En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Tidsåldrarnas Längtan

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

Muslimer studerar Bibeln

Länk till rtf-dokument - Länk till danska
 • 1. Bibeln, den största Myndigheten
 • 2. Bokens Folk
 • 3. Ett glatt Budskap
 • 4 Lösköpt genom ett stort Offer
 • 5. För att Allah skall rena Era Hjärtan
 • 6. Dagen, när Basunen ljuder
 • 7. Vanhelga inte Vilodagen
 • 8. Allahs Bok
 • 9. Undvik all Synd
 • 10. Vägledning rörande den Frälstes Hälsa
 • 11. Allah uppenbarad
 • 12. Allah skapade Himmel och Jord på sex Dagar
 • 13. Vem är Hjälparen
 • 14. Kungarna från Österlandet
 • 15. Ibrahim, Allahs Vän
 • 16. Så förlorade Ayub sin Hälsa och Rikedom
 • 17. Hör de Döda något
 • 18. En Profet lik Musa
 • 19. Lagen och Evangeliet i den Heliga Koranen
 • 20. Så var Hagar en Bild på Maryam
 • 21. Därför förkastade Allah det forntida Israel
 • 22. Flammande Eld
 • 23. Allahs Tron... Ditt Hjärta
 • 24. Så upptäckte Hagar, att Allah är full av Nåd
 • 25. Bot för Mänskohjärtats Sjukdomar
 • 26. Allah, den Helige. Isa, den Helige Sonen
 • 27. Allahs Lag enligt den Heliga Koranen
 • 28. När Lärda leder sina Hjordar vilse
 • 29. Räddningslinan
 • 30 Jesus i Koranen
 • 31. Rättfärdighetens Klädnad. Del 1
 • 32. Rättfärdighetens Klädnad. Del 2
 • 33. Allahs Kärlek genom Syndens Förlåtelse
 • 34. Rent och heligt Vin, eller Babylons Vin
 • 35. Domens Stund. Del 1
 • 36. Domens Stund. Del 2
 • 37. Ibrahim, Imamen till Nationerna
 • 38. Vänd Dig till Allah i uppriktig Syndaånger
 • 39. Vårt eviga Hem och vår stora Frälsning

 • Allahs allvarliga Varning