En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

De Mest Förbluffande Profetiorna


Så heter, i översättning, en sevärd serie på tio föreläsningar om bibliska förutsägelser och tidsaktuella fakta. Upptagningarna gjordes i Pioneer Memorial Church, Berrien Springs, Michigan, USA år 2006 och talare var den världen runt kände pastorn Doug Batchelor, tillika ledare för Californiainstitutet Amazing Facts.

Du når programmen här: www.mostamazingprophecies.com

Föreläsningarna har dessa titlar:

 • 1. The Final Kingdom
 • 2. Solving the Messiah Mystery
 • 3. Armageddon Countdown
 • 4. The Dragon and the Woman
 • 5. The Millenium of Peace
 • 6. The Bride of Anti-Christ
 • 7. Elijah’s Return
 • 8. Bowing to Babylon
 • 9. The Tree of Life
 • 10. The 144,000

  På hemsidan finner Du även talprogram och en mängd litteratur, som är fri att läsa och skriva ut.