En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post Pedersen



Missionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 28: Ett Tusen År för sent

___________________________________________________________________________

Vi sammanfattar nu det vi lärt oss så här långt. En dag skall Jesus återvända i härlighet. När Han anländer i Sin härlighet, kommer Han att uppväcka de rättfärdiga döda och föra dem, tillsammans med de då fortfarande levande rättfärdiga, till himmelriket. Strålglansen kring Honom kommer att vara så stark, att den dödar alla ogudaktiga på Jordens yta. När alla människor antingen dödats eller förts till himmelen, kommer Gud att släcka Solen. Därmed lämnas Satan i fullständigt mörker här på Jorden i ett tusen år. {En uppfattning om tillståndet på planeten, sedan Solen slocknat, ges här av en astronom: ”Om solen plötsligt slocknade skulle oceanerna frysa till, alla växter och djur (även människan) dö ut, och jorden snart förvandlas till en kall och öde isöken” – Ulf R. Johansson: Det Oändliga, sidan 11. Stockholm. Albert Bonniers Boktryckeri 1967.} Bibeln säger, att Gud inte kommer att göra helt slut på Jorden. Nej, Han skall komma hit på nytt, en tredje gång. Den gången anländer Han jämte {med} de rättfärdiga, som regerat med Honom i himmelriket. Vad annat har Gud med Sig, när Han kommer hit för tredje gången?

Uppenbarelseboken 21:2Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum… 10 Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud”.

Och vad händer vid denna tidpunkt med de onda, som då ännu är döda?

Uppenbarelseboken 20:5Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen (vers 4 åsyftas). 6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Lägg märke till, att Bibeln talar om två uppståndelser, de rättfärdigas uppståndelse och de ogudaktigas {de ondas} uppståndelse. Dessa inträffar inte samtidigt, utan skiljs åt tidsmässigt av tusen år. Är även Jesus införstådd med två uppståndelser?

Johannesevangeliet 5:28Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst 29 och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.

Då har Satan varit bunden till denna mörka och kalla planet i ett tusen år, utan någon att fresta. De rättfärdiga har nämligen förts till himmelen och de onda har legat döda här. Vad kommer att ske med Satan vid slutet på de tusen åren?

Uppenbarelseboken 20:7Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. 8 Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet.

Så snart som de ogudaktiga återuppstått, går Satan ut på nytt för att fresta och förleda dem. Nu kommer han att försöka att få dem att gå med i hans sista uppror mot Gud, och hetsar dem till att göra ett anfall, för att inta den Heliga Staden – han kommer förvisso att ha flera från denna himlakropp på sin sida, än Gud på Sin. Observera, vart Satan leder dem.

Uppenbarelseboken 20:9De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden.

Vad inträffar, när de står utanför staden?

Uppenbarelseboken 20:11Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.” {King James Version har, i vers 13, uttrycket ”döden och Hades gav igen de döda”. Hades är grekiska, med uppslagsnummer 86 i den nytestamentliga delen av Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. Ordet kan översättas med graven.}

Gud skyndar Sig inte, att utrota de onda. I stället tar Han Sig tid med, att förklara för dem, varför de gått förlorade. Det exakta tillvägagångssättet härvidlag känner vi inte till. Måhända varje individ ser sitt liv passera framför sig i revy, och märker de tillfällen, då han eller hon vänt sig bort från Guds framställningar av sanningen. De kommer alla att stå där utan ursäkt. Jesus dog, för att de skulle kunna bli frälsta. Det enda de behövt göra, var att ta emot Jesus i sina liv och att lyda Honom genom den kraft, som Gud tillhandahåller. Gud skänkte dem alla en prövotid, så att de skulle kunna bestämma sig för, huruvida de skulle lyda eller trotsa Honom. Många kommer att bli bestörta då. Min bön är, att jag inte måtte vara en av dessa.

Nu vill jag, att vi tänker på vårt eviga öde. Bibeln förklarar, att när vi dör, då vet vi ingenting (Predikaren 9:5). Då sover vi. När någon dör, tycks nästa medvetna ögonblick inträffa omedelbart: Man väcks upp till liv igen, antingen i början på, eller slutet av, de tusen åren. Somliga kommer att väckas till evigt liv vid Jesu andra ankomst, när de tusen åren börjar. Andra kommer att stå upp till evigt giltig undergång vid Jesu tredje ankomst, när de tusen åren slutar.

Danielsboken 12:2De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

Jag har blundat och försökt att föreställa mig, hur det måste vara att ha tagit emot Jesus och lidit förföljelse. Detta sade ju Jesus skulle vara förenat med lärjungaskap. Kanske mina föräldrar ogillade att jag blivit kristen. Annars kanske min livskamrat protesterade, eller fick jag sparken på arbetet.

Matteusevangeliet 10:34Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

Paulus säger: ”Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas(Andra Timoteusbrevet 3:12). Det är stora fördelar förbundna med, att följa Jesus. Jag skulle inte byta ut Jesus mot någonting. Men det förekommer också ett kors. Motstånd kan väckas inom familjen. Vänner kan vända en kristen ryggen och andra vanskligheter uppstå. Arbetsgivare kan hota med avsked för trohet mot Sabbaten och Guds övriga Nio Bud. Vissa måste söka annan anställning, för att följa Herren. Vid sällsynta tillfällen händer det, att en maka eller maka överger en kristen, för att vederbörande lyder Jesus.

Det händer att personer förtjänar sitt uppehälle i underhållningsbranschen, genom att överträda ett eller flera av Guds bud. Som kristna, måste de lämna sitt yrke och låta omskola sig. Men oavsett vilka prövningar, som Herren tillåter i detta liv, har Han lovat att vara trofast och inte låta oss frestas över vår förmåga. I stället visar Han på en utväg, så att vi klarar av det svåra (Första Korintierbrevet 10:13). De, som förblir trogna mot Jesus – genom att lyda Hans bud – kommer att erhålla en rättfärdighetens krona och det eviga livets gåva.

Så har jag alltså tänkt att jag varit en Jesu lärjunge, och när jag en eftermiddag kör till affären för att handla en sak, svänger plötsligt en berusad förare ut framför mig. Ingendera hinner stanna, så vi kolliderar. Genast blir jag skräckslagen – nu kommer jag att dö! Men lika plötsligt är allt väl igen. Visserligen kommer skräcken tillbaka och jag håller hårt om ratten, men ratten är likväl borta. Var är jag? Sedan tittar jag upp och ser Jesus komma. Genast förstår jag, att jag dött i olyckan! Här är jag, redo att föras till himmelen! Livets prövningar är plötsligt över. Var är mina nära och kära? Jag hoppas att även de är här. När jag så lyfts upp mot molnet, som Bibeln talar om, inser jag att frälsningen var värd varje uppoffring. Alla förföljelser och prövningar, som jag må ha utstått, tycks så ovidkommande nu. Evigheten har börjat, och jag tänker som så: Alla försakelser, för att bli en fullmogen kristen, var en klok satsning.

Å andra sidan har jag blundat och fantiserat om en annan scen. Även denna gång har jag samvetsgrant följt Jesus hela vägen, men det är ju så svårt och jobbigt att vara Hans lärjunge – jag har min anställning, min livskamrat, mina gamla vänner från församlingen, som väl ändå är fina kristna, att ta hänsyn till. Alltså börjar jag att leta ursäkter, för att inte helighålla Sabbaten och följa Jesus hela vägen – hela världen kan inte ha fel. Gud kan inte vara så noga, osv., osv., osv. Jag bedrar mig själv så skickligt, att jag verkligen tror mig vara frälst. Jag vill komma till himmelen, och dit planerar jag att fara. Jag tror verkligen att jag älskar Herren, fast inte tillräckligt för att lyda Honom. Däremot känner jag djupt för Honom. Jag älskar att lyssna på gospelsånger och förträffliga predikningar. Jag skänker av min tid och mina pengar till församlingen. Nog tror jag, att jag är frälst!

På nytt kör jag till sta’n en eftermiddag, när en bil sladdar till framför mig. Jag hinner inte undvika krocken. Jag grips av panik, nu kommer jag att dö. Men tänka sig, precis när jag tror att allt är slut, är allt väl. Var är jag? Jag förmodar att jag dog, och nu har jag återuppstått. Har Jesus kommit? Det är en stor vit stad där, långt borta. Vad är det för människor på alla sidor? De är inga kristna! De är tjuvar och mördare och prostituerade. Där ser jag Nero och Hitler och slavhandlare. Så sakteliga begriper jag, att jag vaknat upp tusen år för sent! Vad har hänt? Min stund på Jorden har plötsligt upphört, men det var jag inte beredd på. Jag var säker på, att jag skulle komma till himmelen. Jag var ju aktiv i min församling. Jag var en god människa. Så stöter jag på andra, ”goda” kristna som mig själv. Vi kan inte tro våra sinnens vittnesbörd. Sedan ser jag mot staden. Innanför stadsporten upptäcker jag dem, som jag en gång i tiden skrattade åt för att de var fanatiker och lydde Guds Tio Bud. De ler inte. De gråter för min skull. Sedan tittar jag på Jesus, där Han sitter på Sin tron. Jesus! Jag tränger mig fram emot Honom. Han måste ha begått ett misstag. När jag närmar mig Honom, blickar Han ned mot mig och jag ropar: ”Herre! Kommer Du ihåg mig? Du måste ha gjort ett misstag! Jag är ju frälst!”

Matteusevangeliet 7:22Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Käre vän, den gången kommer många att ha goda ursäkter. Mängder av goda ursäkter! Men hör här: Jag vill inte gå förlorad, samtidigt som jag har massor av goda ursäkter. Käre vän, min framställning av bibliska sanningar är så bristfällig. Jag är bara ett ödmjukt Herrens redskap. Icke desto mindre är sanningarna vi lär oss vid dessa föreläsningar livsviktiga. Dessa sanningar är nyckeln till evigt liv.

Vad kommer att ske med dem, som blir stående utanför staden, sedan Gud visat dem, varför de ej släppts in?

Uppenbarelseboken 20:9De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem… 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” {King James Version har, i vers 14, uttrycket ”döden och Hades kastades i eldsjön.” Hades kan översättas med graven, såsom framgick tidigare.}

Det är då, som allt ont på denna Jord kommer att brännas upp. Synd och syndare kommer sedan icke mer att finnas till, och Jorden kommer därefter att återskapas till de frälstas eviga hem.

Uppenbarelseboken 21:1Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ’Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.5 Han som satt på tronen sade: ’Se, jag gör allting nytt.Och han sade: ’Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.’”

Det är då, som Gud kommer att torka alla tårar från deras ögon. Om jag befinner mig inne i staden, och någon av mina nära och kära står utanför, kommer jag förvisso att fälla tårar. Men när allt är över, och all smärta upphört, kommer Gud att torka alla tårar från våra ögon.

Psaltaren 37:9Ty de onda skall utrotas, men de som väntar på HERREN skall ärva landet. 10 Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer, när du ser efter hans plats är han borta. 11 Men de ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid.

Jorden kommer att förnyas, den här gången kommer den att bli än härligare, än då Gud ursprungligen skapade den åt Adam och Eva. Bibeln säger, att ingen kan föreställa sig, hur vacker och fantastisk den kommer att bli {Första Korintierbrevet 2:9}. Måtte Herren påverka Dig till, att både drömma om att hamna där och att vilja komma dit. Måtte Herren dessutom påverka Dig till, att fatta beslutet om att följa Jesus hela vägen, så att Du verkligen förs dit.

Vid de härpå följande mötena kommer vi att studera Bibelns profetior om domen. En av huvudbeståndsdelarna i bibliska profetior är Guds dom. Hur kan man vara säker på, att man skall bli frikänd i domen och frälst? Vad krävs för ett frälsande frikännande i domen?

Jesu andra Ankomst – de Heliga regerar med Kristus i Himmelen

Jesus återvänder med de Heliga

Inledande Händelser: De rättfärdiga döda återuppstår – De onda dödas – De rättfärdiga tas till himmelen – Satan och de fallna änglarna isoleras på Jorden.

Händelser under de Tusen Åren: De frälsta granskar böcker och bekräftar Guds rättvisa, när de dömer Satan, fallna änglar och de ogudaktiga (Danielsboken 7:27; Uppenbarelseboken 20:4; Första Korintierbrevet 6:2-3; Andra Petrusbrevet 2:4; Judasbrevet 6) – Jorden ligger i mörker, är kall, livlös och beskrivs som en ”avgrund”.

Avslutande Händelser: Det Nya Jerusalem sänks ned på Jorden – De onda återuppstår – Satan släpps lös, så att han åter kan förleda de ogudaktiga – Satan och de onda mottar sina domar och dör den andra döden i eldsjöns helvete – Jorden skapas om.