En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

tillbaka

13 Nådadörrens Stängning

1. Lever det människor i dag, som har avslutat sin personliga nådatid, så att den Helige Ande inte längre kan nå dem?
a.
”Varje dag slutar någon persons prövningstid; varje timme går någon utom nådens gräns.”
Patriarker och Profeter, sidan 140. Sidan 139 på ellenwhite.se!

b.
”Varje dag har vi umgåtts med människor som står under domen. Varje dag kan ha varit gränslinjen för någon människa. Någon kanske fattat det avgörande beslutet, som bestämmer hans framtida öde. Vilket inflytande har vi utövat över dessa våra färdkamrater? Vilka ansträngningar har vi gjort för att föra dem till Kristus?”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 466.

2. Vet vi, när vår egen nådatid kan sluta?
”Vi vid inte, var hurtigt våra nådetid kan slutte. Som det längste har vi inte mera än et kort liv, och vi vid inte, var hurtigt dödspilen kan ramme vorehärtan. Vi vid inte, var snart vi kan bliva kaldt till att uppgive välden och alla dens interesser.”
Hälsa för Hela Människan, sidan 454 i originalet.?

3. Vid vilka - minst fyra händelser i forntiden - har det varit tal om en allmän avslutning av nådatiden för en stor grupp människor?
a.
”Der var en lukket dör på Noas tid. Der var på den tid en tilbageträkning av Guds ande från den syndfulle slägt, som omkom i syndflodens vande.”
1. Mos. 6:3; 1SM, sidan 63.

b.
”Der var en lukket dör på Abrahams tid. Nåden holdt upp med att undskylde Sodomas inbyggere.”
1SM, sidan 63.?

c.
”Der var en lukket dör på Kristi tid. Guds sön forkyndte for den generations vantro jöder: Se, era hus bliver forladt och överladt till era själva (Matt. 23:38).”
1SM, sidan 63.?

d.
”Der var en lukket dör i 1844. Alla, som så ljuset från den förste och anden ängels budskap och avviste ljuset, blev efterladt i mörket. Och de, som antog det och modtog den Helligånd, der ledsagede förkunelsen av budskapet från himlen, men som derefter frasagde sig tron och forkyndte, att de havde väret ute for et bedrag, avslog derved Guds ande, och den forsvarede dem inte längere.”
1SM, sidan 63.?

4. Vilket gudomligt påbud kommer att avsluta nådatiden för hela den mänskliga familjen?
Upp. 22:11, 12.


5. Vilken gärning av Kristus kommer att visa, att Hans förbön för syndare för evigt är avslutad?
Dan. 12:1; Upp. 15:8.

6. Vet vi, när denna ödesdigra stund inträffar?
a.
”Gud har inte avslöjat för oss, när det här budskapet ljudit färdigt, eller när prövningstiden är över. Det, som verkligen visats, skall vi ta till oss för egen del och för våra barn; men låt oss inte försöka att ta reda på sådant, som hemlighålls i den Allsmäktiges råd...”
1SM, sidan 191?; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 989.

b.
”Man har skrivit till mig och frågat, huruvida jag har särskilt ljus avseende nådatidens slut; och mitt svar lyder, att jag bara har följande budskap att framföra: Att nu är det tid att arbeta, medan dagen ännu varar, ty natten kommer när ingen kan verka. Nu, just nu, är det dags för oss att vaka, agera och vänta.”
1SM, sidan 191?; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 989.

c.
”Der är intet påbud till någon om att granske skrifterne for om möjligt att klarlägge, hvornår nådetiden upphörer. Gud vilt inte hava, att någon dödelig tunge skal forkynde, vad honom har skjult i sitt hemmelige råd.”
1SM, sidan 192?; SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 990.?

7. Finns det fortfarande några tidsprofetior, som skall uppfyllas, innan nådatiden kan upphöra?
”... folket skall inte meddelas ett till tidsbundet budskap. . . Den längsta uträkningen härvidlag når fram till hösten 1844.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 971.

8. Vilken särskild förutsägelse har getts angående genomtvingandet av Söndagens helighållelse före nådatidens avslutning?
a.
”Herren har tydligt visat mig, att vilddjurets avbild kommer att formas före nådatidens utgång; ty den kommer att vara Guds folks stora prov, varigenom deras eviga öde blir bestämt. ... Detta är den prövning, som Guds folk måste genomgå, innan de blir beseglade.”
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 976.

b. ”Den stora och avgörande prövningen kommer att inträffa i slutet av prövningstiden, och då kommer det att vara för sent att fylla själens behov.”
Såningsmannen, sidan 342.

9. Vilket samband finns det mellan den världsvida Söndagslagen och nådatidens upphörande för världens nationer? (Häfte nummer 1.)?

10. Vilka tre uppgifter avslutas nästan samtidigt med nådatidens upphörande?
a.
”Guds folk har fullbordat sitt verk. ... En ängel som kommer tillbaka från jorden förkunnar, att hans uppgift nu är fullgjord... Då avslutar Jesus sitt verk som medlare i den himmelska helgedomen. Han lyfter sin hand och säger med hög röst: ’Det är fullbordat.’”
Den Stora Striden, sidan 613.

b.
”Henvisninger till våra trykte skrifter visar våra tro på, att de levände retfärdige vilt modtage Guds segl för nådetidens upphör, och ydermere att dessa vilt glädje sig över en särlig ära i Guds rike.”
1SM, sidan 66.?

c.
”När undersökningen har avslutats, när alla de som ned genom tiderna har bekänt sig vara Kristi lärjungar har blivit undersökta och bedömda, först då, men inte tidigare, kommer nådens tid att avslutas och nådens dörr att stängas.”
Den Stora Striden, sidan 374.

11 Hur levs livet på jorden, när nådadörren stängs? Kommer man att vara uppmärksam på, att avgörandets timme är slagen?
a.
”Innan floden kom, gick Noa in i arken, och Gud stängde igen om honom och utestängde de ogudaktiga. Under sju dagar fortsatte folket, som inte visste att deras öde hade avgjorts, med sitt sorglösa, nöjeslystna liv och hånade dem som hade varnat för en förestående straffdom. ’Så’, säger Frälsaren, ’skall Människosonens ankomst vara’. (Matt 24:39). Stilla och obemärkt, som en tjuv under natten, kommer det avgörande ögonblick som avgör varje enskild människas öde, när Guds nåd till sist inte längre erbjuds syndiga människor.”
Den Stora Striden, sidan 425.

b.
”Affärsmännen är upptagna med att jaga efter vinning. Den nöjeslystne roar sig. Modeslaven pryder sig. Kanske hela världens domare just då uttalar denna dom: ”Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.” (Dan 5:27). Den Stora Striden, sidan 425.

c. ”Krisen smyger sig gradvis över oss. Solen skiner på himlen, medan den följer sin vanliga bana, och himlen förkunnar fortsatt Guds härlighet. Människorna äter och dricker, planterar och bygger, gifter sig och tas till äkta. Köpmän köper och säljer fortfarande. Människorna hastar alltfort fram i sin strävan efter de högsta ställningarna. Nöjeslystna människor fyller stadigt teatrarna, trängs omkring kapplöpningsbanorna och roulettborden. De värsta utsvävningar härskar, och ändock närmar nådatidens slut sig hastigt, då vars och ens sak för evigt kommer att avgöras. Satan vet, att hans tid är kort. Han har satt in allt på, att människorna skall bli förförda, bedragna, sysselsatta och hänryckta fram till den dag, då nådatiden är avslutad och nådadörren stängd för evigt.”
Christian Service, sidan 51 (se också Grundsatser för Kristen Utbildning, sidan 335?).

12. Hur kommer livet att fortsätta fram till tiden för utplånandet av det onda?
a.
”På samma sätt som folket på Noas tid ’visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla’, ’så skall’, enligt Frälsarens ord ’Människosonens ankomst vara.’ (Matt 24:39). När Guds bekännande folk förenar sig med världen, och lever som den, och tar del med den i dess syndiga nöjen, när församlingen lever i lyx på samma sätt som världen, när bröllopsklockorna ringer och alla väntar på många år av jordisk lycka, kommer slutet på deras vackra visioner och bedrägliga förhoppningar lika plötsligt som när blixten bryter fram på himlen.”
Den Stora Striden, sidorna 302.

b.
”Når filossofiens forklaringer har bortvasket frygten for Guds dom, når de religiöse lärere henviser till lång tids velstand och frid, och välden är upptaget av forretninger och forljustelser, planer och bygger, fester och tager till ägte, avviser Guds advarsler och spotter hans budbringere, ... da vilt ödeläggelsen pludselig komma över dem, och de skal inte undslippe.”
Patriarker och Profeter, sidan 104 i PP.?

c.
”Guds dag vilt komma bag på de gudlöse, uanset hvornår honom kommer. Mens livet går sin sädvanlige gång; medens människone är upptaget av fornögonlser, av forretning, av framgången och uppljusningen i välden, och medens människone dysses in i en falsk tryghedsfölelse - da kommer undergången pludselig över de ligegyldige och gudlöse, liksom tyven lister sig in i den ubevogtede bolig vid midnat, - och de skal ingenlunde undslippe.”
1. Tess. 5:3.” Den Stora Striden, sidan 38 i GC.?

d.
”Religionens yttre form kommer fortfarande att utövas av människor som Guds Ande för alltid har lämnat. Den djävulska iver som det ondas furste kommer att fylla dem med, för att de skall utföra hans onda planer, kommer att se ut som iver att tjäna Gud.”
Den Stora Striden, sidan 527.

13. Förväntar sjundedags-adventisterna sig nådatidens avslutning, när den inträffar?
a.
”Et höjtideligt faktum bör framholdes inte blot for väldens människor, men också for våra egne församlinger, och det är, att Herrens dag vilt komma pludselig och uventet.”
Grundsatser för Kristen Utbildning, sidan 336.

b.
”När nådatiden slutar, kommer det att ske plötsligt, oväntat – vid en tidpunkt, när vi minst av allt anar det. Dock kan vi ha ett rent facit i himmelen i dag, och veta att Gud godtar oss”.
SDA:s Bibelkommentar, Band 7, sidan 989.

14. Var kommer de rättfärdiga att leva, och vad kommer de att syssla med under tiden fram till nådatidens upphörande?
”Hveden och ugrässet voxer upp sammen intil hösten. I utförelsen av livets plikter vilt de retfärdige lige till det siste vara i kontakt med de ugudelige. Ljusets barnen är spredt blandt mörkets barnen, for att kontrasten kan ses av alla.”
Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 500.?

15. Skall det förekomma några övernaturliga händelser på jorden, som visar, att Kristus har avslutat Sin försonande gärning i himmelen?
Broder G.A. Irwin skrev i Review and Herald Supplement den 21. Juni, s. l: ”När Jesus lämnar den himmelska helgedomen, kommer mörker att hölja jordens invånare, på samma sätt, som då Jesus korsfästes.” Det skall klart understrykas, att det inte finns stöd härför genom Profetians Ande. Syster White säger: ”När han lämnar helgedomen täcker mörker jordens inbyggare.” Den Stora Striden, sidan 557. Detta mörker är otvivelaktigt ett andligt mörker. Ett mörker på grund av falsk lära och förförelse.
Adventbudskapet, sidan 51.

16. Kan de rättfärdiga på något annat sätt veta, att nådatiden har upphört?
a.
”När därför helgedomens oåterkalleliga beslut har förkunnats, och världens öde för alltid har avgjorts, kommer jordens invånare inte att veta någonting om det.”
Den Stora Striden, sidan 527.

b.
”De rättfärdiga och de ogudaktiga lever vid denna tid ännu på jorden i sitt dödliga tillstånd. Människorna är upptagna med att plantera och bygga, äta och dricka. De vet inte någonting om den slutliga och oåterkalleliga dom som har uttalats i helgedomen därovan.”
Den Stora Striden, sidan 425.

17. Kommer Satan att veta, att nådatiden har upphört?
a.
”Under nödens tid hetsar Satan upp de onda, och dessa omringar Guds folk, för att utrota dem. Men han vet inte, att förlåtelse har skrivits vid deras namn i himmelens böcker.”
The Review and Herald, den 19. November, 1908, sidan 5.

b.
”Han ser att heliga änglar beskyddar dem. Därför drar han slutsatsen att deras synder är förlåtna. Men han vet inte att deras sak är avgjord i den himmelska helgedomen.”
Den Stora Striden, sidan 529.

18. Vad säger Bibeln skall följa på nådatidens upphörande?
Upp. 15:8; 16:1; 19:11-15.

a.
”Jag såg att de fyra änglarna skulle hålla tillbaka de fyra vindarna tills Jesu verk i helgedomen var färdigt. Sedan skall de sju sista plågorna utgjutas.”
Adventbudskapet, sidan 18.