En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

Steps to Lifes Föreläsningar om Framtiden

Möte 11: Den 70. Årsveckan och Uppryckandet

___________________________________________________________________________

Tre och ett halvt år efter Jesu död – vilken markerade slutet på de 70 årsveckorna i Daniels profetia – inträffade något, som ändrade historiens gång och gjorde, att evangeliet huvudsakligen förkunnades för hedningarna, och inte för judarna.

Vid den tid, då evangeliet blev allt framgångsrikare i Jerusalem, ställde sig Stefanus, fylld av den Helige Ande, upp och beskrev för ledarna hela judefolkets historia och deras fortsatta uppror mot Gud, vilket kulminerade i Guds Sons korsfästelse. De blev ursinniga, rusade på Stefanus och mördade honom. Därpå inleddes en allmän förföljelse av alla kristna. Härigenom blev de kristna kringspridda överallt och började att predika evangelium ibland hedningarna.

Apostlagärningarna 8:1Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.

Nå, det var inte lätt att bryta med en 1 500-årig tradition. Herren fick ge Petrus en personlig syn, där Han förklarade att hedningar kunde bli frälsta, utan att bli medlemmar av det judiska folket genom omskärelse.

Apostlagärningarna 10:9Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. 10 Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten, kom han i hänryckning. 11 Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden, 12 och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. 13 Och en röst kom till honom: ’Stig upp, Petrus, slakta och ät!’ 14 Petrus svarade: ’Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent.’ 15 Då sade en röst för andra gången till honom: ’Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent.’ 16 Detta hände tre gånger, och sedan togs duken strax upp till himlen.

Petrus undrade över, vad synen betydde. I det ögonblicket kom några hedningar på besök och frågade efter Petrus. Senare uppenbarade Gud för Petrus, att synen handlade inte om djur, utan om människor.

Apostlagärningarna 10:28Han sade till dem: ’Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren.

Sedermera fick Petrus peka på den händelsen under ett församlingsrådsmöte, för att överbevisa judarna om, att tiden visst var inne att sprida evangeliet ibland hedningarna.

Apostlagärningarna 15:7Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade till dem: ’Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde, att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. 8 Och Gud som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige Ande åt dem likaväl som åt oss.

Hädanefter ”förstockades” de judar, som förkastat Guds Son och evangeliet om Hans nåd (Romarbrevet 11:7). Detta medförde, att Israels folk upphörde att vara Guds egendomsfolk. Gud visade dem ifrån Sig som nation. Endast de räknades som israeliter, som tagit emot tron på Kristus i nåd. Dessa blev det andliga Israel, Guds folks kvarleva eller rest (Romarbrevet 11:5). Från den tiden, framhöll Petrus, var det inte längre någon skillnad på jude och hedning. Allt från den tidpunkten och till evig tid blev den kristna församlingen det andliga Israel.

Efter stenandet av Stefanus åsyftas alltså alltid den kristna församlingen i Nya Testamentet, när Israel nämns. Och att vara en äkta, andlig ”jude” innebar, att vara en Jesu efterföljare.

Romarbrevet 2:28Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven.

Hela Romarbrevet kapitel 9 till och med 11 handlar om den här saken. ”Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom(Romarbrevet 10:12). I Romarbrevet 11 beskriver Paulus hur hedningarna ympats in i det judiska trädet: ”så hela Israel (både bokstavliga, fysiska judar och hedningar) skall bli frälst(Romarbrevet 11:26).

Galaterbrevet 3:7Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. ... 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

Om Ni tillhör Kristus, vad är Ni då? Ni är ”Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.” Kristus var Abrahams Son, och genom pånyttfödelsen blir vi medlemmar av Kristi familj, och därigenom även av Abrahams släkt. Jesus var jude, och, såsom Paulus säger i Romarbrevet 2, blir också vi andliga judar, när vi andligen blir medlemmar av Guds släkt. Många vill inte bli judar, men lyssna till Jesu ord i Johannesevangeliet 4:22:Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna.

Paulus sade, att om vi saknar medborgarskap i Israel, då går vi förlorade, vi är utan hopp. Men genom Kristus, får hedningarna bli medlemmar av Abrahams släkt. Kristus bröt ned skiljemuren, vilken utgjordes av omskärelsen. Efésierbrevet 2:11:Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. 12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. 13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta (från den judiska familjen), kommit nära genom Kristi blod. 14/15 Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda (jude och hedning) i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid... Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Det här, vänner, är evangeliet, men ärkebedragaren Satan har utarbetat ett snillrikt lurendrejeri, varigenom han överlistar hela världen. Bedrägeriet är så mästerligt, att han är lika framgångsrik som vid Jesu första ankomst. I dag tror folk inte längre, att skiljeväggen rivits ned. Man tror fortfarande, att ett bokstavligt, fysiskt Israel på nytt skall vara Guds folk i sju år till. Vid Jesu första ankomst utnyttjade Satan profetior om Hans andra anländande, för att förvirra folk. Inför Jesu återkomst utnyttjar Satan profetior om Hans första ankomst, för att förvirra folk.

Danielsboken 9:27Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer.” Denna profetia återfinns inte i Nya Testamentet. Den handlar om Kristus. Men Satan har tagit profetian, som berör Kristus, och tillämpat den på Anti-Krist. Så utomordentligt vedervärdigt!

Man påstår – utan skymten av bibliska belägg – att de sju åren under den sjuttionde årsveckan på något mystiskt vis skall skiljas från resten av de 490 åren (ingenting i texten antyder något sådant) och att evangeliet började att spridas ibland hedningarna vid slutet på de sextionio årsveckorna (detta är också obibliskt – Skriften säger ju tvärtom, att Kristus sände ut missionärer särskilt till judarna). Det hävdas, att evangeliet förkunnades till hedningarna efter de sextionio veckorna, och att judarna, som ett bokstavligt folk, fortfarande har en årsveckas nådatid. Denna skall börja, sedan de kristna ryckts upp från Jorden. Vid den tidpunkten kommer 144 000 bokstavliga judar att omvändas och ta emot Jesus som Messias, men mitt i årsveckan anländer Anti-Krist och tvingar dem att upphöra med sina djuroffer.

Vilken idioti! Varför i hela världen skulle omvända judar alls offra djur? Men världen har godtagit detta orimliga resonemang, detta Satans bedrägeri. Allt grundas endast på människors slutledningar och antaganden – en obefintlig grundval. Och ändå tjänar det ett klart och tydligt syfte, nämligen detta: Folk slås i, att Anti-Krist och lejonparten av Uppenbarelsebokens varningar och Satans bedrägerier gäller en tid efter uppryckandet – så vi behöver inte bry oss om detta. Oroa Dig inte för att bli bedragen. Tänk inte på Anti-Krist. Vi får höra: ”Glöm det där med vilddjurets märke. Ni kommer ändå inte att vara här då, för då har Ni redan ryckts upp.” Detta, min vän, är ingen biblisk lära. Den är ett mästerligt bedrägeri från den Onde.

Uppenbarelseboken 12:9Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Hör, vad som skall ske med Anti-Krist och dem, som bedragits av Satan, vid Jesu återkomst: Andra Tessalonikerbrevet 2:8:Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Anti-Krist framträder icke efter Jesu återkomst, utan han dödas när Jesus anländer. Uppenbarelseboken skrevs inte för något släkte långt in i framtiden – den skrevs för oss. Men villoläran om uppryckandet vaggar oss till sömns och hindrar oss från, att rätt begripa och i våra liv tillämpa Uppenbarelsebokens läror.

Själva ordet uppryckande, min vän, återfinns inte i Bibeln. Det står icke skrivet på ett enda ställe i hela Guds Ord, att människor plötsligt skall försvinna i ett hemligt och stilla uppryckande. Nej, det står skrivet att Jesus skall komma med makt och stor härlighet. Därpå tar Han med Sig Sitt folk hem till himmelriket.

Johannesevangeliet 14:3om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Och hur skall Han då komma? Hemligen? Nej, utan bokstavligt talat varje öga kommer att se Honom. Uppenbarelseboken 1:7:Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Apostlagärningarna 1:11 ”’Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.’”

Denna är den händelse, som Bibeln alltid pekar fram emot. I Bibeln står det hundratals gånger om Jesu återkomst. Läran på den punkten är klar och otvetydig. Man kan inte missförstå sig på Jesu återkomst, såvida icke man är besluten att vägra tro, vad Bibeln säger.

Matteusevangeliet 24:23Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda... 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

Förvisso heter det i Bibeln: ”Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar(Matteusevangeliet 24:40). Lägg dock märke till, att det icke står att den ene skall tas med hemligen, ej heller att den andre skall lämnas kvar levande. Båda dessa tolkningar är mänskomeningar, som saknar allt stöd i Bibeln. Nej, det sägs att det skall vara som på Noas tid – en togs med och en annan lämnades kvar även då – men det skedde ej i hemlighet och den andre lämnades inte kvar i livet (se Matteusevangeliet 24:38-42).

Andra Petrusbrevet 3:3Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: ’Hur går det med löftet om hans återkomst?... 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda... 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Paulus säger, att Jesus skall komma med ett rop och att de döda då uppstår. Första Tessalonikerbrevet 4:16:Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

De rättfärdiga tas med till himmelen och de onda dödas vid Kristi återkomst. Matteusevangeliet 25:31:När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse... 41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

Världen är utsatt för ett omfattande bedrägeri i dag. Djävulen håller på att grundlura hela världen. De varningar, som Gud så nåderikt har meddelat på grund av Sin kärlek till oss för att vi inte skall vilseföras och motta vilddjurets märke, har Djävulen lagt locket på och sagt, att de inte gäller oss. Men en dag, när det är för sent för de flesta, kommer vi att se Jesus anlända på himmelens skyar. Då kommer flertalet att vakna upp och inse det fruktansvärda: Att de förts vilse och är förlorade – de har tagit emot vilddjurets märke – men då är det för sent! De har genom sitt slarv tagit emot vilddjurets märke, ty det står skrivet i Bibeln, att: ”de inte tog emot sanningen och älskade den” (se Andra Tessalonikerbrevet 2:8-12). Då kommer följande profetia att uppfyllas:

Uppenbarelseboken 6:14Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. 15 Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, 16 och de sade till bergen och klipporna: ’Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?’”

Vänner, ingen behöver gå förlorad. Gud har gjort det möjligt för alla att bli frälst. Ingen behöver bli bedragen. Gud har gett oss tillräckligt många varningar, för att vi skall förmå att upptäcka bedragaren, om vi bara vill tro på vad som står i Guds Ord. Gud har gjort det hela klart och tydligt, så att vi kan förstå det.

Jag antar att vissa av Er har hängivet trott på läran om uppryckandet, och nu inte vill ta del av nästa föreläsning, eftersom det är så svårt att tänka om angående något vi tagit till oss. Detta är vad Jesus kallade för ett kors. Men jag vill att Ni betänker skatten, som vi talade om förra gången – evigt liv. Är det värt besväret att studera dessa ting och omvärdera Er inställning, om det kan betyda evigt liv?

Visste Ni, att ingen i den tidiga församlingen trodde på läran om uppryckandet, ej heller inom Romersk-katolska Kyrkan eller protestantismen omkring Martin Luthers dagar? Den är en tämligen ny trossats, som uppfanns efter Luthers tid. Tro mig, om ärkebedragaren Djävulen gjorde sig så mycket omak för att hitta på denna obibliska, förledande lära, hade han en väldigt bra anledning till det. Under kommande möten skall Ni se, varför Djävulen uppfann denna åskådning. Han hade ett skäl.

Nästa gång skall vi betrakta den Nyckel, som låser upp Uppenbarelseboken. Vi har redan sett, att vi först måste förstå Danielsboken för att begripa Uppenbarelseboken, ty symbolerna förklaras endast i Danielsboken. Lägg härtill en annan nyckel för att förstå profetiorna i Uppenbarelseboken. Så snart som Ni äger den nyckeln, kommer Ni att kunna låsa upp samtliga profetior i Uppenbarelseboken – profetian om de sju församlingarna, profetian om de sju inseglen, profetian om de sju basunerna, om de två kvinnorna och draken, profetian om de tre änglarna och de sju sista plågorna, samt slutscenerna i de sista kapitlen. Ni kommer att kunna låsa upp meningen med dem alla, när Ni besitter denna nyckel.