En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 40: Sluttidens förutsagda Rörelse, som kommer till Himmelen

___________________________________________________________________________

Under den yttersta tiden kommer vissa personer att undgå allt det fruktansvärda, som skall drabba världen. I det tjugoförsta kapitlet i Lukasevangeliet talar Jesus om världens slut.

Lukasevangeliet 21:34… så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.’”

Vill Du kunna undfly världens sammanbrott och bestå inför Människosonen? Jesus sade: ”Vaka alltid och be”, ty den sista tidens händelser kommer att slå mot världen likt en snara, som dras åt kring foten på sitt offer. Du vet själv, att en fälla hastigt och effektivt slår igen kring ett djur, som går genom skogen. Den ena stunden är allt väl, i nästa sekund sitter djuret i fällan. Jesus sade, att så kommer det att bli vid världens slut. Det kommer att bli precis som på Noas tid. Folk kommer att uträtta sina vardagssysslor, såsom de alltid har gjort. De kommer inte att vara varse det, som komma skall. Så, plötsligt, sitter de ohjälpligt fast i rävsaxen. Aposteln Paulus säger samma sak.

Första Tessalonikerbrevet 5:2Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ’Fred och trygghet’, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Sammanställaren av denna föreläsning vid Steps to Life tänker alltid på den här versen varje gång, som fredsropen skallar extra intensivt. Du minns kanske själv rubrikerna i tidningarna i December, 1989: Berlinmurens fall, ingen amerikansk armé var längre nödvändig. Känns resonemanget igen? Detta hände för inte så väldigt länge sedan. Visste Du om, att sex månader senare skickade Förenta Staterna folk till oroligheterna i Mellersta Östern? Bibeln talar om detta på mer, än ett ställe. Den förutskickar denna utveckling i Mika 2, Första Tessalonikerbrevet 5, Jesaja 4 och på flera andra ställen. Det sägs om den yttersta tiden, att det skall uppstå en världsvid, religiös fredsrörelse. Med inrättandet av en internationell domstol trodde vi oss kunna uppnå fred i Den Haag 1899, men domstolen lyckades inte att avvärja Första Världskriget. Så grundades Nationernas Förbund, som skulle sätta stopp för flera krig, men NF lyckades inte att avvärja Andra Världskriget. Efter Andra Världskriget inrättades Förenta Nationerna, och då skulle vi äntligen säkerställa freden. Därefter har vi inte haft en enda krigsfri dag i världen. Sedan den världsvida fredsrörelsens tillkomst har vi slagit världsrekord, historiskt sett, i krigande. Detta är ett tecken på, att vi lever i den sista tiden. De väldiga, mäktiga fredsrörelserna existerade inte före 1900-talet. Enligt Bibeln skulle detta inträffa i den yttersta tiden. När de säger ”fred och trygghet”, pass på, för snart kommer världen att enas politiskt och religiöst. Människor kommer att hävda, att vi slutligen säkrat freden och kommer att leva i den tusenåriga fredens rike. Omedelbart därefter kommer de att trava rätt ut i Harmagedonkriget. I Lukasevangeliet 21 säger Jesus, att det kommer att finnas en del personer, som alltid vakar och ber om kraft, för att undfly världens sammanbrott.

Skulle Du vilja vara en av dem, som Herren leder igenom de sista svårigheterna? Vi skulle kunna läsa många avsnitt i Skriften, som beskriver Guds sista trofasta tillbedjare. Till att börja med skall vi betrakta en text från Gamla Testamentet och sedan en från Nya Testamentet. I det andra kapitlet i Joels bok omtalas de individer, som kommer att räddas undan världens slutliga fall.

Joel 2:32Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

”Åh”, säger någon, ”jag måste skynda mig att köpa en flygbiljett, så att jag kan ta mig till Jerusalem.” Talar versen om detta, när den nämner Sions Berg? Vad står Sions Berg för?

Jesaja 51:16och för att säga till Sion: Du är mitt folk.

Oh, käre vän, Du skall veta en sak: När Harmagedonkriget inträffar, vill jag ingå i Guds folk. Vill Du det? Vilka är Sion? Det är Guds folk, och om Du ingår i Guds folk, blir Du frälst.

Vad är en kvarleva? En kvarleva är återstoden, det sista, av något, en rest. I Joel 2:32 talas det om kvarlevan, det vill säga de sista människor, som Gud kommer att kalla på. Vill Du vara en av dem, som Gud kallat på inför Harmagedonkriget? Nå, min vän, Du skall veta, att de är de enda människor, som kommer att räddas. De är Guds folk, som Han satt Sitt sigill på. De har Guds godkännandemärke. De är Hans utvalda, Guds kallade. I Nya Testamentet ser vi samma personer beskrivna i Uppenbarelseboken.

Uppenbarelseboken 19:7Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.’ Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

Vissa saker kan kvinnor bättre förstå, än män. En del män har svårt för att förstå, att en kvinna lägger ut en stor summa pengar och satsar timme efter timme på att sy en klänning, som hon bara kommer att ha på sig en gång. Versen talar om en verklig vigsel. Det rör sig inte om en fysisk vigsel, utan är den andliga kroppens, Kristi bruds, vigsel. En orsak till beskrivningen är, att de flesta betraktar en vigsel som något av det lyckligaste de kan vara med om.

Föreläsningens sammanställare vid Steps to Life minns många vigslar, som han bevistade som liten pojke tillsammans med sina föräldrar. På den tiden tänkte han, att det måste vara genant att stå där framme iförd sådana lustiga kläder, gå igenom hela ceremonin och kyssa varandra inför 500 gäster. Vid en vigsel talade en av församlingsmedlemmarna om bruden, som varit lärarinna vid församlingens skola. Självfallet var alla barnen, församlingsmedlemmarna och brudens vänner där. Damen i fråga sade så här om bruden: ”Du förstår, vanligtvis är hon alldaglig och enkel, men i kväll formligen strålar det kring henne.” Det syns på folk, om de är lyckliga. Har Du lagt märke till det?

Hör här: Den vigsel, som beskrivs i versen, är mera spännande, än någonting vi upplevt i den här världen. Alla kommer att önska, att de kunde delta vid högtiden. De enda deltagarna kommer emellertid att vara de, som gjort sig redo. Bruden är iförd rätt slags kläder. Tänker Du ingå i skaran, som kallas för Lammets hustru?

Andra Korintierbrevet 11:2eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

Paulus säger sig frukta för, att dessa personer inte kommer att vara redo för vigseln. Vilka talar Paulus till här?

Andra Korintierbrevet 1:1Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från brodern Timoteus till Guds församling i Korint och till alla de heliga i hela Akaja.

Vilka utgör Lammets hustru, som kommer att stå vid Hans sida under vigselceremonin? Det gör församlingen. Vid den tidpunkten kommer milliontals människor världen över att vilja ingå i församlingen. Nu ingår de inte i den, men då kommer de att vilja göra det, fast vid det laget kommer det att vara för sent. Det kommer att finnas sådana, som ingått i Satans kyrka. Hans församling är Babylons kyrka, som nämns i Uppenbarelseboken 17. De kommer att säga: ”Oh, om jag ändå finge gå in dit!”, men det kommer de inte att kunna göra, eftersom de saknar bröllopsklädnaden.

Matteusevangeliet 22:1Jesus talade än en gång till dem i liknelser: 2 ’Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son.

Nå, vem är kungen? Gud Fadern. Vem är Sonen? Jesus, och Han kommer att bjuda in folk till vigseln och den därpå följande festen. Av Kristi liknelse här framgår det, att Han endast med svårighet förmår folk att komma till vigseln. I vers 10 läser vi så, att Hans tjänare går ut och samlar alla de kan övertala att infinna sig.

Matteusevangeliet 22:10Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster. 11 När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. 12 Han sade till honom: Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. 13 Då sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där skall man gråta och skära tänder.

Lägg märke till vers 12: Mannen är ingen ateist, han är kristen. Han säger till sig själv: ”Jag går på vigseln.” Alltså infinner han sig på den. Men i vers 13 ser vi följden av, att inte ha på sig några bröllopskläder. Millioner människor kommer att vilja bli insläppta till festen, men Kungen kommer att säga: ”Nej, Ni får inte komma in. Ni har inga bröllopskläder på Er.” Vad representerar bröllopskläderna? De är detsamma som de heligas rättfärdiga gärningar. Vi måste vara helt säkra på, att vi vet vad vi talar om här. Det händer, har jag märkt, att folk inte riktigt förstår, vad vi menar med de här fackuttrycken. Vad är rättfärdighet och vad är orättfärdighet? Först skall vi ta reda på, vad orättfärdighet är.

Första Johannesbrevet 5:17All orättfärdighet är synd”.

Enkelt, eller hur? Orättfärdighet är synd. Nå, vad är då synd?

Första Johannesbrevet 3:4Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

Alltså är all orättfärdighet synd, eller brott mot Guds lag. Nu vänder vi på det hela. Om orättfärdighet är synd, eller brott mot Guds lag, vad är då rättfärdighet? Det är lydnad mot Guds lag.

Romarbrevet 8:3Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Vad är lagens krav? Lagens krav är rättfärdighet. Om Du håller lagen, är Du rättfärdig. Om Du överträder lagen, är Du orättfärdig. Detta är Bibelns undervisning. I Uppenbarelseboken 19:8 står det skrivet, att Lammets hustru, Hans brud, är klädd i rent, skinande linnetyg. Vad står det rena, skinande linnetyget, eller vigseldräkten, för? Det står för eller representerar de heligas rättfärdiga gärningar. Vad för slags handlingar är rättfärdiga – laglydiga handlingar eller lagtrotsande handlingar? Laglydiga handlingar. De, som är redo att möta Jesus och beredda att vigas med Honom, alltså Hans brud, Hans församling, kommer att vara ett laglydigt folk, eller församling.

I Bibeln står en kvinna för en församling. Några texter i Efésierbrevet understryker, hur underbart det är, att ingå i kvinnan, eller att vara en lem i Kristi kropp.

Efésierbrevet 3:8Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom 9 och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare.” {I King James Version har slutet på vers 9 översatts så här från den grekiska grundtexten: ”… som från evighet har varit dold i Gud, som skapade allting genom Jesus Kristus.” Övers. anm.}

Vi stannar här för ett ögonblick. Paulus säger att det förekommer en hemlighet och att den hemligheten har varit dold från evighet. Hemligheten har dolts i Guds sinne, men ingen har förstått den. Änglarna förstod den inte, ej heller de tänkande varelserna i andra världar. Förvisso finns det tänkande varelser i andra världar. Bibeln säger det entydigt i Uppenbarelseboken 12:12. Där talar den om himlar och dem, som bor där. Visst finns det andra medvetna varelser i andra delar av världsalltet. Det står ju skrivet!

Ingen av dessa tänkande varelser eller härskare och väldigheter i den himmelska världen förstod Guds hemlighet, inte ens änglarna gjorde det. Paulus säger det i vers 9. Han förklarar, att hemligheten legat i Guds sinne, och att Gud skapade allting genom Jesus Kristus.

Efésierbrevet 3:10Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.

Här talar Paulus om de medvetna varelserna och härskarna i den himmelska världen. De tittar ned på denna värld, och genom församlingen kommer de att lära sig något. De kommer att lära sig något om Guds hemlighet. Käre vän, har Du tänkt på, att om Du tar emot Jesus som Din personlige Frälsare och Herre, då tänker Jesus visa något om Gud genom Dig, som resten av universum vill veta? Jag skall helt kort förklara för Dig, vad Han tänker visa dem. Det finns flera hemligheter. Den största hemligheten är Jesu frälsande kärlek, att Jesus kan ta Sig an en moraliskt och trosmässigt oren syndare på väg mot evig undergång, och inte bara förlåta den personens synder, utan även ingjuta Sin Helige Ande i vederbörande och därigenom förvandla honom eller henne till något vackert. Detta gör Guds kärlek känd för andra människor. Oh, min vän, att Gud förmår att räcka oss handen, längst ned i syndens träsk för att frälsa oss och omskapa oss i Sin egen avbild, är ofattbart. Guds förbarmande, kärlek och medlidande kommer vi aldrig att tillfullo begripa. Denna kärlek, förbarmande och medlidande skall visas och utövas inför hela världsalltet. Paulus säger att det skall ske genom församlingen. Skulle Du vilja spela Din roll i universums största hemlighet, som alla i världsalltet skulle vilja lära sig mer om? Detta är församlingens uppgift.

Efésierbrevet 1:22Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Församlingen är Kristi kropp. Kyrkan skall komma att bli Kristi brud och på samma sätt, som man och hustru är ett fysiskt sett, skall församlingen vara ett, andligt sett, med Herren.

Första Korintierbrevet 6:15Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött.

Det går inte att missta sig på det, som Paulus säger i vers 16. Lägg nu märke till, att han använder samma verb i vers 16, där han säger ”förenar sig med en sköka”, som han använder i vers 17.

Första Korintierbrevet 6:17Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Den underbaraste upplevelse, som någon skapad mänsklig varelse skulle kunna ha, är att vara förenad med Herren och att bli en ande med Honom. Du skall veta, min vän, att tragedin med dagens kristendom är, att många vill kallas för kristna, men de vill inte bli förenade med Herren. De vill inte bli en ande med Honom. Ändå är det just detta, som medlemskap i församlingen innebär! Församlingen är Kristi brud. Vad skulle Du tycka – jag talar nu enbart som människa – om en man och kvinna, som skulle säga: ”Jo, vi har studerat frågan och upptäckt skattemässiga fördelar med att vara gifta. Alltså skall vi gifta oss. Vi tänker uppsöka den, som förrättar borgerliga vigslar i rådhuset och klara av pappersexercisen. Visserligen skall vi inte bo ihop, nej då, inte så mycket som en natt, men vi tänker klara av pappersexercisen. Så snart som vi bemästrat den detaljen, kan hon flytta hem till Lidingö och jag ämnar bo kvar här i Östersund.” Och så gör man det man sagt. Man klarar av pappersexercisen, och när det är dags att deklarera, kan man göra lagenliga avdrag. Likväl har de aldrig bott ihop, inte ens en natt. Nu skulle jag vilja ställa en fråga. Är de verkligen gifta med varandra? Du ser, min vän, det finns kristna av den sorten. De har kallat sig för kristna, men de har aldrig förenats med Herren. Betraktar då Gud dem som Sina?

Vi läser i Första Korintierbrevet 6:17: ”den som är förenad med Herren är en ande med honom.” Detta är det underbaraste, som någon människa kan vara med om, men vad händer, i fall jag inte är förenad med Herren?

Romarbrevet 8:9Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

Om Du bara klarat av pappersexercisen, kan det hända att Ditt namn står i kyrkböckerna någonstans, men Du är inte en ande med Kristus, och om Du inte är en ande med Kristus, tillhör Du i själva verket inte Honom. Du kommer i själva verket inte att ingå i Hans brud. Du kommer i själva verket inte att släppas in till måltiden och jubelfesten efter vigseln. Den, som är förenad med Herren, är en ande med Honom. Oh, min vän, jag kan bara inte stå emot det. Jag måste komma med en inbjudan till just Dig. Vill Du säga till Herren: ”Herre Jesus, jag vill bli förenad med Dig. Jag vill inte bara avlägga en bekännelse, jag vill bli förenad med Dig, jag vill bli en ande med Dig.” Jesus vill uträtta detta för Dig. Han vill ta Sig an Dig personligen och göra Dig till en ande med Honom. Min vän, om Du aldrig upplevt det förut, känner Du fortfarande inte till det härligt ljuvliga och utsökt glädjande med kristendomen. Det här är en av orsakerna till, att så många tror att det är svårt och tråkigt att bli förenad med Herren, att bli en kristen. De tror, att man får kämpa på i uppförsbacke, i pinande snålblåst, som Hans tjänare. Orsaken är, att de aldrig förenats med Honom. De är inte förenade som en ande med Honom.

Har Du någon gång hört en brud säga: ”Ack och suck! Nu när jag gift mig, kan jag inte gå ut med någon av alla dessa herrar.” Käre vän, när Du blivit förenad med Herren, när Du blivit en ande med Honom, vill Du inte ha allt det, som världen lockar med. Du har nämligen funnit Den, som Bibeln säger är skönast ibland tio tusen. Han kallas för Sarons Ros. Den, som är alltigenom underbar. Min vän, Han älskar Dig, och Hans högsta önskan är, att kunna dra Dig till Sig Själv. Han vill, att Du skall bli förenad med Honom, så att Du blir en ande med Honom. Det är just detta Han önskar. Inte förrän Du upplever detta, blir Du hänryckt som kristen.

Efésierbrevet 5:25Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, 26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. 28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, 30 eftersom vi är lemmar i hans kropp. 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen.

Käre vän, har Du blivit delaktig ännu av denna hemlighet? Gud vill göra Dig delaktig av den. Han vill förena Dig med Jesus, så att Du blir en ande med Honom. I tillägg är det en sak i Efésierbrevet, som vi behöver betrakta, när vi studerar ämnet Kristi kropp. Har Du märkt, att vi under dessa Föreläsningar om Framtiden tagit upp vilddjur, och att somliga av dem haft flera huvuden? Du kommer nog ihåg leoparden med fyra huvuden, och sedan var det ett vilddjur med sju huvuden. Församlingen har inte två, fyra, eller sju huvuden. Hur många huvuden har då församlingen?

Efésierbrevet 1:22Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen”. {I King James Version heter det: ”… gav honom att vara huvudet över allting i församlingen.” Övers. anm.}

Alltså har församlingen endast ett huvud. Ingen i Wichita {Kansas, USA} är huvudet över församlingen. Ingen i Rom är huvudet över församlingen. Ingen i Washington, D.C. eller i Maryland {USA} är huvudet över församlingen. Hur många huvuden var det nu, som församlingen hade? Ett. Församlingen är inget tvåhövdat djur, ett sjuhövdat djur, eller ett fyrhövdat djur. Församlingen har bara ett huvud, och Jesus är det huvudet.

När vi nu fastslagit, att församlingen endast har ett huvud, Jesus, tänker jag ställa en ny fråga. Om det bara finns ett huvud, hur många kroppar finns det då?

Efésierbrevet 4:4en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop”.

När Jesus anländer, kommer det således att bara finnas två stycken församlingar i världen. Den ena församlingen kommer att vara den stora, samfällda världskyrka, som omtalas i Uppenbarelseboken 17. Dess medlemmar kommer att överträda Guds lag och ingå i det andligt fallna Babylon. Vi skall ta upp det andliga Babylon mera senare. Den andra församlingen kommer att vara Kristi brud, som är iförd det rena, skinande linnetyg, som är en bild på ”de heligas rättfärdiga gärningar”. Dess medlemmar kommer att lyda Guds lag. Låt mig säga Dig, min vän, att enligt Bibeln kommer bara dessa två församlingar att finnas då. Du kan själv slå upp i Uppenbarelseboken 17, 18 och 19 och se, att endast dessa två församlingar kommer att finnas då. Det blir inga andra grupper. Hela världen kommer att vara indelad i två klasser. Av våra studier tillsammans har vi sett, att Djävulen kommer att bedra världen i den sista tiden. Jorden runt kommer människor att tro, att de ingår i Guds församling. Likväl kommer de att till sist upptäcka, att de inte ingår i Guds församling. Det skall vi nu läsa i Matteusevangeliet 7. De här personerna kommer att vädja till Frälsaren: ”Herre, vi är kristna, och nu står vi här, villiga att gå in i bröllopssalen. Vi vill också vara med på festen.”

Matteusevangeliet 7:21Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Kan Du tänka Dig en värre chock? Att ständigt ha trott sig vara en lem i församlingen, en del av Kristi brud, och så, vid världens slut, få höra av Herren, att Du inte är Hans, eftersom Du varit laglös. Du ser, min vän, Bibeln målar denna bild på alla de sätt, som det bara går att framställa den i profetiorna. Jesus varnar oss upprepade gånger för denna tragiska utgång. Under sina egna studier av ämnet har föreläsningarnas sammanställare på Steps to Life, mer än en gång, måst knäfalla vid sängen och säga: ”Herre, jag vill inte ha någon låtsasreligion. Jag vill inte låta mig bedras och tro mig tillhöra Dig och mena mig vara en del av Kristi brud, men ändå sist och slutligen höra Dig säga: ’Nej, Du tillhör mig inte; Du ingår inte i Kristi brud.’ Det vill jag inte vara med om. Om det är någonting i mitt liv, som Du måste ändra på, Herre, då öppnar jag gärna mitt hjärta, mitt sinne, allting för Dig. Jag vill veta sanningen om mitt andliga och moraliska tillstånd nu, så att jag kan ändra mig.” Känner även Du det så här?