En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 4: Det Ockulta vinner snabbt Mark

___________________________________________________________________________

Uppenbarelseboken 18:1Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2 Och han ropade med stark röst och sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.’ 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Under våra två förra mötena upptäckte vi, att det pågår en stor strid mellan det ockultas makter och Gud och Hans änglar. Bibeln säger, att i den yttersta tiden kommer dessa babyloniska makter att vinna ett jättelikt inflytande över världen.

Ordet ”ockult” syftar på ting, som är dolda, dunkla, utom synhåll, gåtfulla. Exempel härpå är astrologi, spådomskonst, magi och besvärjelser. Enligt ordboken, är ockultism ”en tro på övernaturliga krafter och möjligheten för människor, att ta dem under sin kontroll.” Bland det mest framträdande inom de ockulta inriktningarna är, att man försöker att förutsäga framtiden. Men vi lade märke till under vår första föreläsning, att endast Gud kan förutskicka framtiden.

Nuförtiden påstår sig många spiritualister kunna förutsäga framtiden. Sådant är inget nytt. Vi hörde talas om dylikt under våra två första möten.

Danielsboken 2:1I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. 2 Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldeer, för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram inför kungen. 3 Kungen sade till dem: ’Jag har haft en dröm och är orolig och vill veta vad jag har drömt.’”

I detta kapitel av Daniels bok ställdes de ockulta krafterna inför Guds makt. Då misslyckades de skändligen. Men de kan inte alltid ha framträtt i så ofördelaktig dager, eljest skulle de inte ha haft en sådan makt och ett sådant inflytande, som de hade.

Det ockulta Inflytandet i USA

Tack vare inflytandet från konservativa, Bibeltroende kristna, var ockulta yttringar praktiskt taget okända och förkastade under 180 år i den amerikanska kulturen. Men under de senaste årtiondena har de tagit sjumilakliv. I dag påverkar den ockulta rörelsen våra unga, filmindustrin, ja, rent av skolvärlden. Spiritistiska tidskrifter går att köpa i snart sagt varje kiosk. Ouijabräden går att handla i leksaksaffärer. Stjärnornas Krig och E.T. var två av Hollywoodhistoriens allra största framgångar. Det går att erhålla spiritistiska upplysningar från många källor via Internet. Vi är intresserade av och nyfikna på det övernaturliga och det ockulta. Det gör man stora pengar på.

Finns det övernaturliga krafter, som vi på något vis kan lägga vantarna på och styra såsom de ockulta ledarna i Babylon försökte sig på? Eller förekommer det övernaturliga krafter, som kan behärska och styra oss? Allt flera tror det. Det man förr kallade för ”vidskepelse” godtas numera av många. I dag bevittnar vi en bokstavlig explosion av intresset för det ockulta. Enbart astrologer tjänar nuförtiden mer, än en kvarts milliard dollar om år. Över 60 millioner amerikaner läser sitt dagliga horoskop. Amerikanska universitet och högskolor erbjuder kurser i metafysik, trolldom, ja, i även magi och häxkonst.

I åratal har TV:n och filmen dagligen uppodlat vårt godtagande av och tro på det ockulta med sådana program som Jag drömmer om Anden, Förhäxad, Stjärnornas Krig och E.T. Även barnen har sina egna sändningar, typ Universums Herrar, Stålmannen och Trollkarlen från Oz.

”Äsch”, säger någon, ”det där är ofarliga program; de är rena underhållningen.” Alla vet vi, att de är påhittade. Men, och detta kanske sker utan avsikt, de tjänar en ytterst påtaglig avsikt: De vänjer oss vid tanken på övernaturliga krafter. Och de lär oss, att många av dessa övernaturliga krafter är av godo.

Många jag har talat med i hela vårt land har sett spöken och synvillor i sina hem. Skepnader, som påstås vara Kristus eller Maria eller någon annan varelse, inrapporteras dagligen. Många säger sig ha talat med sina döda anhöriga.

Kan stjärnorna påverka våra liv? Kan en egyptisk pyramid i miniatyr eller en triangel utanför Bermuda göra det? Ger ouijabrädet oss svar? Avslöjar kristallkulan i spåkvinnans händer framtiden? Förmår våra kära avlidna komma tillbaka och tala med oss? Besitter medier särskild intuition angående det oförutsedda? Genom dessa studier skall Bibeln besvara våra frågor. Det ockulta är förvisso mystiskt. Det handlar om gåtfullheter och hemligheter. Men i kväll skall vi avslöja Babylons mysterier.

Personligen tror jag på vissa övernaturliga krafter. Jag har själv upplevt dem, och Bibeln säger att sådana krafter visst finns. Men den säger också, att somliga av dem är goda och andra farliga. Vi betraktar de goda först.

Änglar

Psaltaren 34:8HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem.

Jag kunde berätta många historier om änglars ingripanden, exempelvis den om Kata Rangoso, en öbo från Söderhavet. Han befriades ur en japansk fängelsecell av en ängel. Kata Rangoso kom från en huvudjägarstam i Söderhavet, men sedan han blivit omvänd genom en kristen missionärs undervisning, började han att sprida läran själv.

Under Andra Världskriget ockuperade Japan hans ö. I ett skede av kriget besköts och bombades ön av amerikanska stridsflygare. Många av piloterna sköts ned och tillfångatogs av japanerna. Kata Rangoso kände kärlek till de amerikanska främlingarna och ordnade en grupp av andra omvända öbor, som höll utkik efter planen då de kom farande och räddade flygare, vars plan träffats. Eftersom de kände till ön så väl, lyckades de nå fram till nästan vartenda plan före japanerna. De bar piloterna till ett säkert gömställe, gav dem första hjälpen och inväntade första bästa tillfälle att återbörda dem till deras egna stridskrafter.

Så småningom fångade japanerna Kata Rangoso och torterade honom skoningslöst, för att tvinga ur honom var man gömt de amerikanska flygarna, men han vägrade att tala. Slutligen bestämdes en dag, då denne modige kristne öbo skulle avrättas. Före gryningen, på avrättningsdagen, kom så en underlig japansk soldat och låste upp hans cell och sade åt honom, att följa med. Han tog med sig honom till ett hygge bortom det japanska lägret och sade åt honom att springa. Då Kata Rangoso vände sig om för att tacka sin vägvisare, var denne borta.

I Apostlagärningarna 12:1-11 kan vi läsa en liknande berättelse om hur också Petrus befriades ur en fängelsecell natten innan han skulle avrättas på order av kung Herodes.

Guds änglar kan alltså vara synnerligen vänliga. Men vilka är de?

Hebréerbrevet 1:14Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

Varifrån kommer dessa ängla-andar? En del betraktar dem som kära avlidnas andar, men visste Ni att det inte finns en enda vers i Bibeln, som antyder den saken?

Första Moseboken 3:24Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.

Det förekommer två grupper av änglar i Bibeln – keruber och serafer. Här ser vi, att Gud sände keruber för att bevaka Edens Lustgård efter människans syndafall. Detta skedde innan någon hade dött på Jorden.

Psaltaren 8:5En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, med ära och härlighet krönte du honom.” {Den engelska Bibeln King James Version.}

Psaltaren 104:4:Som gör sina änglar till andar, sina tjänare till en eldslåga.” {Den engelska Bibeln King James Version.}

Änglarna är Guds särskilda sändebud. De skapades av Gud, och de skapades som andar. Ända sedan världens skapelse har änglar haft att göra med händelserna här.

Änglar är mäktiga. En gång utplånade en enda ängel en hel här på 185 000 krigare, som stred som Guds folk (Andra Konungaboken 19:35).

Änglar förmår att gå igenom stängda dörrar och att ta sig in i hemliga kamrar. Där hör de hemliga samtal och planer, som människor smider. De kan också kläda ut sig till människor eller djur eller vad de nu vill se ut som, precis som den Helige Ande framträdde som en duva vid Jesu dop.

Minns Ni berättelsen om Lot – hur två män begav sig till hans stad och Lot bjöd in dem som sina gäster? Senare visade sig dessa män vara änglar (Första Moseboken 18 och 19).

Hebréerbrevet 13:2 Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det.”

Guds änglar är underbara varelser. Varför är då vissa rädda för andar? Finns det även onda andar?

Onda Andar

Matteusevangeliet 17:14När de sedan kom till folket, gick en man fram till Jesus, föll på knä för honom 15 och sade: ’Herre, förbarma dig över min son! Han är månadssjuk och plågas svårt. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. 16 Jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom.’ 17 Jesus svarade: ’Du fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge skall jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!’ 18 Och Jesus talade strängt till den onde anden, och den for ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad.”

Det förekommer både goda och onda andar. Detta är orsaken till, att Bibeln ber oss om att prova andarna, för att se av vilken typ de är, innan vi tror på dem.

Första Johannesbrevet 4:1Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Många tror på allt övernaturligt, men Bibeln manar oss till försiktighet.

Matteusevangeliet 7:21Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

I dag är det ytterst viktigt, att vi är väldigt försiktiga och vaksamma när det gäller andar och övernaturliga yttringar. Jesus sade att onda andar skulle komma att vara särskilt aktiva på Jorden strax före Hans återkomst.

Matteusevangeliet 24:24Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Också onda andar äger stor kraft, liksom de goda andarna. De onda andarna kan också ta sig in i hemliga kamrar och avslöja dolda hemligheter. Onda andar verkar på många skilda sätt, för att lura så många som möjligt.

De förmår att tala genom människor, eller andra skapade varelser, liksom Satan gjorde genom ormen i Edens Lustgård (Första Moseboken 3:1-5) och liksom ytterligare en ond ande talade genom den besatte från gerasenernas område (Markusevangeliet 5:1-10). Bara för att någon talar i tungor är det inte bevis i sig för att vederbörande leds av den Helige Ande. Min vän, om Du tror att tungomålstal är ett säkert tecken på att Gud verkar genom en person, kommer Du förvisso att bli lurad. Bibeln säger att vi skall prova andarna. Tro inte blint på något bara för att det verkar vara övernaturligt. Gå inte miste om nästa föreläsning! Då skall vi studera vad profetiorna säger om nutidens karismatiska underverk och tungomålstal. Är de alla äkta? Om icke, hur skiljer man det sanna från det falska?

Varifrån kom Satan och hans onda Andar?

Vilka är de onda andarna? Bibeln avslöjar att de även är änglar. Satan, som en gång kallades för Lucifer, är ledare för de onda andarna. En gång var den högste och mäktigaste ängeln i himmelen. Han skapades av Gud som en god och fullkomlig ängel.

Hesekiel 28:14Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.

Här avbildas Satan som den egentlige kungen över Tyrus – den jordiske monarken var blott en nickedocka i hans händer. Att versen talar om Satan, är uppenbart tack vare nästa vers (vers 16). Den versen säger, att han skapades av Gud och var fullkomlig, men att stolthet ändå uppkom i hans hjärta på grund av hans fullkomlighet och skönhet (vers 17). Därpå valde han, att göra uppror mot Gud.

Jesaja 14:12Hur har du inte fallit från himlen, O Lucifer, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ’Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ 15 Men ner till dödsriket skall du föras, längst ner i graven.” {Delar ur verserna 12 och 15 från den engelska Bibeln.}

Satan valde uppror mot Gud och lyckades övertala många av sina vänner änglarna att delta i upproret.

Krig i Himmelen

Uppenbarelseboken 12:7En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. 9 Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Satan blev utkastad jämte sina änglar. Observera: Han har änglar med sig – millioner och åter millioner. En del av änglarna gjorde uppror mot Gud innan människan gjorde det. Dessa onda andar är de, som frestade Adam och Eva i Edens Lustgård genom ormen och förmådde dem att göra gemensam sak med dem i upproret mot Skaparen.

Enligt Uppenbarelseboken, utbröt det krig mellan andemakterna (detta var det verkliga Stjärnornas Krig), och det pågår fortfarande en stor strid mellan de onda andarna och de goda. Båda grupperna försöker att påverka oss. Detta är orsaken till att Bibeln ber oss att prova andarna – var inte godtrogen. Din eviga frälsning kan eljest äventyras!