En fast grund .se

   


Forside

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsfoldere

Forskellige dokumenter

af L Wiberg

Tidsåldrarnas Längtan

Guds folk i kirse

Den stille budbringer

Forelæsninger om Fremtiden

Muslimer studerer Bibelen

Muslimer studerer Bibelen

-af Rudy Harnisch
svensk - hele studiet i word-dokument
 • 1. Bibelen, den største Myndighed
 • 2. Bogens Folk
 • 3. Et glædeligt Budskab
 • 4. Løskøbt gennem et stort Offer
 • 5. For at Allah skal rense jeres Hjerter
 • 6. Dagen, hvor Basunen lyder
 • 7. Vanhellig ikke hviledagen
 • 8. Allahs Bog
 • 9. Undgå al Synd
 • 10. Vejledning vedrørende den Frelstes helbred
 • 11. Allah åbenbaret
 • 12. Allah skabte Himmel og Jord på seks Dage
 • 13. Hvem er Hjælperen
 • 14. Kongerne fra Østerland
 • 15. Ibrahim, Allahs Ven
 • 16. Da mistede Ayub sit Helbred og Rigdom
 • 17. Hører de Døde noget?
 • 18. En Profet som Musa
 • 19. Loven og Evangeliet i den Hellige Koran
 • 20. Så var Hagar et Billede på Maryam
 • 21. Derfor forkastede Allah det tidligere Israel
 • 22. Flammende Ild
 • 23. Allahs Trone... Dit Hjerte
 • 24. Sådan opdagede Hagar, at Allah er fuld av Nåde
 • 25. Middel mod Menneskehjertets Sygdomme
 • 26. Allah, den Hellige. Isa, den Hellige Søn
 • 27. Allahs Lov ifølge den Hellige Koran
 • 28. Når Lærte fører sine Hjorde vild
 • 29. Redningssnoren
 • 30. Jesus i Koranen
 • 31. Retfærdighedens Klædning. Del 1
 • 32. Retfærdighedens Klædning. Del 2
 • 33. Allahs Kærlighed gennem Syndernes Forladelse
 • 34. Ren og hellig Vin, eller Babylons Vin
 • 35. Dommens Stund. Del 1
 • 36. Dommens Stund. Del 2
 • 37. Ibrahim, Imamen til Folkene
 • 38. Vend Dig til Allah i oprigtig Syndsanger
 • 39. Vort evige Hjem og vor store Frelse

 • Allahs alvorlige advarsel