En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Tidsåldrarnas Längtan

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln


Guds Folk i Kris                    

danska

Denna citatsamling från E.G. Whites skrifter sammanställdes 1970 av Robert W. Olson på Pacific Union College. Avsikten var, att ge de studerande ett grundligt studiematerial om ämnet: "Guds folk och den sista stora krisen". Materialet är uppdelat i en rad enskilda avsnitt, och det har inte gjorts någon egentlig kronologisk ordningsföljd vid avsnittsplaceringen.
I denna danska utgåva (senare översatt till svenska) har vi valt, att dela upp materialet på 4 studiehäften. I fall Du så önskar, går varje ämne att studera för sig. Inom varje ämne förekommer det en rad konkreta frågor, som blir belysta av citaten från Profetians Ande.
Robert Olson var 1970 anställd på EGW Estate och betraktas som en kapacitet på området.
Du kan därför vara förvissad om, att citaten inte har tagits ur väsentliga sammanhang, eller att andra viktiga, måhända motsägande, citat skulle ha utelämnats.
I egenskap av utgivare har vi på vissa ställen tagit bort citat, som bara varit upprepningar.
Det är viktigt att betona, att syftet med häftena är, att bygga en stadig grund för arbetet i studiegrupper, och det är vårt innerliga hopp, att dessa publikationer skall vara till hjälp och vägledning för många. E.G. White skrev mycket om nödvändigheten av, att förbereda Guds folk på det, som väntar oss.
Må Gud välsigna Ert studium! - Utgivarna
1. upplagan: UD-trykk, i samarbete med Forlaget Holos, Box 21, DK-4060 Kr. Såby (1983). 2. upplagan: Vor Faste Grundvold, Box 21, DK-4060 Kr. Såby (1994).
 • Häfte I: Stormen närmar sig
  1. Den stundande Krisen
  2. Kyrkornas Förbund
  3. USA:s Författning förkastas
  4. En global Söndagslag

 • Häfte II: På Väg mot en gemensam Tro
  5. Guds Folk prövas före Nådatidens Slut
  6. Guds Folk bestämmer sig
  7. Den Helige Ande kommer att lära Guds Folk hela Sanningen
  8. En ny Pingstdag att vänta sig
 • Häfte III: Till ett Vittnesbörd för alla Folkslag
  9. Om Tider och Tidpunkter
  10. Det höga Ropet
  11. Vilddjurets Märke
  12. Guds Insegel

 • Häfte IV: Den segrande Församlingen
  13. Nådadörrens Stängning
  14. Det är fullbordat
  15. Den största Krisen på Jorden
  16. Jakobs Nödtid
  17. Berusad av de Heligas Blod