En fast grund .se

   


Forside

E-post Sundstad
E-post PedersenMissionsfoldere

Forskellige dokumenter

af L Wiberg

Guds folk i kirse

Den stille budbringer

Forelæsninger om Fremtiden

Muslimer studerer Bibelen

VAKSINEN

svensk - av Abel Struksnæs

Denne vaksinen har med vår helse å gjøre, og når en vaksine gir masse bivirkninger og til og med død, så bør vi også ha rett til å gi trompeten en klar lyd om farene med denne vaksinen. Det er en del av tale og trykkefriheten som skal råde iblant oss.

Den 9. mars 2015 var det en Internasjonal konferanse om den Nye Verdens Orden (NWO). Konferansen er filmet og ligger inne på nettet. Tittelen er: Full International Conference the New World Order a recipe for war or peace.

www.youtube.com/watch?v=1-2V3F4AQF8

Hvis du lytter på talen på tidslinjen ca. 30 til 40 minutter fra begynnelsen av videoen, så vil du høre at statsministeren i Malaysia sier at de vil ha en Ny Verdens Orden, en verdensregjering, og at de må redusere verdens befolkning. Da verdens befolkning var 3 milliarder, sier han, ville de at den skulle reduseres til 1 milliard. Nå har vi 7 milliarder mennesker på vår klode, sier han, så vi trenger å drepe mange milliarder mennesker for redusere verdens befolkning.

Den 11. januar 2017 sa Anthony Fauci, direktør for Det Nasjonale Instituttet for Allergi og Infeksjons- Sykdommer i USA - Han sa dette: «Det er ingen tvil, Trump vil møte et overraskende infeksjons-utbrudd i sin tid som president. »

… Hvordan kunne han vite det allerede i begynnelsen av 2017?

Og allerede i april 2015 advarte Bill Gates om at et virusangrep ville komme. Han sa at et slikt virusangrep ville drepe flere enn en atombombe. Filmen kan alle se på nettet. Tittelen er: The nextoutbreak? We’re not ready! I denne presentasjonen viste han til bildet av et influensa-virus som ligner på et corona-virus, og sier at det er større fare med et virus-angrep enn en atombombe. Et slikt virus-angrep vil drepe millioner av mennesker.

«Vi er ikke rede for et nytt epidemi-utbrudd», sa han. Det samme sa Gro Harlem Brundtland i en rapport hun laget for FN, like før utbruddet av Covid-19 viruset.

I tillegg til dette, så hadde The World Economic Forum + Bill & Melinda Gates en samling i New York, hvor de simulerte et virusangrep, på EVENT 201, i oktober 2019.

så - det ser ut for at noen mennesker visste at det ville kommer et infeksjons-utbrudd i nær framtid eller i Donald Trump sin presidentperiode – eller at de hadde stor mistanke om at noe slikt ville skje…. Derfor dette spørsmålet: Var dette virus-utbruddet bare tilfeldig, eller var det godt planlagt?

I DAG: blir alle oppfordret til å ta sprøyta mot Covid-19 viruset. Nå blir det gradvis obligatorisk i mange land.

VG 07.01.2022

Omikronbølgen har fortsatt å vokse kraftig, til tross for strenge tiltak i samfunnet. Fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst beskriver situasjonen som krevende.

«Vi er svært bekymret for uvaksinerte. De er helt på bar bakke mot denne smitten og har ingen beskyttelse mot omikron, sier Frich.»

Vi er helt uenige med Frich. Vi er ikke på bar bakke når vi har et godt immunforsvar i vår kropp.

Spørsmål: Hva er best:
Å ta sprøyta
eller
å styrke kroppens forsvarssystem?

I dag lever vi i et kunstig samfunn. Kunstig mat, med masse e-stoffer, fargestoffer og mye annet.

Oppfordring: dyrke maten selv – usprøyta mat. Det blir sunn mat i et sundt legeme. Det er viktig nå i COVID-19 hysteriet – å styrke kroppens forsvarssystem.

De 8 helsenøklene:
Sunn kost
Mosjon
Vann (minus klor)
Solskinn
Avhold
Ren luft
Hvile
Tillit til Gud

Dette er naturens egne legemidler! Det er veien til en god helse!

Uten tvil - vårt eget immunsystem er det beste.

Fra BROWNSTONE INSTITUTE 27.09.2021 og 17.10.2021:

141 undersøkelser viser at det naturlige immunforsvaret er det beste…. Så hvorfor anbefaler helsemyndighetene ei sprøyte i stedet for å styrke immunforsvaret?

Å erstatte helsebudskapet med ei sprøyte, det er ikke etter Guds plan.

Vi bør opphøye Gud ved å styrke det forsvarssystemet som Han har gitt oss. Et eksperimentell, lite uprøvd innhold i ei sprøyte kan ikke erstatte dette.

Vi nedverdiger Gud hvis vi stoler MERei lite utprøvd innhold i ei sprøyte enn på det fantastiske forsvarssystemet som Gud har gitt oss.

Det er latskap å stole på ei sprøyte i stedet for å gjøre noe for å ta vare på kroppen vår. Jeg sier igjen, det er latskap å ta ei sprøyte og tro at det skal gi deg optimal helse. Du må gjøre noe selv. Det var det Gud sa til Adam i Edens hage: Du skal arbeide i hagen. Du må arbeide hardt, svette, slite og streve for å få gode produkter – som vil gi deg helse – god helse.

Du skal arbeide mye for å få en god helse – men hvis du mister helsen, så mister du «alt». Jeg har sett det i mitt yrke som fysioterapeut.

Vi leste følgende om døperen Johannes: «Han skal verken drikke vin eller sterk drikk

Vi bør følge døperen Johannes sitt eksempel. Hvis du skal ære Gud i ditt legeme, så må du også holde deg borte fra alkohol, tobakk og narkotiske midler. Det svekker kroppen og ikke minst hjernen. Hvis du først har fått dette inn i kroppen, så er det vanskelig å slutte med det. Det gir en stimulans i din kropp. Det griper tak i deg gjennom nervesystemet, og disse menneskene mister gradvis helsen.

Vi anbefaler deg å se filmen “Your Right to Optimal Health Now and for Eternity.” Der snakker legene om å styrke kroppens immunforsvar og mye annet som angår vår helse! De tar fullstendig avstand fra å tvinge obligatorisk vaksine og obligatorisk vaksine-pass på mennesket.

Litt mer om VAKSINEN og Vaksine-pass:

Vanlige folk demonstrer mot vaksinen, vaksinepass og nedstenging. De forstår mer enn de religiøse lederne, som er nøytrale og aksepterer sprøyta uten motstand. Hvis de sier imot, er de kanskje redde for å miste pengene fra staten???

I USA har høyesterett sagt nei til president Joe Bidens obligatoriske vaksine mot Covid-19 viruset, og nå har Joe Biden innrømmet at det var feil og imot Grunnloven å kreve obligatorisk vaksine. Derfor gikk United States Department of Labor, den 25. januar 2022, ut med info om at den obligatoriske vaksine-bestemmelsen ble opphevet den 26. januar 2022 – men samtidig oppfordrer de meget sterkt folket til å ta vaksinen.

Men likevel vil kirkelederne stort sett ikke si et klart nei til Covid-19 vaksinen. De mener at mange tidligere infeksjonssykdommer har kommet under kontroll gjennom forskjellige obligatoriske vaksiner. Kirke-lederne - stor sett - sier at de ikke setter seg imot offentlig sikkerhet og regjeringens vaksine-beslutninger.

Et av de sterkeste uttalelsene om dette kom fra Adventistenes helseteam, Advent Health, 26. april 2021, hvor Advent Health’s direktør Dr. AlricSimmonds sa: «Hvis du vil tilbe i Ånd og sannhet, bli vaksinert.» Samtidig oppfordret han pastorene - at de fra talerstolen skulle oppmuntre medlemmene til å ta sprøyta.

  … derfor på grunn av all denne vaksine-propagandaen, så blir studenter og kirkemedlemmer – stort sett – vaksinert.

Spørsmål: Vil kirkens ledere erkjenne sine gale beslutninger? Vil de erkjenne at de ved denne sprøyta har påført folket mange bivirkninger og til og med dødsfall?

 • 1 Det er en skam når kirkens ledere uten motstand aksepterer Covid-19 vaksineringen – og at noen til og med aksepterer obligatorisk Covid-19 vaksine.
 • 2 Det er en skam når kirkens ledere sier at sprøyta ikke har noe med frelsen og ditt gudsforhold å gjøre, men at det bare handler om helsen.
    1 Korinter 3,16-17:«Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Hvis noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dere er dette templet.»
    1 Korinter 6,19-20:«Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres kropp, og i deres ånd, for begge hører Gud til.»
    Romerne 12,1:«Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.»
    Jakob 4,17:«Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.»
 • 3 Det er en skam at kirkens ledere og prester oppfordrer folk til å velge sprøyta i stedet for å stole på Gud.
 • 4 Det er en skam når kristne ledere og prester er NØYTRALE og sier: «Vi får vente og se hvordan det går.» Hvis du venter til skaden er skjedd, da er det for sendt. Det er bedre å forebygge, enn å helbrede.
 • 5 Det er en skam når kirkens ledere stoler mer på sprøyta enn på det forsvarssystemet som Gud har gitt oss!
 • 6 Det er en skam at kirkens ledere og prester sier til kirke-medlemmene: «Dere får selv velge. Vi vet ikke hva som er best.»…dette er en NØYTRAL HOLDNING!

  Spørsmål:

 • 1 Hadde Noah en slik nøytral forkynnelse?
 • 2 Hadde profeten Elias en slik nøytral forkynnelse?
 • 3 Hadde døperen Johannes en slik nøytral forkynnelse?
 • 4 Hadde Jesus en slik nøytral forkynnelse?

  Prestene burde oppfordre folket til å stole på Gud og naturens egne legemidler. Når prestene og de religiøse lederne anbefaler sprøyta, så er deres råd ormegift og et virus til folket.

  Stat & Kirke står nå sammen i denne nye globale pandemi-revolusjonen.

  Stat & Kirke = dyrets bilde (et bilde av Den katolske kirke. Stat & kirke som jobber sammen, det er de to søylene som Den katolske kirke bygger sitt system på).

  Staten følger kirka – og Kirka følger staten.

  Bibelen sier at det er SKJØGEN = pavekirken, som står bak det hele. Staten og verdens ledere blir ført vill av skjøgens trolldom.

  Åpenbaringen 18,23: «For dine kjøpmenn (Skjøgens kjøpmenn) var de store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført.»

  … dette ordet trolldom, heter på engelsk: Sorceries. Det kommer av det greske ordet FARMAKEIA, som indikerer at skjøgen = Den katolske kirke på en smart måte kan ødelegge mennesker OGSÅ gjennom medisiner fra farmasøytiske industrier, og teksten sier tydelig at ved DINfarmakeia ble ALLE FOLKESLAG forført. Nå tar alle folkeslag del i denne vaksineringen, så denne teksten åpenbarer mye av det som skjer i dag. Vaksine-forførelsen ser altså ut til å være EN DEL av denne magiske forførelsen av alle folkeslag.

  Og i neste vers, vers 24 står teksten slik: «I henne (i Skjøgen) ble det funnet blod av profeter og hellige, og av ALLE dem som er blitt myrdet på jorden.» Så Bibelen åpenbarer at Skjøgen, Den katolske kirke, har brukt – og vil bruke - mange metoder for å drepe - ikke bare profeter og de hellige - men ALLE mennesker på jorden.

  Spørsmål: Kan du se at Bibelen åpenbarer hvem som står bak drap og ødeleggelse på denne vår jord? Dette er oppsiktsvekkende informasjon i denne globale vaksine-kampanjen. Og vi kan regne med at Den katolske kirke,gjennom sine kanaler, har mange aksjer i vaksine-fabrikkene. Da kan vi godt forstå at paven sier: «Ta vaksinen, den er sikker og trygg!»

  I denne sammenhengen vil vi anbefale filmen Pave Frans, en Jesuitt. Nr. 1, samt videoen Corona virus Covid 19. Nr. 3, på www.endtime.net.

  I denne vaksine-striden, så kan vi ikke bare godtroende følge disse jordiske autoritetene. Det er Jesus som er vår autoritet og vår hyrde - ikke paven og jesuittene, ikke FN, ikke staten og ikke kirka.Jesus har anbefalt naturens egne legemidler, og ikke en usikker ingrediens i ei sprøyte.

  Katolske kilder sier: «Paven er som Gud på jorden.»

  Vi har allerede sett at paven sier: «Ta sprøyta, den er sikker og trygg. Så, når paven betraktes som «gud på jorden», så har mange mennesker tillit til ham som en global autoritet, og så tar de sprøyta. Da tror de at sprøyta er som en frelser.

  FN sier det samme som paven. FN har også blitt som en liten gud på jorden.

  De politiske lederne sier det samme som paven. De har også blitt som en liten gud på jorden.

  De kristne lederne jatter med i frafallet. De går ikke imot sprøyta – de sier ikke et klart ja enn nei – de sier jaaa, jaaa kanskje, eller er nøytrale.

  …Nå har autoritetene på denne vår klode, fått overtaket på folket, og de slipper ikke dette overtaket. Autoritetene elsker å bestemme over deg - - - og nå kommer vi til å se mer av det i den nære framtid!

  Folket blir nå presset til å velge. De må velge mellom to alternativer: Frihet - eller undertrykkelse?

  La oss stoppe opp litt: Presser Jesus sin vilje inn på oss? Har du lest beretningen om når Jesus står utenfor døren og banker? Når han kommer til døren (hjertedøren), så presser Han ikke døra opp og stormer inn. Nei, det ville ha vært uhøflig. Men Han står utenfor og banker. Det er opp til deg og meg å åpne – eller ikke åpne. Det er slik det skal være, menneskene skal selv ta sitt eget valg. Men slik er det ikke nå i denne vaksine-krigen. Menneskene blir presset til å ta vaksinen og å ha vaksine-pass, hvis ikke så blir du straffet eller får ulemper på flere forskjellige måter.

  og så er det dette munnbind-hysteriet. Jeg har nettopp sett en film fra Australia, hvor en kvinne som går ute på gata i frisk luft blir overfalt av to politimenn. Så blir det tre politimenn, og etter hvert kommer det 15 politimenn. Til slutt blir hun fraktet vekk i en politibil.

  … Ja, ja, det er mye merkelig som skjer, men når ei dame som ikke bærer munnbind ute i frisk luft, blir behandlet omtrent på linje med en kriminell, da går det for langt.

  og hva med Covid-19 testen?

  «Det har nå kommet fram opplysninger om at Covid-19-testen er farlig. Grunnen er at vattpinnen som benyttes i testen inneholder det kreftfremkallende stoffet etylenoksid (EthyleneOxide). Ifølge det Store Norske Leksikon beskrives etylenoksid slik:
  Etylenoksid er en giftig gass som brukes til desinfeksjon og produksjon av etylenglykol. Ved kontakt med vann blir etylenoksid langsomt omdannet til etylenglykol, som er relativt lite giftig, men etylenoksid er giftig og etsende og kan bare brukes på instrumenter og lignende.

  I et dokument fra EU,RoadmaponCarciogens, blir etylenoksid beskrevet som et kreftfremkallende stoff og klassifisert som kreftfremkallende.

  De skriver videre i dette dokumentet at langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake leukemi, lymfekreft, og brystkreft. Eksponering for etylenoksid er også knyttet til spontanabort, genetisk skade, nerveskader, perifer lammelse, muskelsvakhet, samt nedsatt kognitiv funksjon og hukommelse.

  Etylenoksid regnes som helsefarlig selv i små mengder. Helsemyndighetene beroliger folk med at dette stoffet finnes i så små mengder at det ikke er farlig, men hvem skal vi stole på? Alle bør tenke seg godt om før de tar neste test!

  Så til et spørsmål om smitte: Kan menneskene bli smittet når de har blitt full-vaksinerte?

  VG 09.01.2022:

  …»Prins Daniel i Sverige har blitt coronasmittet for andre gang… Han er fullvaksinert!»

  Dagsavisen 04.01.2022:

  «Sveriges kongepar, kong Carl Gustaf og dronning Silvia, har testet positivt for koronaviruset. Kongeparet har fått tre doser med koronavaksine.»

  VG 27.01.2022:

  «Victoria (28) smittet etter 4. dose.»

  … Det er tydelig at antistoffene og immunforsvaret ikke er på topp.

  … Og det er mange andre som er fullvaksinert som har blitt smittet av viruset.

  Hvorfor blir det slik? Har dette noe med at menneskets eget immunforsvar blir svekket etter vaksineringen??? Noen mener ja, og andre mener nei, men det er klart at det er ingen garanti for de fullvaksinerte – for de kan også bli smittet av Covid-19. Så hvorfor da ta vaksinen?

  Vi kjenner mange mennesker som har blitt testet positiv for Covid-19. De har vært litt dårlige noen dager, og så er det over. Da har de antistoffene i seg, og trenger ingen sprøyte – for det beste forsvaret har vi i vår egen kropp. Vårt eget immunforsvar forsvarer alle slags virus og bakterier.

  Oppfordring: Styrk immunforsvaret ditt ved et sundt levesett -det må være en livsregel for alle i disse virus-tidene!

  …det er feil når de globale lederne forsøker å spille Gud ved å tilby ei sprøyte som bryter inn i vårt blod og våre celler, og gjør noe med vårt immunsystem. På denne måten gir de inntrykk av at DE EIER DIN KROPP, når de sier at vi alle BØR ta denne vaksinen inn i vår kropp. Men det er JEG som eier min kropp, og DU som eier din kropp. Vi er Guds eiendom, vi er Guds tempel og ikke de globale lederne sin eiendom. Gud har latt det bli opp til den enkelte å ta vare på sitt tempel/sin kropp.

  Vi har allerede lest at vi skal ære Gud i vårt legeme, og vi gjør IKKE det ved å ta denne kunstige, usikre vaksinen, som har mange bivirkninger.

  Dessuten, fordi vi ikke vet ALT om denne vaksinen, så er det en stor usikkerhet ang. hvordan dette vil slå ut i kroppen i løpet av en to-tre år etter vaksineringen. Allerede nå så dør mange etter vaksinen og det er mange bivirkninger. Ja, i flere land er dødstall høyere enn vanlig pr. år.

  Spørsmål: Er dødstallet i 2021 høyere enn vanlig bare p.g.a. viruset, eller er det også på grunn av vaksinen?

  Det er også verdt å legge merke til at flere som dør etter en vaksine, og som samtidig har påvist hjerte- karsykdom, blir gjerne rapport død av hjerte/lunge sykdom – ikke av vaksinen.

  Det er også flere som er døde av denne vaksinen – sammenlignet med andre tidligere vaksiner.

  Vaksinen inneholder stort settmRNA + nanopartikler.

  mRNA utvikler seg til et pigg-protein og kan danne blodpropper.

  Flere fotballspillere – som anstrenger seg mye - stuper død under kamp. Det er flere videoer på nettet som viser dette. Dette er unge spreke mennesker. Hvorfor skal de bli ødelagt av denne farlige vaksinen?

  Jeg har sittet og sett flere filmer ang. unge spreke mennesker som har blitt alvorlige syke etter vaksinen, og flere av dem har fått blodpropper, de skjelver, de får utslett og andre bivirkninger. Det er tragisk at flere unge mennesker skal ødelegge sin kropp og sin framtid ved å ta denne vaksinen. Spørsmålet stilles: Er det placeboinnhold (saltoppløsning) i ei sprøyte og mRNA-innhold i en annen sprøyte, slik at noen får bivirkninger og andre ingen bivirkninger? Jeg bare spør!

  Hva med de friske barna som blir presset til å ta denne eksperimentelle vaksinen? Skal staten også bestemme over dem – eller har foreldrene fått det ansvaret? ….Og: Hvordan vil framtiden bli formenneskeheten når til og med barna får denne eksperimentelle og usikre vaksinen?

  Fra The EPOCH TIMES, 19.01.2022.

  «Det er ingen bevis nå (for at små barn får bivirkninger av vaksinen). Friske barn trenger Covid-19 boosters (tredje vaksine). Dette sier WHO øverste vitenskapskvinne SoumyaSwaminathan. … og staten har gitt grøt lys for at barn helt ned til 5 år skal vaksineres.

  Dette er galt! Det er flere barn som har fått vaksinen som allerede har fått bivirkninger, og mye tyder på at mer vil komme på grunn av innholdet i vaksinen - som vi har snakket om. Så friske barn trenger IKKE denne eksperimentelle og usikre vaksinen. De har et godt immunforsvar, og kroppen vil angripe dette viruset. Den naturlige forsvarskampen vil føre til at barna får antistoffer i kroppen, og er dermed bedre rustet til neste angrep.

  92 personer i Norge, med Line Karlsen i spissen, har nå saksøkt staten v/Helse og omsorgsetaten. De stiller krav om umiddelbar stopp av vaksinering av barn og unge. De mener at vaksinene representerer et overgrep mot barna, og at vaksinene er en potensiell forbrytelse mot menneskeheten.

  Regjeringsadvokaten forsøker å avvise denne saken – men brevskrivningen mellom staten og saksøkernes advokat Erlend Ringnes Efskind fortsetter i januar/februar 2022. Så får vi se hva som blir utfallet av denne saken.

  Spørsmål: Bør vi ikke stoppe en vaksine hvis det viser seg at den gjør stor skade?

  Hvorfor blir ikke dette emnet tatt opp til offentlig debatt? Politikerne og media fører en ensidig opplysning. Det er liksom bare å ta sprøyta, og så får det gå som det går. Det blir ikke sagt så mye om evt. farer, bivirkninger og død.

  Og – skal folk bli vaksinert igjen når det har gått 6-9 måneder? …Dette blir en stadig karusell med nye vaksiner, og mennesket blir snart til en kjemisk kropp.

  Og hva slags bivirkninger kan de få som tar vaksinen?

  Ifølge mange analyser og leger på nettet kan de som tar vaksinen få følgende bivirkninger:

 • • Hjerteposebetennelse (perikarditt)
 • • blodpropp
 • • besvimelse (synkope)
 • • underlivsblødninger og andre blødninger.
 • • hjertemuskelbetennelse (myokarditt)
 • • dyp venetrombose
 • • anafylaktiske reaksjoner
 • • hjerterytmeforstyrrelser (arytmi)

  Fra Dagbladet 21.01.2022.

  Et år etter at vaksineringen begynte i Norge, har vi denne korte rapporten:
  «52 000 meldinger om bivirkninger
  Det betyr at 18 prosent av meldingene som er ferdig behandlet, er klassifisert som alvorlige.
  Noen av de viktigste alvorlige bivirkningene:
  - har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne.
  - Har medført livstruende sykdom eller død.
  - Har medført fosterskade/medfødte misdannelser.»

  Fra CDC (Centers for Disease control and Prevention) 18.01.2022.

  De viser til en rapport fra VAERS:

  I perioden 14. desember 2020 til 18. januar 2022, har det blitt rapportert 11 468 dødsfall etter Covid-19 vaksinen i USA.

  Hvor mange 100 000 eller millioner bivirkninger det er på verdensbasis, det finner vi ingen rapport på.

  Men denne vaksinen har vært en katastrofe, med alle bivirkningene og dødsfallene.

  VAERS en internasjonal institusjon som alle kan sende rapport til ang. bivirkninger og død etter en vaksine. Men disse rapport-skjemaene er så omfattende, at mange sykehus ikke har tid til å fylle dem ut, og hvis de ikke er ordentlig utfylt, så blir de bare kastet. Så hvis VAERS gå ut med en rapport om at 10 000 er døde og 250 000 har fått bivirkninger, så er dette bare en liten prosentdel av det faktiske tallet.

  Så, det er ikke viruset som er mest farlig, men vaksinen. Derfor kan vi forvente store dødsfall og bivirkninger etter Covid-19 vaksineringen i tiden framover – på sikt – i løpet av 1-3 år, men ingen vil være ansvarlig hvis det skjer bivirkninger eller død, men hvis du ikke tar vaksinen, så sier media, staten og vaksine gigantene – at du er uansvarlig, da står du i fare for å smitte andre. Men hvorfor skal de som har tatt vaksinen være redd for å bli smittet av en uvaksinert hvis vaksinen er trygg, sikker og ufarlig? De uvaksinerte som er eldre, og som har en svak helse, kan dø av virus-angrepet, akkurat som de kan dø av en influensa, men de som er friske, bør ikke være redd for å bli smittet. De skal vite at i de aller fleste tilfellene så ordner kroppens eget forsvarssystem dette virus-angrepet, og hvis de blir smittet, da får de antistoffene i kroppen, og er bedre rustet for nye angrep – sammenlignet med dem som har tatt vaksinen. De vaksinerte må ta nye vaksiner ettersom det kommer nye såkalte varianter - sprøyte nr. 3,4,5,6…7,8…. Ja, hvor skal dette ende?

  I mange land er det slik at hvis du ikke tar sprøyta og ikke har vaksine-pass, kan du miste jobben, pengene og friheten, og du får ikke lov til å sitte på buss, tog eller fly sammen med andre, og du kan heller ikke gå på restaurant, kino eller gå i supermarked sammen med andre.

  …Hvilken forskjells-behandling, hvilket press på den uvaksinerte! Slik går det med den som ikke vil ta vaksinen – som ikke vil seile med i strømmen. De blir betraktet som fiender, sammen med viruset.

  I Agenda 2030, som er den nye globale planen, leser vi at det skal bli arbeid for alle, en god økonomi for alle, og en god helse for alle…..

  Går det slik?

  Nei, det går helt motsatt.
  - Det blir lite arbeid for alle.
  - Det blir dårlig økonomi for vanlige folk
  - Strømprisene stiger
  - Matvareprisene stiger
  - Bensinprisene og oljeprisene stiger
  - Rentene stiger
  - Det blir rekord mange konkurser, og
  - det blir en dårligere helse for alle.

  Den nye globale planen Agenda 2030 for bærekraftig utvikling er ikke bærekraftig – denne planen er et bedrag – den er laget for å binde verden sammen etter en plan som ser fin ut på overflaten, men som ender i total katastrofe, fattigdom, sult, sykdom og død!

  Fra The Guardian 04.01.2022 og Euronews 05.01.2022:

  Emmanuel “Macron sier at hans Covid strategi er å pisse ut (‘piss off’) de uvaksinerte.»

  «Jeg skal ikke pisse ut det franske folket, sier Macron i et intervju med bladet Le ParisienDaily, men det er de uvaksinerte som jeg ønsker å pisse ut. Og jeg vil fortsette å gjøre det, helt til slutten. Dette er strategien.»

  “Vi legger press på de uvaksinerte ved å begrense – så mye som mulig – deres tilgang til aktiviteter i det sosiale liv.»

  «Frankrike har vaksinert omtrent 90% av befolkning, som er gamle nok til å velge, sa Macron, og det er bare en liten minoritet som gjenstår. Hvordan reduserer vi den minoriteten? Vi reduserer den – beklager å si det – ved å pisse dem ut enda mer.»

  Han fortsetter slik: «Passet som kommer denne sommeren (2022) blir krevd for å få adgang til kafeer, restauranter, kino, museum, konserter, sport sentre, så vel som busser, trikker og fly.»

  Macron sier altså at de som ikke tar vaksinen skal plages og pines, og de er ikke medborgere lenger. De skal utstøtes.

  VG 30.01.2022

  «KrF-politiker:Vil ikke vaksineres: - Mistet jobben.»

  …Er det en måte å pisse ut de uvaksinerte? Ja, men metodene blir mange etter hvert som tiden går.

  Euronews 15.01.2022

  «Vaksine-passet til mer enn en halv million franskmenn vil ikke bli gyldig lenger enn til lørdag den 22. januar. Regjeringen har bestemt at ingen får nytt vaksinepass før de tar tredje vaksine-dose.» … ser du presset?

  ….En kvinne sa til meg:
  «Vaksinepasset mitt går ut hvis jeg ikke tar tredje vaksine-dose.» Hun ville egentlig ikke ta vaksinen, men press fra familien gjorde sitt til at hun tok de to første vaksinene.

  Bare noen timer etter at hun hadde fått andre dose, så begynte hun plutselig å blø nedentil (helt utenom menstruasjonstiden). Hun var veldig lei seg. Nå fungerer ikke kroppen hennes slik den skal. Hun vil ikke ta tredje dose. Dette er en tragisk situasjon. Det er mange personer som har hatt lignende bivirkninger.

  Studenter og lærere, leger, sykepleiere, fabrikkarbeidere, butikk-arbeidere, fotballspillere osv. – ja arbeidere i alle slags bransjer må nå vise corona-pass for å komme inn til sine oppgaver.

  Filippinerne: Manila 07.01.2022.
  «Nå har landets president beordret arrestasjon av uvaksinerte som ikke holder seg hjemme.»

  Canada: France 24,12.01.2022.
  «Quebec by i Canada, som blir plaget av Omicron varianten, vil innføre en ny helse- skatt for de som ikke er vaksinerte mot Covid-19.»

  USA: Live CBSN05.01.2022
  «Mayo Clinic gir sparken til 700 uvaksinerte.»
  …. Vi ser denne trenden i mange land, og derfor er det mange uvaksinerte som mister arbeidet sitt. Tragisk!
  Joe Biden advarer at noen uvaksinerte kommer til å dø av nød (for de får ikke noe arbeid, penger og mat).

  Australia: Summit News, 06.01.2022.
  «I Nord Australia har de uvaksinerte nå blitt stengt ute fra arbeidsplassene, og de får ikke lov til å gå ut for å mosjonere, arbeide eller reise.»

  Italia: Politiko, 06.01.2021.
  «I Italia blir det obligatorisk å ta vaksinen for de som er over 50 år, og hvis du ikke vil ta vaksinen, så må du betale store bøter og de bøtene vil bli større og større.
  Resultat: … De som ikke tar vaksinen blir som en ekstremist/kriminell.
  Spørsmål: Hva blir neste trekket? Kan hvem som helst pipe ut og forfølge de uvaksinerte, med media i ryggen?

  I slutten av 2021 og i begynnelsen av januar 2021 var det delvis obligatorisk å ta vaksinen i flere land, bl.a. i Østerrike, Indonesia, Micronesia and Turkmenistan … delvis obligatorisk i Frankrike, Tyskland, Ungarn, United Kingdom (Storbritannia), Latvia, Croatia, Polen (fra mars 1), Canada og Australia.

  Hellas vil bøtelegge med 100 EURO pr. måned, de over 60 år som ikke tar vaksinen.
  Disse bestemmelsene kan selvfølgelig endre seg ettersom tiden går – men restriksjonene kan også komme igjen ettersom årstidene skifter.

  Ser vi den smarte strategien: Gradvis blir restriksjonene mer omfattende. Til slutt blir det obligatorisk, som er det samme som tvang. Når det går så langt, så minner det om et totalitært styre, kommunisme eller katolisisme som i Middelalderen.

  I løpet av 2021 og begynnelsen av 2022 i Australia, blir vaksinenekterne nå fraktet til karantene leire (konsentrasjon leir). Den største leiren heter Howard Springs, som er omgitt av høye gjerder og bevoktet av politi.

  Du kan se en video om dette på YouTube: Inside Australia'sCovid internment camp. (På innsiden av Australias Covid internerings leir).

  Er dette den nye religionen at menneskene og kirken må følge staten????? Når staten sier hopp, så hopper kirken – hvis ikke, så får de ikke sine penger fra staten. ….Kirken er i statens lasso!!!!!

  Daniels venner ble påtvunget obligatorisk tilbedelse av en statue som symboliserte kong Nebukanesar i Babylon, samt å spise av kongens kostelige mat - men de nektet - og det ble til vitnesbyrd for hele verden. Slik bør også vi lære oss til å gjøre våre egne valg, og ikke bli tvunget inn i et mønster – imot vår samvittighet. Det er vi som eier vår egen kropp, staten eier ikke din og min kropp. Derfor må vi – hver enkelt – bestemme om vi vil ta vaksinen eller ikke. Det er helt feil å gi bøter til de som sier nei til vaksinen – men slik er det altså nå i noen land, og det minner om et totalitært styre.

  Fra Vatikanets offisielle presse 01.01.2022:

  Pave Frans:
  «Vaksinen er ikke en magisk helbredelsesmetode, men denne vaksinen er den beste løsningen for å hindre sykdommer… Jeg vil bønnfalle alle stater, som arbeider for å opprette et internasjonalt verktøy, som er rede til å gripe inn mot pandemier, at dette gjøres under ledelse av Verdens Helse Organisasjon (WHO), som skaper en strategi, slik at alle kan få rett til vaksiner og medisiner.»

  Kommentar: Paven satser på globale løsninger, og han vil at alt skal koordineres under FN – FN som er i harmoni med pavens globale plan.
  En del av pavens plan, er dette med «dyrets merke». Det vil virke omtrent på samme måte som en obligatorisk vaksine og obligatorisk vaksine-pass. Alle nasjoner vil bli presset til å akseptere dette merket, og Bibelen åpenbarer i Åpenbaringen 13,11-16 at det er det andre dyret, dyret fra jorden, USA, som vil lede an i å innføre dyrets merke, og så vil alle de andre nasjonene følge etter. Alle vil bli presset til å ta dette merket, og den som ikke vil ta dyrets merke, vil ikke få lov til å kjøpe og selge. Dette merket er verken vaksinen eller vaksine-passet, men dyret (pavemakten) har et merke, og de sier selv at dette merket er søndagen som hviledag. Dyrets bilde er et bilde av pavekirken, hvor stat & kirke jobber sammen. De vil at alle skal holde deres ubibelske hviledag, søndagen. Akkurat som det blir obligatorisk å ta vaksinen og ha vaksine-pass, slik vil det bli obligatorisk – felles for alle å ha søndagen som en felles hviledag – i nær framtid!

  Det er også interessant å legge merke til den beslutningen som autoritetene har tatt i Kerala i India, den 20. januar 2022, hvor de vil stenge alt arbeid på søndagen, for å hindre spredningen av Covid-19 viruset – med forskjellige varianter. – Kerala 20.01.2022.

  … I tiden framover vil vi snart oppleve at paven vil foreslå mer arbeids-stopp på søndagen, for å hindre spredningen av viruset. Dette er en del av den smarte strategien for å fremme søndagen som hviledag, akkurat som de gjør i den såkalte klima-krisen, hvor de vil stenge arbeidet på søndagen, for at det skal bli mindre karbon-utslipp. Vi ser mer og mer hvilken vei dette vil gå – og søndagen som hviledag vil komme i fokus som aldri før – i nær framtid!

  Fra Federalist + The Daily Signal, 11.01.2022.

  Biden administrasjonen oppretter en databasefor de uvaksinerte som ikke vil ha vaksine på grunn av religiøse grunner.”

  Spørsmål: … vil det også bli en database for alle som ikke vil ta «dyrets merke» - når dette merket snart kommer?

  I Bibelen leser vi i Åpenbaringen kap. 13, at de som ikke vil ta dyrets merke vil bli forfulgt, - de vil ikke få lov til å kjøpe og selge - og det vil til slutt bli utstedt ordre om å drepe dem.

  Nå er vi satt på prøve ang. dyrets bilde – det er stat & kirke som vil styre oss. Snart kommer dyrets merke. Hvis vi bøyer oss for press nå – fra stat & kirke - så har vi lettere for å gjøre det når dette med dyrets merke blir et faktum. «Obligatorisk vaksine» - dette er det samme mønsteret som det som kommer med dyrets merke. Det blir obligatorisk for alle å ta dyrets merke.

  … Ser vi at USA nå legger opp til samme forfølgelses-mønster som det som vil komme???
  - GRADVIS TILVENNING!!!!!!
  - GRADVIS INNFØRING!!!!!! - det er strategien!

  Vi vet fra Bibelens profetier at det foregår en stor kamp på hele vår klode, hvor vi hver enkeltvelge side: Guds side eller Satans side.

  Vi ser at paven og de som jobber for en internasjonal global styring av verden - de vil at alle mennesker på denne kloden skal ta vaksinen, mens Gud vil at vi skal bruke naturens egne legemidler for å få sunnhet og styrke.

  Paven og de internasjonale kreftene vil at vi IKKE skal ta våre egne valg, men at vi skal følge deres valg.

  Vi ser at Samvittighetsfriheten blir gradvis borte. Men Gud har skapt oss slik at vi – hver enkelt – skal ta våre egne valg.

  Paven og de globale støttespillerne, som har makta i dag, kjemper imot Guds smale vei, som fører til livet.

  De menneskene som ikke vil ta vaksinen blir kalt for fanatikere, og de må bli lukket inne i karantene. Vi ser dette nå i mange land, ikke minst i Australia (som vi allerede har sett)… Så vi er i en vaksine-krig!

  Noen mennesker som tenker litt selvstendig, stiller dette spørsmålet: «Hvem star bak Pfizer, Moderna, Astra Zenica, Johnson & Johnson + mange andre farmasøytiske fabrikker?

  Svar 1: Det er de superrike som står bak. Og de blir rikere for hver dag – idet dosene sprøytes inn i skuldra på menneskene.

  Den makten som står bakerst og styrer det hele er Vatikanet og jesuittene. Åpenbaringen 17,13: «Disse (alle verdens nasjoner) har én og samme tanke, og de gir sin makt og myndighet til dyret (pavemakten).» Åpenbaringen 17,18: «Og kvinnen som du så (pavekirken), er den store byen som hersker over kongene på jorden.»

  Så det er klart hvem som er verdensherskeren og som står bak det hele.

  Bibelen åpenbarer også i Åpenbaringen, kapittel 18, at skjøgen (Den katolske Kirke) har de store rikdommene og alle rikmennene handler med henne. Kan dette også omfatte vaksineindustrien?

  … Noen mennesker driver lobbyvirksomhet. De er ansatt av de superrike til å fremme vaksineindustriens virksomhet, og de kommer til regjeringen, politikere, leger og apotek, for å selge sine produkter og fremme vaksineindustriens strategi.

  Corona pass (statistikk fra 18.10.2021) :

  De aller fleste land i verden har begynt med corona-pass (pr. 18.10.2022 ca. 144 land), slike som Argentina, Armenia, Østerrike, Belarus, Belgia, Bulgaria, Chile, Kina, Kroatia, Cuba, Kypros, Danmark, Egypt, Etiopia, Finland, Frankrike, Grekenland, Iran, Irak, Israel, Italia, Japan, Nederland, New Zealand, Nigeria, Norge, Filippinerne, Polen, Portugal, Romania, Russland, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Ukraina, Uganda, Storbritannia (United Kingdom) og Zambia – for å nevne noen av de største landene.

  Corona-pass: GRADVIS TILVENNING!!!!!!
  GRADVIS INNFØRING!!!!!!

  Norge: Aftenposten 10.01.2022

  «Norge kan få et strengere koronapass. Uvaksinerte kan bli utestengt ved at testing fjernes.»… det blir GRADVIS strengere!

  BBC News 09.01. 2022.

  «Ca. 108 000 protesterte i Frankrike den 8/1-2022 mot de foreslåtte Covid passene. Demonstrantene ropte NEI TIL CORONA-PASS. En ny foreslått lov vil hinder uvaksinerte mennesker fra offentlig liv.»

  Slike demonstrasjoner er det nesten i alle land. Folket vil ha FRIHET til selv å velge – om de skal ta vaksinen eller ikke, og de synes det blir helt galt når politikerne presser folket til å ha corona-pass for å bevege seg fritt i verden. Demonstrantene ser at FRIHETEN er i ferd med å bli tatt bort fra dem.

  … Politikerne bruker hele tiden samme mønsteret: Først var det oppfordringer til å ha munnbind, deretter å ta vaksinen og deretter vaksine-pass og til slutt obligatorisk vaksine og corona-pass, og hvis en ikke følger disse påbudene, så kan det resultere i restriksjoner og straff.

  …vi ser den GRADVISE utviklingen!

  Denne gradvise utviklingen minner litt om hva de nå gjør med bensinprisene. De blir gradvis høyere (litt ned og litt opp – men stadig litt opp). Det strammer seg til – slik også med corona-vaksinen og corona-passet.

  … at vaksine-nekterne skal lide fordi de vil beholde sin FRIHET til selv å velge – det er diskriminerende og forkastelig. Her er vi enige med demonstrantene rundt omkring i verden. Demonstrantene viser at politikerne ikke er på lag med folket.

  … men vaksine-passet vil ENDRE din og min FRIHET.
  Vaksine-passet tar bort din FRIHET til SELV å velge.
  Tale- og trykkefriheten er i fare. Du kan ikke si klart imot, da blir du ganske snart satt utenfor.
  Bevegelsesfriheten er i fare.
  Samvittighetsfriheten er i fare.

  Ja, selve friheten er i fare! Vi er i krig! Vi er i en vaksine-krig! Og vi har allerede sett at i denne krigen, er det spesielt de uvaksinerte som må lide. Alle skal innordne seg autoritetene - slik er det i krig.

  Fordi noen vil ta vaksine – og noen vil ikke ta vaksinen, så blir det splittelse og krig:
  Krig i familien
  Krig i kirken
  Krig i skolene og universitetene
  Krig i fabrikker og arbeidsplasser
  Krig i butikker osv. osv.

  ..og i denne virus-krigen så er det altså de uvaksinerte som brytes ned. De vaksinerte blir beskyttet mot regjeringens press, mens de uvaksinerte må lide… Hvilken forskjellsbehandling!

  I Australia blir flere av de uvaksinerte demonstrantene slått ned og behandlet stygt på gata. Regjeringen har tatt våpnene fra folket, og da er det lett for politiet å slå til på en hard måte, uten at de møter motstand. … Vi ser at krigen tilspisser seg, og Australia er nå et mønster eller en test-nasjon på hvordan andre nasjoner skal handle for å få igjennom sine vaksine-krav. Så situasjonen blir nå bare verre og verre. Er dette den nye normalen?

  I Middelalderen forfulgte Den Katolske Kirke annerledes troende fordi de hadde en annen tro enn Den Katolske Kirke. Hitler forfulgte jødene, og nå vil de globale autoritetene forfølge de uvaksinerte – og etter dette vil de mest sannsynlig forfølge de Bibeltro kristne, som IKKE vil ta «dyrets merke».

  Men hvor er de kristne hyrdene i alt dette – de som skulle være vektere på muren? De gjør IKKE jobben sin. De skulle advare imot at FRIHETEN blir tatt fra oss. Men de er nøytrale og feige.

  Hva sier Bibelen om de feige? Åpenbaringen 21,8: «Men de FEIGE, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død.»

  Jesaia 56,10: «Hans vektere er blinde, alle sammen er de uten erkjennelse. De er alle stumme hunder, som ikke kan gjø. De drømmer, de ligger og elsker å døse.»

  De globale lederne utnytter denne såkalte pandemien – og den såkalte klima krisen til å innføre THE GREAT RESET = DEN NYE VERDENSORDEN. Disse krisene er geniale for dem, og menneskene blir nå på nytt slaver under autoritetenes kontroll… Vi ser nå veldig tydelig at historien er i ferd med å gjentar seg!

  Efeserne 6,12: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndighetene, mot verden herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.»

  Så Bibelen åpenbarer at helt på toppen i dette jordiske pyramide-systemet sitter Djevelen, og styrer gjennom makter og myndigheter, gjennom verdens herskere i dette mørket… så det er litt av en kamp vi er inne i.

  Spørsmål til Joe Biden:
  «Kan vi feire jul?»
  Svar: «Ja, hvis du er vaksinert! Ta vaksinen, det redder liv!»

  CNN Live:
  Joe Biden: «Hvis du er vaksinert, så kommer du ikke til sykehus og du vil ikke dø.»

  Tony Blair:
  «Hvis du ikke vil vaksinere deg, så er du en idiot!»

  Media:
  De unngår debatter og har en ensidig propaganda for vaksinen. De har stor makt og blir godt betalt.

  Hans Petter Graver, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo – skriver i VG (norsk avis):

  «Det er mye større sjanse for å bli smittet av en vaksinert person, uansett variant, enn av en uvaksinert. Det er ikke faglig grunnlag for å gjøre de uvaksinerte til syndebukker og si at de utgjør en særlig trussel mot oss andre.»

  The Wall Street Journal, 04.01.2022:
  «Tester av 154 helsearbeidere i forskjellige alder i Israel, viser at de som tok den tredje dosen i august – 4 måneder senere – i januar 2022 - har nedsatt mengde av antistoffer i blodet, og trenger den 4 dosen»…. Dvs. de har mindre motstandskraft – dårligere eget immunforsvar, og de blir oppfordret til å ta stadig nye vaksiner.

  Sverige: Samnytt 04.01.2022

  «Det er fritt fram for regjeringen å krenke medborgernes menneske-rettigheter.

  Mange har reagert på - og protestert mot de innskrenkningene som skjer i forbindelse med Covid-pandemien. I en dom slår Høyesteretts-domstolen nå fast at regjeringen fritt får krenke menneskenes rettigheter i Sverige, uten at den som rammes av dette har mulighet til å få sin sak prøvd i retts-apparatet.»

  Disse politikerne snakker om DEMOKRATI – men det ser ut for at demokratiet MUTERER til et totalitært diktatur-system – eller kommunisme eller katolisisme som i Middelalderen.

  Vi har sett mønsteret i denne såkalte pandemien:
  1 En krise er skapt.
  2 Media er med på å skape en krisestemning.
  3 Arbeidet blir lukket ned – som igjen skaper isolasjon, pengekrise og matkrise.
  4 Alle som ikke tar vaksinen blir straffet på en eller annen måte.
  5 Demonstrasjoner blir slått ned.
  6 Alle må følge statens beslutninger
  7 Kirken hopper når staten sier hopp - for å bli akseptert og få sine penger fra staten.
  8 Stat og kirke jobber sammen om den nye globale vaksine-strategien og klima-strategien.
  9 Det legges opp til en verdensregjering, hvor noen få mennesker skal styre resten av verden.
  10 Dette er samme mønsteret som det som vil komme, nemlig «dyrets merke», hvor alle som ikke vil ta «dyrets merke» vil bli forfulgt, og de får ikke lov til å kjøpe og selge.

  I video-intervju: Etter å ha hørt på tidligere vise-president i Pfizer (vaksine industri), Dr. Mike Yeadon, som har vært en vitenskapsmann i 36 år + advokat Reiner Füllmich - så sier de det samme, sammen med 50 andre advokater: «Alle dosene er ikke like giftige, men injeksjonen, som de vanligvis kaller en vaksine, og som blir utprøvd på den menneskelige rasen, «er laget for å drepe mennesket».

  Flere kjente vaksinemotstandere, bl.a. tidligere vise-president i Pfizer, Dr. Mike Yeadon, og advokat Reiner Füllmich, vil nå føre sak mot vaksinegigantene Bill & Melinda Gates, Anthony Fauci, Klaus Schwabb og 12 andre personer. De er nå stevnet for den internasjonale domstolen i Haag for brudd på Nürnberg konvensjonen. Det blir spennende å se utfallet av denne vaksine-rettsaken.

  Den tyske gruppen med leger og advokater har nå analysert vaksinen og blodet til de som har fått vaksinen. Du kan selv se denne videoen med tittelen German Doctors find Astonishing impurities in CovidVaccines (tyske leger finner oppsiktsvekkende urenheter i Covid vaksinen). De ser dette gjennom mikroskop analyse at både i vaksinen og i blodet hos de vaksinerte finnes det mange urenheter. Dette er oppsiktsvekkende, og dette blir nå analysert videre.

  Bill Gates og flere globalister sier: Det er for mange folk på jorden, vi må redusere antall mennesker.

  Metoder som brukes og kan brukes:
  1 abort
  2 sterilisering
  3 denne vaksinen
  4 krig
  5 narkotika
  6 katastrofer
  7 vannforgiftning
  8 gasser o.l.

  ………. De globale lederne fører oss inn i mørke. De har ikke noe håp. De lever i mørke, og de lager mørke – når de skaper frykt, lukker ned og bestemmer «over alt».
  - Friheten knebles!
  - Tale & trykkefriheten knebles! og
  - Den religiøse friheten knebles!

  Ifølge The Wall Street Journal, 12.01.2022, økteInflasjon i desember måned 2021 - i USA - med 7%. Dette er den raskeste og høyeste stigningen siden 1982.

  I Activist Post 13.01.2022, finner vi denne overskriften: «Dollaren har kommet inn i en dødsspiral, og en mye høyere inflasjon er på vei.»

  Activist Post, 18.01.2022

  «Eksperter advarer om at det kommer til å bli tomme hyller i flere uker framover.»

  Activist Post,13.01.2022.

  “Det er som en forretning i Sovjet”: Amerikanerne er absolutt sjokkert over de tomme hyllene med mat fra kyst til kyst.

  Er dette den nye normalen?

  Nedstegning (lockdown) og økonomisk kollaps ligger hele tiden i luften, og alle folk på denne kloden har allerede begynt å merke konsekvensene. Mange familier kan ikke betale husleien, de har knapt med mat, og lidelsen blir større og større.


  - Resultat av nedstegning (lockdown) og karantene: Konkurser, lite penger, lite mat, depresjon, sykdom. Mange mennesker må få penger og mat fra staten for å overleve, og de må følge statens ordre for å få penger og mat.
  - Det er store katastrofer på land, på hav og i luften.
  - Det er krig og rykter om krig på mange steder i verden, samtidig som de forhandler om fred.

  Den globale planen Agenda 2030 for bærekraftig utvikling oppfylles IKKE!

  - det er ikke nok arbeid til alle
  - det er ikke en god økonomi for alle
  - det er ikke en god helse for alle
  - det er ikke en bærekraftig utvikling for alle.
  - Vi går inn i vanskelige tider!

  ….. historien gjentar seg! Vi går mot historiens klimaks, som ender med Jesu gjenkomst!

  Han – Jesus Kristus - kommer som redderen, som frelseren, og den som da ikke er rede – kommer til slutt å ende sitt liv i ildsjøen – som ender med evig utslettelse av de ugudelige.

  Åpenbaringen 20:12-15. «Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Og havet ga fra seg de døde som var i det, og Døden og Dødsriket ga tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen.»

  Åpenbaringen 21,1: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet er ikke mer.»

  2. Peter 3,13. «»Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.»

  La oss derfor se oppover og framover, og berede oss for de siste tider og Jesu snare gjenkomst!

  Halleluja, pris Herren!