En fast grund .se

   


Förstasidan

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsbroschyrer

Olika dokument

av L Wiberg

Guds folk i kris

Den Goda Världsordningen

Föreläsningar om Framtiden

Muslimer studerar Bibeln

Webplatsen enfastgrund.se är svensk-dansk med kristna texter, skrivna av sjundedags-adventister. De är översatta till svenska och danska av Lennart Sundstad (sv), resp. Henning Pedersen (dk). De flesta dokument tankas ned i Rich Text Format (*rtf) eller PDF. Länkar till svenska dokument har blå färg, danska dokument har röd färg.

Må Gud välsigna Din läsning.