En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

Vaccinet

norsk - av Abel Struksnæs

Detta vaccin har med vår hälsa att göra, och när ett vaccin innebär en massa biverkningar och till och med död, bör vi också ha rätt till, att stöta i basun angående farorna med vaccinet. Detta ingår i yttrande- och tryckfriheten.

Den 9. Mars, 2015 hölls det en internationell konferens om den Nya Världsordningen (NWO). Konferensen filmades och ligger ute på nätet. Titeln är: Full International Conference the New World Order a Recipe for War or Peace.

www.youtube.com/watch?v=1-2V3F4AQF8

Om Du lyssnar till talet på tidslinjen omkring 30 till 40 minuter från början av videon, kommer Du att höra premiärministern i Malaysia säga, att de önskar en Ny Världsordning, en världsregering och att de måste minska världens befolkning. Enär världens befolkning då var 3 milliarder, säger han, att de ville se den minskas till 1 milliard. Nu har vi 7 milliarder människor på vårt klot, säger han, så vi behöver döda många milliarder människor, för att minska världens befolkning.

Den 11. Januari, 2017 sade Anthony Fauci, direktör för Riksinstitutet för Allergi och Infektionssjukdomar i USA, detta: « Det råder inget tvivel, Trump kommer att möta ett överraskande infektionsutbrott under sin tid som president.» »

… Hur kunde han veta det redan i början på 2017?

Och redan i April 2015 varnade Bill Gates för, att ett virusangrepp skulle komma. Han sade, att ett dylikt virusangrepp skulle döda flera, än en atombomb. Filmen kan alla se på nätet. Titeln är: The Next Outbreak? We’re Not Ready! I sin presentation visar han bilden på ett influensavirus, som liknar ett coronavirus, och säger, att det är större fara för ett virusangrepp, än för ett atombombsanfall. Ett sådant virusangrepp kommer att döda milliontals människor.

«Vi är inte redo för ett nytt epidemiutbrott», säger han. Detsamma yttrade Gro Harlem Brundtland i en rapport hon skrev för FN, strax innan covid-19 slog till.

Därutöver hade World Economic Forum + Bill & Melinda Gates en samling i New York, där de simulerade ett virusangrepp, på EVENT 201, i Oktober 2019.

Alltså ser det ut, som om vissa personer visste, att det skulle ske ett infektionsutbrott i nära framtid, eller under Donald Trumps presidentperiod – eller att de närde allvarlig misstanke om, att något sådant skulle ske…. Därför denna fråga: Var virusutbrottet bara tillfälligt, eller var det noga planerat?

I DAG blir alla manade till, att ta sprutan mot covid-19-viruset. Nu blir detta gradvis obligatoriskt i många länder.

VG, den 7. Januari, 2022
Omicronvågen har fortsatt, att växa kraftigt, trots stränga samhällsåtgärder. Områdesdirektör Jan Frich i Helse Sør-Øst beskriver situationen som krävande.
«Vi är väldigt bekymrade för de ovaccinerade. De står värnlösa inför smittan och saknar skydd mot omicron, säger Frich.»
Vi är helt oense med Frich. Vi står inte värnlösa, när vi har ett bra immunförsvar i kroppen.

Fråga: Vad är bäst:
Att ta sprutan,
eller
att stärka kroppens försvarssystem?

I dag lever vi i ett konstlat samhälle. Konstlad mat, med mängder av e-ämnen, färgämnen och mycket annat.
Uppmaning: odla maten själv – utan besprutning. Det innebär sund mat i en sund kropp. Detta är viktigt nu under covid-19-hysterin – att stärka kroppens försvarssystem.

De 8 hälsonycklarna:
Sund kost
Motion
Vatten (minus klor)
Solsken
Måttfullhet
Ren luft
Vila
Tillit till Gud

Detta är naturens egna läkemedel! Det är vägen till god hälsa!
Utan tvivel är vårt eget immunsystem det bästa. Från Brownstone Institute, den 27. September, 2021 och den 17. Oktober, 2021:
141 undersökningar visar, att det naturliga immunförsvaret är det bästa…. Så varför anbefaller hälsomyndigheterna en spruta, i stället för att stärka immunförsvaret?

Att ersätta hälsobudskapet med en spruta, det är inte enligt Guds plan.
Vi bör upphöja Gud, genom att stärka det försvarssystem, som Han har gett oss. Ett experimentellt, dåligt utprovat innehåll i en spruta kan inte ersätta detta.
Vi nedvärderar Gud, om vi litar MER på ett föga utprovat innehåll i en spruta, än på det fantastiska försvarssystem, som Gud har gett oss.
Det är lättja, att förlita sig till en spruta, i stället för att göra något, för att ta vara på vår kropp. Låt mig upprepa: Det är lättja, att ta en spruta och tro, att det skall ge optimal hälsa. Man måste göra något själv. Det var det Gud sade till Adam i Edens Lustgård: Du skall arbeta i lustgården. Du måste arbeta hårt, svettas, slita och sträva, för att få fram goda saker – som kommer att ge Dig hälsa, god hälsa.
Du skall arbeta mycket, för att uppnå god hälsa – men om Du mister hälsan, mister Du «allt». Jag har sett det i mitt yrke som sjukgymnast.

Vi läser följande om Johannes Döparen: «Vin och starka drycker skall han inte dricka.» Lukasevangeliet 1:15.
Vi bör följa Johannes Döparens exempel. Om Du tänker ära Gud i Din kropp, måste Du hålla Dig borta från alkohol, tobak och narkotiska preparat. Dessa försvagar kroppen och inte minst hjärnan. Har Du en gång fått in sådant i kroppen, är det vanskligt, att sluta med det. Det ger stimulans i kroppen. Det griper tag i en genom nervsystemet, och missbrukaren förlorar gradvis hälsan.
Vi anbefaller Dig, att se filmen «Your Right to Optimal Health Now and for Eternity». Där talar läkarna om, att stärka kroppens immunförsvar och mycket annat, som angår vår hälsa! De tar fullständigt avstånd från, att påtvinga människor vaccin och vaccinpass.

Litet mer om vaccinet och vaccinpass:
Vanligt folk demonstrerar mot vaccinet, vaccinpass och nedstängning. De förstår mer, än de religiösa ledarna, som är neutrala och godtar sprutan utan motstånd. I fall de skulle säga emot, kanske de riskerar sina statliga bidrag?

I USA har Högsta Domstolen sagt nej till president Joe Bidens obligatoriska vaccin mot covid-19-viruset, och nu har Joe Biden medgett, att det var fel och mot Grundlagen, att kräva obligatorisk vaccinering. Därför gick United States Department of Labor den 25. Januari, 2022 ut med information om, att den obligatoriska vaccinbestämmelsen skulle upphävas dagen därpå – men samtidigt manar de starkt folket till, att ta vaccinet.

Likväl vägrar kyrkoledarna i stort, att ta bestämt avstånd från covid-19-vaccinet. De menar, att många tidigare infektionssjukdomar har tämjts genom olika, obligatoriska vaccinationer. Allmänt sett, säger kyrkoledarna, att de inte motsätter sig offentlig säkerhet och myndigheternas beslut om vaccinering.

Ett av de starkaste uttalandena om detta kom från adventisternas hälsoavdelning, Advent Health, den 26. April, 2021, vari Advent Healths direktör doktor Alric Simmonds sade: «Om Du tänker tillbe i Ande och sanning, bli vaccinerad.» Samtidigt manade han pastorerna till, att de från predikstolen skulle uppmuntra medlemmarna till, att ta sprutan.

Därför blir, på grund av all denna vaccinpropaganda, flertalet studenter och kyrkomedlemmar vaccinerade.

Fråga: Tänker kyrkans ledare erkänna sina felaktiga beslut? Tänker de medge, att de genom sprutan har åsamkat folk många biverkningar och rent av dödsfall?

 • 1 Det är en skam, när kyrkans ledare utan motstånd godtar covid-19-vaccineringen och att somliga till och med godtar obligatorisk covid-19-vaccinering.
 • 2 Det är en skam, när kyrkans ledare säger, att sprutan inte har något att göra med frälsningen och ens gudsförhållande, utan att det bara handlar om hälsan. Första Korintierbrevet 3:16-17: «Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.» Förta Korintierbrevet 6:19-20: «Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, vilken bor i er, och som ni har fått av Gud, och att ni inte är era egna? Ty ni är dyrt köpta. Så prisa därför Gud i er kropp och i er ande, som tillhör Gud.» Romarbrevet 12:1: «Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.» Jakobsbrevet 4:17: «Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar.»
 • 3 Det är en skam, att kyrkans ledare och präster uppmunar folk till, att välja sprutan, i stället för, att lita på Gud.
 • 4 Det er en skam, när kristna ledare och präster är NEUTRALA och säger: «Vi får vänta och se, hur det går.» Om man väntar, tills skadan har skett, då är det för sent. Det är bättre, att förebygga, än att bota.
 • 5 Det är en skam, när kyrkans ledare litar mer på sprutan, än på det försvarssystem, som Gud har gett oss!
 • 6 Det är en skam, att kyrkans ledare och präster säger till församlingsmedlemmarna: «Ni får välja själva. Vi vet inte, vad som är bäst.»… Detta är en NEUTRAL HÅLLNING!

  Frågor:
  1 Hade Noa en dylik neutral förkunnelse?
  2 Hade profeten Elia en dylik neutral förkunnelse?
  3 Hade Johannes Döparen en dylik neutral förkunnelse?
  4 Hade Jesus en dylik neutral förkunnelse?

  Prästerna borde uppmana folket till, att lita på Gud och naturens egna läkemedel. När prästerna och de religiösa ledarna anbefaller sprutan, innebär deras råd ormgift och ett virus till folket.

  Stat & kyrka går nu samman i denna nya, globala pandemirevolution.

  Stat & kyrka = vilddjurets bild (en bild på Katolska Kyrkan. Stat & kyrka i samverkan, det är de två pelare, som Katolska Kyrkan bygger sitt system på).

  Staten följer kyrkan – och kyrkan följer staten.

  Bibeln säger, att det är SKÖKAN = påvekyrkan, som står bakom det hela. Staten och världens ledare förs vilse genom skökans trolldom.

  Uppenbarelseboken 18:23: «Dina köpmän (skökans köpmän) var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda.»

  … Ordet svartkonst eller trolldom heter på engelska: Sorceries. Det kommer från grekiskans FARMAKEIA, som visar, att skökan = Katolska Kyrkan på ett smart sätt kan förstöra människor OCKSÅ genom mediciner från farmakologiska industrier, och texten säger tydligt, att «genom DIN svartkonst blev ALLA FOLK vilseledda.» Nu blir alla folk delaktiga av vaccineringen, varför texten avslöjar mycket av dagens skeende. Vaccineringsförförelsen verkar alltså vara EN DEL av den magiska förförelsen av alla folk.

  Och i nästa vers, nummer 24, står det så här: «I den staden (i skökan) fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden.’» Således uppenbarar Bibeln, att skökan, Katolska Kyrkan, har använt – och kommer att använda – många tillvägagångssätt, för att dräpa – inte bara profeter och de heliga – utan ALLA människor på jorden.

  Fråga: Ser Du, att Bibeln avslöjar den, som står bakom mord och förstörelse på jorden? Detta är uppseendeväckande information i den globala vaccineringskampanjen. Och vi kan räkna med, att Katolska Kyrkan, genom sina kanaler, har många aktier i vaccinfabrikerna. Då kan vi gott förstå, att påven säger: «Ta vaccinet, det är säkert och tryggt!»

  I sammanhanget vill vi anbefalla filmen Pave Frans, en Jesuitt. Nr. 1, samt videon Corona virus Covid 19. Nr. 3 på www.endtime.net.

  I vaccinstriden kan vi inte godtroget följa jordiska auktoriteter. Det är Jesus, som är vår auktoritet och vår herde icke påven och Jesuiterna, inte FN, ej staten och heller inte kyrkan. Jesus har anbefallt naturens egna läkemedel, och inte några osäkra ingredienser i en spruta.

  Katolska källor säger: «Påven är som Gud på jorden. »

  Vi har redan sett, att påven säger: «Ta sprutan, den är säker och trygg.» När påven sålunda betraktas som «gud på jorden», hyser många tillit till honom som global auktoritet, och så tar de sprutan. Då tror de, att sprutan är som en frälsare.
  FN säger samma sak som påven. FN har också blivit som en liten gud på jorden.
  De politiska ledarna säger samma sak som påven. De har också blivit som en liten gud på jorden.

  De kristna ledarna jamar med i avfallet. De vänder sig inte emot sprutan – de säger inte ett entydigt ja eller nej – de säger jaaa, jaaa kanske, eller är neutrala.

  … Nu har auktoriteterna på jordklotet fått övertag över folket, och det tänker de inte släppa. Auktoriteterna älskar, att bestämma över människor - - - och vi kommer att få se mer av det i den närmaste framtiden!

  Folket pressas nu till ett val. De måste välja mellan två alternativ: Frihet – eller förtryck!

  Låt oss stanna till en stund: Pressar Jesus Sin vilja på oss? Har Du läst berättelsen om, när Jesus står utanför dörren och knackar på? När Han kommer till dörren (hjärteporten), spränger Han inte dörren och stormar in. Nej, det skulle vara ohövligt. Men Han står utanför och knackar på. Det är upp till Dig och mig, att öppna – eller inte öppna. Det är så det skall vara, människorna skall själva fatta sitt beslut. Men så förhåller det sig ej i vaccinkriget. Människorna pressas till, att ta vaccinet och att ha vaccinpass, om inte, straffas de, eller drabbas av olägenhet på flera skilda sätt.

  Och så denna munskyddshysteri. Jag har precis sett en film från Australien, där en kvinna, som går längs gatan i friska luften överfalls av två polismän. Så blir det tre polismän, och så småningom infinner sig 15 polismän. Till slut fraktas hon bort i polisbil.

  … Ja, ja, det är mycket märkligt, som sker, men när en kvinna, som inte bär munskydd ute i friska luften, blir behandlad som en kriminell, då går det för långt.

  Och hur förhåller det sig med covid-19-provet?

  «Det har nu framkommit upplysningar om, att covid-19-provet är farligt. Orsaken är, att vaddpinnen, som används i provet, innehåller det kräftframkallande ämnet etylenoxid (ethylene oxide). I det Store Norske Leksikon beskrivs etylenoxid så här: Etylenoxid är en giftig gas, som används till desinfektion och framställning av etylenglykol. Vid beröring med vatten blir etylenoxid långsamt omvandlat till etylenglykol, som inte är särskilt giftigt, men etylenoxid är giftigt och frätande och kan enbart användas på instrument och liknande.

  I ett dokument från EU, Roadmap on Carcinogens, beskrivs etylenoxid som ett kräftframkallande ämne och klassificeras som cancerframkallande.

  De skriver vidare i dokumentet, att långvarigt eller upprepat utsättande kan förorsaka blodkräfta, lymfkräfta och bröstkräfta. Utsättande för etylenoxid är också knutet till missfall, genetiska skador, nervskador, förlamning i de yttre lemmarna, muskelsvaghet samt nedsatt kognitiv funktion och minnesförmåga.

  Etylenoxid räknas som hälsovådligt även i små mängder. Hälsomyndigheterna lugnar folk med, att ämnet förekommer i så små mängder, att det är ofarligt, men vem skall vi lita på? Alla bör noga tänka sig för, innan de gör nästa prov!

  Så till en fråga om smitta: Kan man bli smittad, när man är fullvaccinerad?

  VG, den 9. Januari, 2022:
  … «Prins Daniel i Sverige har smittats för andra gången av corona… Han är fullvaccinerad!» Dagsavisen, den 4. Januari, 2022:
  «Sveriges kungapar, kung Carl Gustaf och drottning Silvia, har testat positivt för coronaviruset. Kungaparet har fått tre doser med coronavaccin.»

  VG, den 27. Januari, 2022:
  «Victoria (28) smittad efter fjärde dosen.»
  … Det är tydligt, att antikropparna och immunförsvaret ej är på topp.
  … Och det är många andra fullvaccinerade, som har blivit smittade av viruset.
  Hur kommer det sig? Beror det på, att personens eget immunförsvar försvagas genom vaccineringen? Vissa säger ja, och andra säger nej, men det tydligt ingen garanti för de fullvaccinerade – för de kan också bli smittade av covid-19. Så varför då ta vaccinet?

  Vi känner många, som har testat positivt för covid-19. De har varit litet dåliga i några dagar, och så har det varit över. Då är antikropparna på plats, och sedan behövs det ingen spruta – för det bästa försvaret har vi i vår egen kropp. Vårt eget immunförsvar bekämpar alla slags virus och bakterier.

  Uppmaning: Stärk immunförsvaret, genom att leva sunt – det måste vara en levnadsregel för alla i dessa virustider! … Det är galet, när de globala ledarna försöker, att spela Gud, genom att erbjuda en spruta, vars innehåll tar sig in i blodet och cellerna samt påverkar immunsystemet. Härigenom ger de intryck av, att DE ÄGER DIN KROPP, när de säger, att vi alla BÖR släppa in vaccinet i kroppen. Men det är JAG, som äger min kropp, och DU, som äger Din kropp. Vi är Guds egendom, vi är Guds tempel och icke de globala ledarnas egendom. Gud tillåter den enskilde, att ta vara på sitt tempel/sin kropp.

  Vi har redan läst, att vi skall ära Gud i kroppen, men det gör vi INTE, genom att ta detta konstlade, osäkra vaccin, som ger många biverkningar.

  Dessutom, när vi nu inte vet ALLT om vaccinet, är det ytterst osäkert, hur det kommer att påverka kroppen inom loppet av två-tre år efter vaccineringen. Redan nu dör många efter vaccinering och det förekommer många biverkningar. Ja, i flera länder har det varit högre dödlighet, än vanliga år.

  Fråga: Är dödstalet 2021 högre, än vanligt bara på grund av viruset, eller beror detta också på vaccinet?
  Det är också värt att lägga märke till, att flera dödsfall efter vaccinering och samtidigt påvisad hjärt-kärlsjukdom ofta rapporteras som beroende på hjärt-kärlsjukdom, inte på vaccinet.
  Det är också flera, som har dött av detta vaccin, än av tidigare vacciner.
  Vaccinet innehåller också mRNA + nanopartiklar.

  mRNA utvecklar spikproteiner och dessa kan orsaka blodpropp.

  Flera fotbollsspelare – som anstränger sig hårt – har fallit döda ned under kamp. Det är flera videor på nätet, som visar detta. Här talar vi om unga, sprittande personer. Varför drabbas de så hårt av det farliga vaccinet?

  Jag har suttit och sett flera filmer om unga, spänstiga människor, som har blivit allvarligt sjuka efter vaccinering, och flera av dem har fått blodproppar, de skälver, de får utslag och andra biverkningar. Det är tragiskt, att flera unga skall få kroppen förstörd och framtiden ödelagd, genom att ta vaccinet. Frågan ställs: Är det placebo (koksaltlösning) i en spruta och mRNA-stoff i en annan spruta, så att vissa får biverkningar och andra inga? Jag bara undrar!

  Hur är det med de friska barn, som pressas till, att ta det experimentella vaccinet? Skall staten också bestämma över dem – eller har föräldrarna fått det ansvaret? …. Och: Hur skall framtiden te sig för mänskligheten, när till och med barnen får detta experimentella och osäkra vaccin?

  Ur The EPOCH TIMES, den 19. Januari, 2022.
  «Det finns inga bevis nu (för att små barn får biverkningar av vaccinet). Friska barn behöver påfyllnadsdos mot covid-19 (en tredje spruta).» Detta säger WHO:s högsta vetenskapskvinna Soumya Swaminathan. … och staten har gett grönt ljus för, att barn ända till 5 års ålder skall vaccineras.

  Detta är tokigt! Redan har flera vaccinerade barn fått biverkningar, och mycket tyder på, att flera kommer att göra det på grund av innehållet i vaccinet - som vi har belyst. Således behöver INTE friska barn det experimentella och osäkra vaccinet. De har ett bra immunförsvar, och kroppen kommer därför att angripa viruset. Den naturliga försvarsstriden kommer att medföra, att barnen utvecklar antikroppar, och därmed står bättre rustade till nästa angrepp.

  92 personer i Norge, med Line Karlsen i spetsen, har nu stämt staten genom Helse og Omsorgsetaten. De ställer krav på omedelbart stopp för vaccinering av barn och unga. De menar, att vaccinerna innebär ett övergrepp på barnen, och att vaccinerna utgör ett möjligt brott mot mänskligheten.
  Justitiekanslern försöker, att avvisa stämningen – men brevväxlingen mellan staten och stämningsinlämningens advokat Erlend Ringnes Efskind fortsätter i Januari/Februari 2022. Så får vi se, vad som blir utfallet i denna sak.

  Fråga: Bör vi inte stoppa ett vaccin, om det visar sig göra stor skada?
  Varför tas inte ämnet upp till offentlig debatt? Politikerna och media bedriver ensidig upplysning. Det är bara att ta sprutan, och så får det gå, som det går. Det sägs inte mycket om tänkbara faror, biverkningar och död.
  Och – skall folk vaccineras igen, när det har gått 6-9 månader? … Detta blir en ständig karusell med nya vaccineringar, och mänskokroppen blir snart till en kemisk reservoar.

  Och vilka slags biverkningar kan de, som tar vaccinet, få?
  Enligt många analyser och läkare på nätet, kan mottagarna av vaccinet drabbas av följande biverkningar:

 • Hjärtsäcksinflammation (perikardit)
 • blodpropp
 • svimningsanfall (synkope)
 • underlivsblödningar och andra blödningar
 • hjärtmuskelinflammation (myokardit)
 • djupgående ventrombos
 • överkänslighetsreaktioner
 • rubbad hjärtrytm (arytmi)

  Från Dagbladet, den 21. Januari, 2022:

  Ett år efter det, att vaccineringen inleddes i Norge, har vi denna korta rapport:
  «52 000 anmälningar om biverkningar
  Det betyder, att 18 procent av de färdigbehandlade anmälningarna har klassats som allvarliga.

  Några av de viktigaste allvarliga biverkningarna
  har gett fortgående betydligt nedsatt funktionsförmåga. -
  Har medfört livshotande sjukdom eller död.
  Har medfört fosterskada/medfödda missbildningar.»

  Från CDC (Centers for Disease Control and Prevention), den 18. Januari, 2022.
  De hänvisar till en rapport från VAERS:
  I perioden den 14. December, 2020 till den 18. Januari, 2022 har det inrapporterats 11 468 dödsfall efter vaccinering mot covid-19 i USA.
  Hur många 100 000 eller millioner biverkningar det förekommer på världsbasis, det finner vi ingen rapport om.
  Men detta vaccin har varit en katastrof, med alla biverkningar och dödsfall.

  VAERS är en världsomspännande institution, som alla kan sända rapport till angående biverkningar och död efter vaccinering. Men rapportformulären är så omfattande, att många sjukhus inte har tid till, att fylla i dem, och om de inte är ordentligt ifylla, blir de bara kastade. Om således VAERS går ut med en rapport om, att 10 000 har dött och 250 000 har fått biverkningar, är detta bara en liten procentsats av det faktiska antalet.

  Alltså är inte viruset farligast, utan vaccinet. Därför kan vi vänta oss många dödsfall och biverkningar efter covid-19-vaccineringen i tiden framåt – på sikt – inom loppet av 1-3 år, men ingen kommer att hållas ansvarig för biverkningar eller död, fast om Du inte tar vaccinet, säger media, staten och vaccinjättarna, att Du är oansvarig, då riskerar Du, att smitta andra. Men varför skall de, som har tagit vaccinet, vara rädda för smitta från ovaccinerade, om vaccinet är tryggt, säkert och ofarligt? De ovaccinerade äldre med svag hälsa kan dö av virusangreppet, precis som de kan dö av influensa, men de friska bör inte rädas smitta. De skall veta, att i de allra flesta fall klarar kroppens eget försvarssystem av virusangreppet, och om de blir smittade, bildar kroppen antikroppar. Därför blir de bättre rustade för nya angrepp, än de, som har tagit vaccinet. De vaccinerade måste ta nya sprutor, eftersom det kommer nya så kallade varianter – spruta nummer 3, 4, 5, 6… 7, 8…. Ja, var skall det sluta?

  I många länder är det så, att om man inte tar sprutan och saknar vaccinpass, kan man bli avskedad, förlora pengar och frihet, ej heller får man färdas med buss, tåg eller flyg jämte andra, och man får heller inte gå på restaurang, bio eller handla med andra.

  … Vilken särbehandling, vilket tryck på den ovaccinerade! Så går det för den, som inte tar sprutan – som inte följer med strömmen. Den betraktas som fiende, tillsammans med viruset.

  I Agenda 2030, som är den nya globala planen, läser vi, att det skall bli arbete för alla, god ekonomi för alla, och god hälsa för alla…..
  Går det åt detta håll?

  Nej, det går åt motsatt håll.

 • Det blir litet arbete för alla.
 • Det blir dålig ekonomi för vanligt folk
 • Elpriset stiger
 • Matpriset stiger
 • Bensin- och oljepriset stiger
 • Räntorna stiger
 • Det blir rekordmånga konkurser, och
 • det blir sämre hälsa för alla.

  Den nya globala planen Agenda 2030 för hållbar utveckling är inte hållbar – denna plan är ett bedrägeri – den är utarbetad, för att binda världen samman enligt en plan, som ytligt ser fin ut, men som slutar i total katastrof, fattigdom, svält, sjukdom och död!

  Ur The Guardian, den 4. Januari, 2022 och Euronews, den 5. Januari, 2022:
  Emmanuel «Macron säger, att hans covidstrategi går ut på, att ’djävlas med’ de ovaccinerade.»
  «Jag skall inte djävlas med franska folket», säger Macron i en intervju i tidningen Le Parisien Daily, «utan det är de ovaccinerade, som jag vill djävlas med. Och det tänker jag fortsätta med, ända till slutet. Detta är strategin.»
  «Vi sätter press på de ovaccinerade, genom att begränsa – så långt som möjligt – deras tillgång till aktiviteter i vardagslivet.»
  «Frankrike har vaccinerat omkring 90% av befolkningen, som är gamla nog, att välja», sade Macron, «och det återstår bara ett litet mindretal. Hur minskar vi den minoriteten? Vi minskar den – beklagar, att behöva säga det – genom att djävlas med dem ändå mera.»
  Han fortsätter så här: «Passet, som kommer i sommar (2022), kommer att krävas, för att få åtgång till kaféer, restauranger, biografer, muséer, konserter, idrottsanläggningar, liksom bussar, spårvagnar och flyg.»
  Macron säger alltså, att vaccinvägrare skall plågas och pinas, och de räknas inte som medborgare längre. De skall stötas ut.

  VG, den 30. Januari, 2022

  «Politiker i Kristelig Folkeparti: Vill inte vaccineras: – Förlorar arbetet.»
  … Är detta ett sätt, att djävlas med de ovaccinerade på? Ja, men metoderna blir många efter hand, som tiden går.

  Euronews, den 15. Januari, 2022

  «Giltigheten för vaccinpassen åt mer, än en halv million fransmän löper ut på Lördag, den 22. Januari. Regeringen har beslutat, att ingen får nytt vaccinpass, förrän vederbörande tar sin tredje vaccindos.» … Ser Du pressen?

  …. En kvinna sade till mig:
  «Mitt vaccinpass går ut, om jag inte tar en tredje vaccindos.» Hon ville egentligen inte ta vaccinet, men press från familjen gjorde, att hon tog de två första doserna.
  Bara några timmar efter den andra dosen började hon plötsligt, att blöda i underlivet (bortom menstruationscykeln). Hon blev väldigt ledsen. Nu fungerar inte hennes kropp, som den skall. Hon vill inte ta en tredje dos. Situationen är tragisk. Det är många, som har erfarit liknande biverkningar.
  Studenter och lärare, läkare, sjuksköterskor, fabriksarbetare, butiksanställda, fotbollsspelare, m.fl. – ja, anställda inom alla slags områden måste nu visa upp coronapass, för att komma in på arbetsplatsen.

  Filippinerna: Manila, den 7. Januari, 2022.
  «Nu har landets president beordrat arrestering av ovaccinerade, som inte håller sig hemma.»

  Canada: France 24, den 12. Januari, 2022.
  «Staden Quebec i Canada, som plågas av omicronvarianten, tänker införa en ny hälsoskatt för dem, som inte är vaccinerade mot covid-19.»

  USA: CBSN Live, den 5. Januari, 2022
  «Mayo Clinic ger 700 ovaccinerade sparken.»
  …. Vi ser denna trend i många länder, och därför är det många ovaccinerade, som mister arbetet. Tragiskt! Joe Biden varnar för, att en del ovaccinerade kommer att dö av nöd (för att de inte får arbete, pengar och mat).

  Australien: Summit News, den 6. Januari, 2022.
  «I Norra Australien har de ovaccinerade nu stängts ute från sina arbetsplatser, och får inte lov, att gå utomhus, för att motionera, arbeta eller resa.»

  Italien: Politiko, den 6. Januari, 2022.
  «I Italien blir det obligatoriskt, att ta vaccinet för dem, som är över 50 år, och om de inte gör det, måste de betala höga böter och dessa kommer att gradvis stiga.
  Resultat: … De, som inte tar vaccinet, räknas som extremister/kriminella.
  Spörsmål: Vad blir nästa steg? Kan vem som helst ge sig ut och förfölja de ovaccinerade, med media i ryggen?

  I slutet på 2021 och i början på Januari 2022 var det obligatoriskt, att ta vaccinet i flera länder, däribland i Österrike, Indonesien, Mikronesien och Turkmenistan … delvis obligatoriskt i Frankrike, Tyskland, Ungern, Förenade Kungadömet (Stor-Britannien), Lettland, Kroatien, Polen (från den 1. Mars), Canada och Australien.
  Grekland kommer att bötfälla med 100 euro i månaden dem över 60 år, som inte tar vaccinet.
  Dessa bestämmelser kan självfallet ändra sig i takt med tiden – men restriktionerna kan också återkomma i takt med årstiderna.
  Ser vi den smarta strategin: Gradvis blir restriktionerna mera omfattande. Till slut blir det obligatoriskt, vilket är detsamma som tvång. När det har gått så långt, påminner det om ett totalitärt styre, kommunism eller katolicism, som på Medeltiden.

  Under loppet av 2021 och i början av 2022 fraktades vaccinvägrare till karantänläger (koncentrationsläger). Det största lägret heter Howard Springs, som omges av höga staket och bevakas av polis.

  Du kan se en video om detta på YouTube: Inside Australia’s Covid Internment Camp (På Insidan av Australiens Covidinterneringsläger).

  Är detta den nya religionen, att människorna och kyrkan måste följa staten? När staten säger hoppa, då hoppar kyrkan – om inte, får de inga pengar från staten. …. Kyrkan sitter fast i statens lasso!
  Daniels vänner blev påtvingade obligatorisk tillbedjan av en bildstod, som symboliserade kung Nebukadnessar i Babylon, samt att äta kungens överdådiga mat – men de vägrade – och det blev ett vittnesbörd för hela världen. Vi bör också lära oss, att göra våra egna val, och inte låta oss tvingas in i ett mönster – emot samvetet. Det är vi, som äger vår egen kropp, staten äger inte Din och min kropp. Därför måste måste vi – varje enskild person – bestämma, om vi skall ta vaccinet eller ej. Det är alldeles galet, att bötfälla vaccinvägrare – men så är det alltså nu i en del länder, och det påminner om totalitärt styre.

  Från Vatikanens offentliga pressbyrå den 1. Januari, 2022:
  Påve Franciskus:
  «Vaccinet är inget magiskt botemedel, men den bästa lösningen, för att hindra sjukdomar… Jag vill bönfalla alla stater, som verkar, för att upprätta ett internationellt verktyg, som är redo, att gripa in mot pandemier, att detta görs under ledning av Världshälsoorganisationen (WHO), som skapar en strategi, så att alla kan få rätt till vacciner och mediciner.»

  Kommentar: Påven satsar på globala lösningar, och han vill, att allt skall samordnas under FN – FN, som är i harmoni med påvens globala plan.
  I påvens plan ingår «vilddjurets märke». Det kommer att fungera ungefär på samma sätt som obligatoriskt vaccin och obligatoriskt vaccinpass. Alla nationer kommer att pressas till, att godta märket, och Bibeln avslöjar i Uppenbarelseboken 13:11-16, att det är det andra vilddjuret, djuret från jorden, USA, som kommer att leda an i införandet av vilddjurets märke, och så kommer alla andra nationer att följa John. Alla kommer att bli pressade till, att ta emot märket, och vägrar någon, kommer den inte att få köpa och sälja. Märket är varken vaccinet eller vaccinpasset, men vilddjuret (påvemakten) har ett märke, och de säger själva, att märket är Söndagen som vilodag. Vilddjurets bild är en bild på påvekyrkan, där stat och kyrka samverkar. De vill, att alla skall hålla deras obibliska vilodag, Söndagen. Liksom det blir obligatoriskt, att ta vaccinet och ha vaccinpass, blir det obligatoriskt, att ha Söndagen som gemensam vilodag för alla i en nära framtid!
  Det är också intressant, att lägga märke till myndigheternas beslut i indiska Kerala den 20. Januari, 2022, där de kommer att vila från allt arbete på Söndagen, för att hindra spridningen av covid-19-viruset och dess skilda varianter. – Kerala, den 20. Januari, 2022.
  … I tiden framöver kommer vi snart att erfara, att påven kommer att föreslå mera arbetsstopp på Söndagen, för att hindra spridningen av viruset. Detta är en del av den smarta strategin, för att främja Söndagen som vilodag, precise som sker under den så kallade klimatkrisen, där de vill stänga arbetet på Söndagen, för att det skall bli mindre koldioxidutsläpp. Vi ser mer och mer, vilken väg detta kommer att ta – och Söndagen som vilodag kommer att hamna i blickfånget som aldrig förr – i en nära framtid!

  Från The Federalist + The Daily Signal, den 11. Januari, 2022.
  «Bidenadministrationen upprättar en databas över de ovaccinerade, som vägrar vaccinet på religiös grund.»
  Fråga: … Kommer det också att införas en databas över alla, som vägrar «vilddjurets märke» – när detta snart införs?
  I Bibeln läser vi i Uppenbarelseboken, kapitel 13, att vägrarna av vilddjurets märke kommer att förföljas – de kommer inte att få köpa och sälja – och det kommer att utfärdas order om, att döda dem.
  Nu är vi satta på prov angående vilddjurets bild – det är stat & kyrka, som vill styra oss. Snart kommer vilddjurets märke. Om vi böjer oss för pressen nu – från stat & kyrka – kommer vi att lättare göra det, när vilddjurets märke blir ett faktum. «Obligatoriskt vaccin» – detta är samma mönster, som kring vilddjurets märke. Det blir obligatoriskt för alla, att ta vilddjurets märke.

  … Ser vi, att USA nu förbereder samma förföljelsemönster, som i framtiden? -

 • GRADVIS TILLVÄNJNING! -
 • GRADVIS INFÖRANDE! – Det är strategin!

  Vi vet utifrån Bibelns profetior, att det pågår en hård strid på hela jordklotet, där vi var och en måste välja sida: Guds sida eller Satans sida.
  Vi ser, att påven och ivrarna för global styrning av världen – de vill, att alla på klotet skall ta vaccinet, medan Gud vill, att vi använder naturens egna läkemedel, för att säkra hälsa och krafter.
  Påven och de internationella krafterna vill, att vi ICKE skall fatta våra egna beslut, utan att vi skall följa deras val.
  Vi ser, att samvetsfriheten gradvis försvinner. Men Gud har skapat oss så, att vi – var och en personligen – skall fatta våra egna val.
  Påven och hans globala stöttepelare, som äger makten i dag, bekämpar inträdet på Guds smala väg, som leder till livet.
  De personer, som vägrar vaccinet, kallas för fanatiker, och de tvingas till karantän. Vi ser detta nu i många länder, inte minst i Australien (som redan har påpekats)… Så vi befinner oss i ett vaccinkrig!
  Vissa, som tänker någorlunda självständigt, ställer denna fråga: «Vem står bakom Pfizer, Moderna, Astra Zenica, Johnson & Johnson + många andra medicintillverkare?
  Svar 1: Det gör de superrika. Och de blir rikare för varje dag – i och med, att doserna sprutas in i skuldrorna på människorna.
  Makten, som står bakom och styr det hela, är Vatikanen och Jesuiterna. Uppenbarelseboken 17:13: «De (alla världens nationer) behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret (påvemakten).» Uppenbarelseboken 17:18: «Och kvinnan som du såg (påvekyrkan) är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden.’»
  Så det är klart, vem som är världshärskaren och som leder det hela.
  Bibeln visar också i Uppenbarelseboken, kapitel 18, att skökan (Katolska Kyrkan) äger de stora rikedomarna och att alla förmögna män handlar med henne. Kan detta också omfatta vaccinindustrin?
  … Vissa bedriver lobbyverksamhet. De är anställda av de superrika, för att främja vaccinindustrins verksamhet, och de besöker regeringar, politiker, läkare och apotek, för att sälja sina varor och främja vaccinindustrins strategi.

  Coronapass (statistik av den 18. Oktober, 2021) :
  De allra flesta länder i världen har infört coronapass (till och med den 18. Oktober, 2021 omkring 144 länder), såsom Argentina, Armenien, Österrike, Vit-Ryssland, Belgien, Bulgarien, Chile, Kina, Kroatien, Cuba, Cypern, Danmark, Egypten, Etiopien, Finland, Frankrike, Grekland, Iran, Irak, Israel, Italien, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Nigeria, Norge, Filippinerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Ukraina, Uganda, Stor-Britannien (Förenade Kungadömet) och Zambia – för att nämna några av de största länderna.
  Coronapass: GRADVIS TILLVÄNJNING!
  GRADVIS INFÖRANDE!

  Norge: Aftenposten, den 10. Januari, 2022
  «Norge kan få ett strängare coronapass. Ovaccinerade kan bli utestängda, genom att provtagning uteblir.»… Det blir GRADVIS strängare!
  BBC News, den 9. Januari, 2022.
  «Omkring 108 000 protesterade i Frankrike den 8/1, 2022 mot de föreslagna covidpassen. Demonstranterna ropade NEJ TILL CORONAPASS. En ny, föreslagen lag skulle hindra ovaccinerade från att delta i det offentliga livet.»
  Sådana demonstrationer hålls det i nästan alla länder. Folket vill ha FRIHET, att välja själva – om de skall ta vaccinet eller inte, och de tycker, att det blir helt galet, när politikerna tvingar folket till, att visa upp coronapass, för att röra sig fritt i världen. Demonstranterna ser, att FRIHETEN håller på att berövas dem.
  … Politikerna använder hela tiden samma mönster: Först var det uppmaningar till, att bära munskydd, därefter att ta vaccinet och sedan vaccinpass och till slut obligatoriskt vaccin och coronapass, och om man inte lyder påbuden, kan det utmynna i restriktioner och straff.
  …Vi ser den GRADVISA utvecklingen!

  Den gradvisa utvecklingen påminner något om, vad de nu gör med bensinpriset. Det blir gradvis högre (litet ned och litet uppåt – men stadigt litet uppåt). Det stramas åt – likadant med coronavaccinet och coronapasset.

  … Vaccinvägrarna skall lida, för att de önskar, att behålla FRIHETEN, att välja själva – detta är diskriminerande och förkastligt. Här håller vi med demonstranterna runt omkring i världen. Demonstranterna visar, att politikerna går i otakt med folket.

  … Men vaccinpasset kommer att ÄNDRA Din och min FRIHET.
  Vaccinpasset tar bort FRIHETEN, att välja SJÄLV.
  Yttrande- och tryckfriheten är i fara. Du törs inte säga tydligt ifrån, för då blir Du snart nog icke önskvärd.
  Rörelsefriheten är i fara.
  Samvetsfriheten är i fara.
  Ja, själva friheten är i fara! Vi är i krig! Vi är i ett vaccinkrig! Och vi har hittills sett, att i det här kriget är det främst de ovaccinerade, som skall lida. Alla skall inordna sig under auktoriteterna – så är det i krig.
  Eftersom vissa tar vaccinet, och andra låter bli, uppstår det splittring och krig: -

 • Krig i familjen -
 • Krig i kyrkan -
 • Krig i skolorna och på universiteten -
 • Krig i fabriker och på arbetsplatser -
 • Krig i butiker, osv, osv.

  … Och i detta viruskrig är det alltså de ovaccinerade, som blir nedbrutna. De vaccinerade skyddas mot regeringens press, medan de ovaccinerade får lida… Vilken särbehandling!

  I Australien blir flera av de ovaccinerade demonstranterna nedslagna och fult behandlade på gatan. Myndigheterna har tagit vapnen från folket, och då är det lätt för polisen, att slå till hårt, utan att möta motstånd. … Vi ser, att kriget spetsas till, och Australien är nu ett mönster eller ett provland för, hur andra nationer skall handla, för att få igenom sina vaccinkrav. Alltså blir situationen nu bara värre och värre. Är detta det nya normala?

  På Medeltiden förföljde Katolska Kyrkan annorledes troende, för att deras tro skilde sig från kyrkans. Hitler förföljde judarna, och nu vill de globala auktoriteterna förfölja de ovaccinerade – och därefter kommer de mest troligt, att förfölja de Bibeltrogna kristna, som FÖRKASTAR «vilddjurets märke».

  Men var är de kristna herdarna mitt i allt detta – de, som skulle vara väktare på muren? De gör ICKE sitt arbete. De skulle varna för, att FRIHETEN tas ifrån oss. Men de är neutrala och fega.

  Vad säger Bibeln om de fega? Uppenbarelseboken 21:8: «Men de FEGA, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.’»

  Jesaja 56:10: «Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra.»

  De globala ledarna utnyttjar den så kallade pandemin och den så kallade klimatkrisen, till att införa DEN STORA OMSTARTEN = DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN. Dessa kriser är snilledrag från dem, och människorna blir på nytt slavar under auktoriteternas kontroll… Vi ser nu väldigt tydligt, att historien är i färd med, att upprepa sig!

  Efésierbrevet 6:12: «Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.»

  Således uppenbarar Bibeln, att högst upp i toppen på det jordiska pyramidsystemet sitter Djävulen, och styr genom makter och myndigheter, genom världshärskarna i detta mörker… så vi befinner oss i stridens öga.

  Fråga till Joe Biden:
  «Får vi fira Jul?»
  Svar: «Ja, om Ni är vaccinerade! Ta vaccinet, det räddar liv!»

  CNN Live
  Joe Biden: «Om Du är vaccinerad, hamnar Du inte på lasarettet och Du dör inte.»

  Tony Blair:
  «Om Du inte låter Dig vaccineras, är Du en idiot!»

  Media:
  De undviker debatter och bedriver ensidig propaganda för vaccinet. De äger stor makt och har hög lön.

  Hans Petter Graver, professor, Juridiska Fakulteten, Universitetet i Oslo, skriver i Verdens Gang (norsk dagstidning):
  «Det är betydligt större risk för, att bli smittad av en vaccinerad person, oavsett variant, än av en ovaccinerad. Det finns ingen saklig grundval, för att göra de ovaccinerade till syndabockar och säga, att de utgör ett bestämt hot mot oss andra.»

  The Wall Street Journal, den 4. Januari, 2022:
  «Tester av 154 hälsoarbetare av skilda åldrar i Israel visar, att de, som tog en tredje dos i Augusti, har fyra månader senare, i Januari 2022, nedsatt mängd antikroppar i blodet, och behöver en fjärde dos»…. Det vill säga de har lägre motståndskraft, sämre eget immunförsvar, och de uppmanas till, att fortlöpande ta nya sprutor.

  Sverige: Samnytt, den 4. Januari, 2022
  «Det er fritt fram for regjeringen å krenke medborgernes menneske-rettigheter.
  Mange har reagert på - og protestert mot de innskrenkningene som skjer i forbindelse med Covid-pandemien. I en dom slår Høyesteretts-domstolen nå fast at regjeringen fritt får krenke menneskenes rettigheter i Sverige, uten at den som rammes av dette har mulighet til å få sin sak prøvd i retts-apparatet.»

  Dessa politiker pratar om DEMOKRATI – men det ser ut, som att demokratin MUTERAR till ett totalitärt diktatursystem – eller kommunism eller katolicism, som på Medeltiden.

  Vi har sett mönstret i den så kallade pandemin:
  1 En kris skapas.
  2 Media är med och piskar upp en krisstämning.
  3 Samhället stängs ned – vilket, i sin tur, orsakar isolering, ekonomisk kris och matkris.
  4 Alla vaccinvägrare straffas på ett eller annat sätt.
  5 Demonstrationer slås ned.
  6 Alla måste lyda statens beslut.
  7 Kyrkan hoppar, när staten säger hoppa – för att accepteras och få sina pengar från staten.
  8 Stat och kyrka samverkar om den nya globala vaccinstrategin och klimatstrategin.
  9 Det går mot en världsregering, där ett fåtal skall styra resten av världen.
  10 Detta är samma mönster som det kommande kring «vilddjurets märke», där alla vägrare av «vilddjurets märke» kommer att förföljas, och de kommer inte att få köpa och sälja.

  I videointervju: Tidigare vicepresidenten i Pfizer (vaccinindustrin) doktor Mike Yeadon, som har varit vetenskapsman i 36 år + advokat Reiner Füllmich, och 50 andra advokater säger samstämmigt: «Alla doser är inte lika giftiga, men injektionen – som vanligtvis kallas för vaccin och som nu prövas ut på mänskosläktet – är framtagen, för att döda människor».
  Flera kända vaccinmotståndare, däribland Yeadon och Füllmich, kommer nu att föra sak mot vaccinjättarna, Bill & Melinda Gates, Anthony Fauci, Klaus Schwab och 12 andra personer. De har nu stämts inför Internationella Domstolen i Den Haag för brott mot Nürnbergkonventionen. Det skall bli spännande, att se utfallet av vaccinrättsaken.

  Den tyska gruppen med läkare och advokater har nu analyserat vaccinet och blodet från sådana, som har fått vaccinet. Du kan själv se videon härom med titeln German Doctors find Astonishing Impurities in Covid Vaccines (Tyska Läkare finner uppseendeväckande Orenheter i Covidvacciner). De upptäckte genom mikroskopanalys, att det både i vaccinerna och i blodet hos de vaccinerade fanns många orenheter. Detta är uppseendeväckande, och analyseras nu vidare.

  Bill Gates och flera globalister säger: Det är för mycket folk i världen, vi måste minska antalet människor.
  Metoder, som används och kan brukas: 1.
  1 abort 2.
  2 sterilisering 3.
  3 dessa vacciner 4.
  4 krig 5.
  5 narkotika 6.
  6 katastrofer 7.
  7 vattenförgiftning 8.
  8 gaser och liknande

  … De globala ledarna för oss in i mörkret. De saknar hopp. De lever i mörker, och de åstadkommer mörker – när de skapar fruktan, stänger ned och bestämmer «om allting». -
  - Friheten knäcks! -
  - Yttrande- & tryckfriheten knäcks! -
  - Trosfriheten knäcks!

  Enligt The Wall Street Journal, den 12. Januari, 2022, ökade den amerikanska inflationen under December månad 2021 med 7 %. Detta är den snabbaste och högsta stegringen sedan 1982.
  I Activist Post, den 13. Januari, 2022 finner vi denna överskrift: «Dollarn har hamnat i en dödsspiral, och mycket högre inflation är på väg.»

  Activist Post, den 18. Januari, 2022
  «Experter varnar för tomma hyllor i flera veckor framöver.»

  Activist Post, den 13. Januari, 2022.
  «Det är som på en affär i Sovjet»: Amerikanerna är fullständigt chockerade av de tomma mathyllorna från kust till kust.

  Är detta det nya normala? -

  - Nedstängning (lockdown) och ekonomiskt sammanbrott ligger hela tiden i luften, och världens befolkning märker redan följderna. Många familjer saknar medel till bostadsutgifterna, de har det knappt med mat, och lidandet förvärras. -

  - Resultat av nedstängning och karantän: Konkurser, litet pengar, litet mat, depression, sjukdom. Många måste få pengar och mat från staten, för att överleva, men då tvingas de till, att lyda statens order, annars blir de utan.
  - Det förekommer stora katastrofer på land, till havs och i luften.
  - Det förekommer krig och rykten om krig på många ställen i världen, samtidigt som fredsförhandlingar förs.

  Den globala planen Agenda 2030 för hållbar utveckling uppfylls INTE!
  - det saknas tillräckligt mycket arbete åt alla
  - det saknas god ekonomi åt alla
  - det saknas god hälsa åt alla
  - det saknas hållbar utveckling åt alla.
  - Vi går in i svåra tider!

  ….. Historien upprepar sig! Vi går mot historiens klimax, som avslutas med Jesu återkomst!
  Han – Jesus Kristus – kommer som Räddaren, som Frälsaren, och den, som då inte är beredd, kommer till slut att avlida i eldsjön. Eldsjön innebär evig utplåning för de ogudaktiga.
  Uppenbarelseboken 20:12-15. «Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.»
  Uppenbarelseboken 21:1: «Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.»
  Andra Petrusbrevet 3:13. «Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.»

  Låt oss därför höja blicken och invänta framtiden samt bereda oss för den yttersta tiden och Jesu snara återkomst!
  Halleluja, pris ske Herren!