näsborrar och andra handen lade han över hennes mun. Sedan tittade alla spänt. Skulle inte också Du ha gjort det? Det gick ett par minuter. Färgen i hennes ansikte ändrades inte. Då fyra minuter gått, hade färgen i hennes ansikte fortfarande inte ändrats. Sex minuter förflöt. Sammanställaren känner till en dam i Dallas {Texas, USA}, som var gift med en metodistpastor. För ett antal år sedan utsattes hon för bilavgaser i garaget i en fyra, fem minuter. Senast sammanställaren hörde om hennes tillstånd, vårdades hon på ett hem, med bestående hjärnskador. Hon kan varken tala, gå eller göra något annat. Om man inte dör inom så litet som sex minuter, förvandlas man till en grönsak. Åtta minuter gick och den unge mannen omöjliggjorde fortfarande Ellen Whites andning. Alla koncentrerade sig starkt. Slutligen, då tio minuter gått och han insett, att han var med om något övernaturligt, som ej gick att förklara, blev han rädd, hoppade till och sprang iväg. Det här var inte enda gången, som man undersökte, om Ellen White andades eller inte under en syn.

Då sammanställaren forskade i Bibeln och undersökte Ellen Whites liv, upptäckte han något intressant. Han fann, att hon motsvarade varje krav, som gick att hitta i Bibeln.

Ett annat krav på en sann profet är, att personen gör förutsägelser och att dessa förutsägelser uppfylls. Medier gör förutskickelser, men deras förutskickelser uppfylls bara i några få fall. Det duger inte för en äkta profet.

En profets förutskickelser måste vara 100 % korrekta. Det är bara i ett sammanhang, som en sann profets förutskickelser inte behöver inträffa och det är, när profeten förutsagt Guds straffdomar och de straffvärdiga människorna ångrar sig, eller när löften getts åt Guds folk och de sedan avfaller och härigenom inte uppfyller villkoren.

Min vän, Gud har ett folk i dag. Detta folk lyder Hans bud och äger profetians ande, alltså profetians gåva. Gud håller på med, att samla ihop ett folk ur alla världens nationer. Det budskap om profetior, som jag presenterar här, upprepas inte bara i Förenta Staterna, utan även i Afrika, i forna Sovjetunionen, i Kina, Syd-Amerika, Australien, ja, i hela världen. Gud håller på med, att forma ett folk till att vara Lammets hustru, som får följa med till festen efter vigseln. De kommer att bli förenade med Herren. De kommer att bli en ande med Honom. Och, käre vän, som jag tidigare sagt, finns det egentligen ingenting underbarare, än att bli förenad med Jesus och att vara en ande med Honom. En människa kan inte uppleva något mera spännande. Det här äktenskapet kommer dessutom att bestå.

Min vän, vill Du sända ett budskap till himmelen? Vill Du säga till Herren: ”Herre Jesus, jag vill bli förenad med Dig. Jag vill vara en ande med Dig.” Är detta budskapet, som Du vill sända till himmelen?

Gud ställer bara två enkla krav. Dessa två enkla krav kommer att helt säkert vägleda Dig till den sanna församlingen under den yttersta tiden.

De två kraven är: 1. Guds församling under den yttersta tiden är en församling, som lyder Guds bud – en kyrka, som även helighåller Sabbatsdagen, och 2. Guds församling under den yttersta tiden har Jesu vittnesbörd, profetians ande, i sin gemenskap. Medlemmarna rättar sig efter Profetians Ande, så att de står i samklang med hela Bibelns lära – de lever enligt varje ord, som utgår ur Guds mun (Matteusevangeliet 4:4).

Jesus sade: ”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde(Johannesevangeliet 10:16). Jag är säker på, att flera av Er varit äkta får åt Herren i flera, flera år. Andra ibland Er har nyligen blivit kristna. Somliga av Er har aldrig följt Herren tidigare, men skulle vilja göra det nu.

Hur blir man ett av Jesu får? Han svarar i Johannesevangeliet 10:27:Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.” Jesus säger, att Hans sanna får kommer att lyssna till Hans röst och att det kommer att bli en hjord i en fålla. Den egentliga orsaken till, att jag är sjundedags-adventist är, att jag genom bön och studium av Guds Ord hört Honom kalla mig och därför har jag följt Honom. Genom Sin nåd har Han gjort mig, en stor syndare som köpts loss tack vare Kristi blod, till en liten kugge i Sin sista stora profetiska rörelse i denna ödesmättade tid. Kära vänner, jag skulle inte byta bort denna förmån mot allt guld i världen. Jag kan helt enkelt inte avsluta det här mötet, utan att säga följande: Om någon av Er skulle höra Herden kalla på sig, då kan även vederbörande åtnjuta samma förmån som jag.

Det kan hända, att en del av Er redan hör Guds kallelse att ingå i Hans sista församling, som lyder Hans bud och äger profetians ande. Somliga av Er kanske känner Er dragna av sanningens, kärlekens och övertygelsens Ande, men Ni förstår inte riktigt, hur Ni skall överlämna Er åt Gud.

Därför tänker jag be Er om, att ge Er själva reservationslöst till Herren. Sedan kan Ni följa Honom. Ni ser, det väsentliga är, att vi ger oss själva – vilja, kropp, sinnen, förmågor – till kärlekens Gud. All Bibelkunskap i världen kan inte frälsa någon, det kan bara Gud göra, men då måste Han först få hela ens hjärta. Om vi så förstår oss på alla profetior, blir vi inte hjälpta av det, såvida inte vi helt och fullt blir Herrens egendom och älskar Honom till det yttersta. Allt jag vill fråga, är detta: Har just Du gett Herren Ditt hjärta? Har just Du gett Honom Ditt liv? Har just Du gett Honom hela Dig själv? Är Du villig, att följa Honom, oavsett vart Han leder Dig? Litar Du tillfullo på Honom, så att Han tillåts ansvara för Ditt liv, nu och i evigheten?

En dag kommer Jesus att skilja fåren från getterna. Åt fåren kommer Han att skänka evigt liv (Matteusevangeliet 25:46). I dag står vi, var och en personligen, vid evighetens vägskäl. Är det Din önskan, att vara ett av Jesu får, som hör Hans röst och följer Honom och som Han slutligen odödliggör?